สมัครออนไลน์ ‘บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด’ (ACC) เปิดรับพนักงานหลายอัตรา รายได้ขั้นต่ำ 15,000บาทขึ้นไป สวัสดิการเพียบ

0
91

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด’ (ACC) เปิดรับพนักงานหลายอัตรา รายได้ขั้นต่ำ 15,000บาทขึ้นไป สวัสดิการเพียบ

AIS CALL CENTER 1175 English
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้บริการข้อมูล แก้ไขปัญหาการใช้งาน เสนอ สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม และแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าต่างชาติ ผ่านทางหมายเลข 1175

คุณสมบัติ
จบศึกษาระดับปริญญาตรีทุก (ทุกสาขา) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
สามารถพูด,ฟัง, อ่าน, เขียน, ภาษาอังกฤษได้ดี
มีคะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป

- Advertisement -

Service Quality Assurance Officer
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ และวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของพนักงานคอลเซ็นเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
ให้ Feedback ที่ถูกต้องแก่พนักงาน เพื่อวัดคุณภาพการให้บริการของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดี

คุณสมบัติ
อายุ 22-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ระบบสารสนเทศฯ/วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ADSL และ Broadband เช่น ระบบ LAN, WAN, Wireless LAN, Wi-Fi

AIS FIBRE CONTACT CENTER (THAI/ENG)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้บริการด้านข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหากลุ่ม Broadband Internet

คุณสมบัติ
อายุ 22-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ระบบสารสนเทศฯ/วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ADSL และ Broadband เช่น ระบบ LAN, WAN, Wireless LAN, Wi-Fi

AIS CONTACT CENTER 1175
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ผู้ให้บริการด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ พร้อมสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้สินค้า และบริการของบริษัท

คุณสมบัติ
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30
สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ตได้ และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

AIS CONTACT CENTER (KOREAN SKILL)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้บริการข้อมูล แก้ไขปัญหาการใช้งาน เสนอสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม และแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าชาวเกาหลีผ่านทาง หมายเลข 1175

คุณสมบัติ
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30
สามารถพูด, ฟัง, อ่าน และเขียนเกาหลีได้ดี
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ตได้ และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

AIS CONTACT CENTER (JAPANESE SKILL)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้บริการข้อมูล แก้ไขปัญหาการใช้งาน เสนอสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม และแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นผ่านทาง หมายเลข 1175

คุณสมบัติ
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30
สามารถพูด, ฟัง, อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นได้ดี
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ตได้ และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

COMMAND CENTER OFFICER (ประจำนครราชสีมา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Monitoring Performance การรับสายของพนักงาน AIS CALL CENTER
Alert Alarm ปัญหาและสาเหตุที่พบจากการ Monitoring Performance
วิเคราะห์และจัดทำ Report เชิง Strategic เพื่อช่วย Align KPI ขององค์กร (ACC) ในภาพรวมให้อยู่ภายใน Target ที่กำหนด

คุณสมบัติ
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (สถิติ, สถิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
มีความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Excel (หากได้ขั้น Advance จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดทำ Report วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (หากมีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here