สมัครออนไลน์ ‘กระทรวงการต่างประเทศ’ เปิดรับสมัครนักการทูต(ไม่ต้องผ่านภาคก. ของก.พ.) จำนวน 50 อัตรา วุฒิป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน 19,250 บาท

0
129

สมัครออนไลน์ ‘กระทรวงการต่างประเทศ’ เปิดรับสมัครนักการทูต(ไม่ต้องผ่านภาคก. ของก.พ.) จำนวน 50 อัตรา วุฒิป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน 19,250 บาท

เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศและราชการอื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

เปิดรับสมัครสอบนักการทูต ประจำปี 2561 จำนวน 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา!!! รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561 เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา

- Advertisement -

อัตราเงินเดือน
-สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
-สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท 17,500 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการทูต เพื่อวิเคราะห์และใช้ประกอบการกำหนดและดำเนินนโยบายของรัฐบาลในด้านการทูฑและต่างประเทศ จำดทำภูมิหลัง ประเด็นการหารือ จดบันทึกการสนทนาการประชุม ประสานงานสำหรับการเยือน ด้านสารนิเทศ และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง

2.ควรมีความรู้และทักศะเกี่ยวกับสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงในประเทศและโลก มีความรอบคอบ และตื่นตัวสนใจหาความรู้ตลอดเวลา มีความสามารถด้านการสื่อสาร เจรจาโน้มน้าว สามารถปรับตัวได้ดี มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และประเทศอื่นด้วย ก็จะดีเป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1.สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรอง
2.สำเร็จการศึกษาปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรอง

วิสัยทัศน์
องค์กรนำในการให้บริการด้านการกงสุลที่ทันสมัยและดีที่สุดเพื่อคนไทย (Digital Department of the Best & Smart Consular Services for Thai People)

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาปริญญาบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการศึกษา
4.ใบรับรองแพทย์
5.รูปถ่ายหน้าตรง

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://mfa.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2561/1536801585.pdf

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here