‘บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด’ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 16,050 บาท

0
346

‘บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด’ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 16,050 บาท


ด้วย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั้วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทอท. ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี)


รายละเอียดประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ชื่อตำแหน่ง: ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้าง 5 ปี ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ปฎิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ฝ่ายบริการลูกค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


รับจำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,050 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา อายุ 20-35 ปี
-สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้


เอกสารประกอบการรับสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง ถ้ายไปเกิน6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
2.ใบแจ้งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

- Advertisement -


3.ผลสอบ TOEIC ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ


5.ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
6.ใบพ้นภาระการพ้นรับราชการทหารตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ


7.ใบรับรองการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ(ถ้ามี)
8.เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
9.เอกสารอื่นๆตามประกาศคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและตามที่เจ้าหน้าที่รับสมัครแจ้ง


วิธีการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-14 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 น. และ 13.30 – 16.00 น

สมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น3 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2535-4167 หรือ 0-2132-2537

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here