เปิดอาณาจักร 4 ธุรกิจ ลูกอาหลอง ‘ทายาทภักดีวิจิตร’ ผู้จัดละครอังกอร์ ช่อง 3

0
147

“… 3 ทายาทภักดีวิจิตร ที่มาร่วมงานกับทางช่อง 3 ทั้ง ‘กอล์ฟ’ กัญจน์ ภักดีวิจิตร ในนามค่าย อาหลอง กรุ๊ป ‘แก้ว’ บุญจิรา ภักดีวิจิตร ในนามค่ายอาหลองนิวไลน์ และ ‘กู๊ด’ เฉิดบุญ ภักดีวิจิตร ในนามอาหลองจูเนียร์ เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า เป็นจังหวะที่ดีของชีวิต และพร้อมเต็มที่ในการพิสูจน์ผลงานของพวกเขา…”

เป็นอีกหนึ่งงาน ‘ละคร’ ที่กำลังอยู่ในความสนใจของแฟนละครชาวไทย สำหรับ ‘อังกอร์’ ละครแนวแอ็คชั่น-แฟนตาซี ผลงานการจัดละครของ 3 ทายาทภักดีวิจิตร นายฉลอง ภักดีวิจิตร เจ้าพ่อละครบู๊ของวงการบันเทิง ช่อง 7 ที่ย้ายมาร่วมงานกับ ช่อง 3 เป็นทางการ

เบื้องต้น 3 ทายาทภักดีวิจิตร ที่มาร่วมงานกับทางช่อง 3 ทั้ง ‘กอล์ฟ’ กัญจน์ ภักดีวิจิตร ในนามค่าย อาหลอง กรุ๊ป ‘แก้ว’ บุญจิรา ภักดีวิจิตร ในนามค่ายอาหลองนิวไลน์ และ ‘กู๊ด’ เฉิดบุญ ภักดีวิจิตร ในนามอาหลองจูเนียร์ เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า เป็นจังหวะที่ดีของชีวิต และพร้อมเต็มที่ในการพิสูจน์ผลงานของพวกเขา (https://www.thairath.co.th/content/846488 )

- Advertisement -

น่าสนใจว่า ข้อมูลทางธุรกิจของ 3 ทายาทภักดีวิจิตร ก่อนผลัดใบ ย้ายค่าย สร้างรังใหม่ ผลิตผลงานให้สาธารณชนได้ประจักษ์ต่อจากยุคพ่อ ฉลอง ภักดีวิจิตร เป็นอย่างไรบ้าง? สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ปรากฎชื่อ 3 ทายาทภักดีวิจิตร เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ในปัจจุบัน พบข้อมูลดังนี้

บริษัท อาหลอง จูเนียร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 18 สิงหาคม 2554 ทุน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 23 ซอยสุภาร่วม ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจผลิตละคร รายการต่างๆ และบันทึกเทปโทรทัศน์

ปรากฎชื่อ นาย เฉิดบุญ ภักดีวิจิตร นาง บุญจิรา ตรีริยะ นาย ฉลองบุญ ภักดีวิจิตร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 30 เมษายน 2561 นาย เฉิดบุญ ภักดีวิจิตร ถือหุ้นใหญ่ 34% นาย ฉลองบุญ ภักดีวิจิตร 33% นางบุญจิรา ตรีริยะ 33%

นำส่งข้อมูลงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2560 แจ้งว่า มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 18,400,000 บาท รายได้อื่น 200.09 บาท รวมรายได้ 18,400,200.09 บาท มีรายจ่ายรวม 19,200,373.52 บาท ขาดทุนสุทธิ 800,173.43 บาท

บริษัท อาหลองกรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 30 สิงหาคม 2554 ทุน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 23 ซอยสุภาร่วม ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจให้บริการเช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ ปรากฎชื่อ นาย เฉิดบุญ ภักดีวิจิตร นาง บุญจิรา ตรีริยะ นาย ฉลองบุญ ภักดีวิจิตร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 30 เมษายน 2561 นาง บุญจิรา ตรีริยะ ถือหุ้นใหญ่สุด 34% นาย ฉลองบุญ ภักดีวิจิตร 33% นาย เฉิดบุญ ภักดีวิจิตร 33% นำส่งข้อมูลงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2560 แจ้งว่า มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 17,883,000 บาท รายได้อื่น 210,589.02 บาท รวมรายได้ 18,093,589.02 บาท รวมรายจ่าย 16,954,698.96 บาท กำไรสุทธิ 509,388.20 บาท

บริษัท อาหลอง นิวไลน์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 19 สิงหาคม 2559 ทุน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 23 ซอยสุภาร่วม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจให้บริการผลิตละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ ปรากฎชื่อ นาย เฉิดบุญ ภักดีวิจิตร นาง บุญจิรา ตรีริยะ นาย ฉลองบุญ ภักดีวิจิตร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 30 เมษายน 2561 นาย เฉิดบุญ ภักดีวิจิตร ถือหุ้นใหญ่สุด 35% นาง บุญจิรา ตรีริยะ 35% นาย ฉลองบุญ ภักดีวิจิตร 30% นำส่งข้อมูลงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2560 แจ้งว่า มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 31,360,000 บาท รายได้อื่น 60,000 บาท รวมรายได้ 31,420,000 บาท รวมรายจ่าย 28,514,552.57 บาท กำไรสุทธิ 2,259,656.99 บาท

จากการตรวจสอบพบว่า นาย เฉิดบุญ ภักดีวิจิตร ปัจจุบันยังปรากฎชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท บางกอก ออดิโอวิชั่น จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 6 ตุลาคม 2538 ทุนปัจจุบัน 2,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 23 ซอยสุภาร่วม ถนนประชาราษฎร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจผลิตละคร รายการต่างๆ และบันทึกเทปโทรทัศน์

ปรากฎชื่อ นาย บุญฉลอง ภักดีวิจิตร นาง บุญจิรา ตรีริยะ นาย เฉิดบุญ ภักดีวิจิตร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 30 เมษายน 2561 นาย เฉิดบุญ ภักดีวิจิตร ถือหุ้นใหญ่สุด 49.95% นาง บุญจิรา ตรีริยะ 49.95% นาย ฉลองบุญ ภักดีวิจิตร 0.05% นาย บุญฉลอง ภักดีวิจิตร 0.05%

นำส่งข้อมูลงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2560 แจ้งว่า มีรายได้รวม 441,137.15 บาท รวมรายจ่าย 268,101.61 บาท กำไรสุทธิ 173,035.54 บาท ส่วน’กอล์ฟ’ กัญจน์ ภักดีวิจิตร หนึ่งในทายาท ที่มักถูกกล่าวถึงในบทบาท “มือปิ้งไก่” ในตำนาน ไม่ปรากฎชื่อร่วมเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทแต่อย่างใด

แต่’กอล์ฟ’ เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า มีธุรกิจเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่ชน ชื่อ ว่า “ซุ้มฉกัญจน์” และถูกยกย่องให้กับกูรูเรื่องไก่ที่มาแรงอีกคนในยุคนี้ด้วย (อ้างอิงข้อมูลส่วนนี้จาก พีพีทีวี ) ทั้งหมดคือ ข้อมูลทางธุรกิจของทายาทภักดีวิจิตร ก่อนผลัดใบ ย้ายค่าย สร้างรังใหม่ ต่อจากยุคพ่อ ฉลอง ภักดีวิจิตร ในห้วงเวลานี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here