สมัครออนไลน์ ‘บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)’ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี ทั่วประเทศไทย รายได้สูง สวัสดิการเพียบ

0
122

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)’ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี ทั่วประเทศไทย รายได้สูง สวัสดิการเพียบ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัทมหาชน ผู้นำด้านการให้บริการทางโทรศัพท์แบบครบวงจร ให้แก่ องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยบริการที่หลากหลายและเทคโนโลยีอันทันสมัยพร้อมด้วยการบริหารจากทีมงานมืออาชีพ นอกจากนั้นยังเป็นบริษัทในเครือสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วย ขณะนี้พวกเขากำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

เจ้าหน้าที่ CUSTOMER SERVICE รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที (หลายอัตรา สาขากรุงเทพ/บุรีรัมย์)
ลักษณะงาน
– ให้บริการด้านข้อมูลแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
– ตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

- Advertisement -

คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปวช. – ปริญญาตรี
– ชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี
– มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้

CALL CENTER SUPERVISOR
ลักษณะงาน
– จัดการวางแผนและบริหารทีมงานห้สอดคล้องกับปริมาณสาย ตาม Service Level Agreement ที่กำหนด
– วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม KPI Supervisor ที่กำหนด

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ปริญญาตรีขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้
– มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีมในงาน Contact Centor 3 ปีขึ้นไป

TELEPHONY SYSTEM MANAGER
ลักษณะงาน
– ติดตั้งระบบ Telephony Call Center Cisco & Avaya
– ตรวจสอบและแก้ไขระบบ Telephony Call Center Cisco & Avaya

คุณสมบัติ
– ชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
– ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการสื่อสารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ในการดูแลระบบ Call Center ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

LEADER / SUPERVISOR / MANAGER CONTACT CENTER (สาขาบุรีรัมย์)
ลักษณะงาน
– วางแผนจัดการและให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่ทีมงาน
– กำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในด้าน Quality & Productivity

คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการหรือการเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

DATABASE ADMINISTRATOR
ลักษณะงาน
– สร้างและจัดการระบบฐานข้อมูลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการทำการสำรอง (Backup) ข้อมูลของระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ
– ชาย / หญิง อายุ 25- 40 ปี
– ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle, SQL Server และฐานข้อมูลอื่นๆ 3 ปีขึ้นไป หรือได้รับ Certificate ที่เกี่ยวข้อง

QA OFFICER (ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ CALL CENTER)
ลักษณะงาน
– กำหนดแผนในการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
– ตรวจสอบและประเมินผลของพนักงานตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิงหรือชาย อายุ 27-33 ปี
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
– มีประสบการณ์การทำงาน Call Center หรือตรวจสอบงาน Call Center อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และมีความรู้ด้าน Help Desk

SYSTEM ENGINEER (3 อัตรา)
ลักษณะงาน
– ติดตั้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ระบบ
– แก้ไขปัญหาและวางแผนป้องกันเพื่อให้บริการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows, Linux หรือ UNIX

PROGRAMMER (5 อัตรา)
ลักษณะงาน
– พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ .NET ,C#,PHP,jQuery,Sencha Ext JS,PhoneGAP,VB.NET,CRYSTAL REPORT,HTML5,CSS3,SQL
– พัฒนา ปรับปรุง ระบบงานตามข้อกำหนด รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

SYSTEM ANALYST
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชายหรือหญิงอายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบและออกแบบโครงสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

NETWORK ENGINEER
ลักษณะงาน
-ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ และอุปกรณ์ network เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
– ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,ระบบสารสนเทศ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ติดตั้งและแก้ไขระบบเครือข่ายของระบบงาน Contact Center เช่น Cisco, Juniper, HP, Fortigate, Riverbed, F5, Network Monitoring Tools and Network Application

TECHNICIAN
ลักษณะงาน
ดูแล ติดตั้ง ระบบ Computer , LAN , แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี – ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในกาทำงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 1 ปี
– มีความสามารถด้านเทคนิคในงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ / ระบบไฟฟ้า / LAN / ระบบโทรศัพท์

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (TRAINER) / หัวหน้างานฝึกอบรม (TRAINER SUPERVISOR) 2 อัตรา สาขาบุรีรัมย์/กรุงเทพ
ลักษณะงาน
– จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและข้อสอบการวัดและประเมินผล
– ฝึกอบรมพนักงานตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ
– ชาย / หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม วางแผนการจัดทำหลักสูตรการอบรม

เจ้าหน้าที่ SALES ADMIN (2 อัตรา)
ลักษณะงาน

– จัดการงานธุรการเช่น เอกสารสัญญาและรายงานต่างๆ
– ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานด้าน Sales หรือ Sales Admin 2 ปีขึ้นไป

ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสรรหาว่าจ้าง (5 อัตรา)
ลักษณะงาน

– วางแผนสรรหาพนักงานตำแหน่ง Call Center, Telesales ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจขององค์กร
– สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท

คุณสมบัติ

– มีประสบการณ์ด้านการสรรหาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในงานด้านสรรหา Call Center, Telesales
– หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีคะแนน TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

GRAPHIC DESIGNER
ลักษณะงาน
– ออกแบบ UI/UX ในโปรเจคทั้งเว็บไซต์ และโมบายแอป
– สร้างเว็บเพจ ในส่วนของ front-end ด้วย css หรือ Bootstrap ได้

คุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง อายุ 20-30 ปี
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , Adobe Photoshop, Flash ได้เป็นอย่างดี

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกใบสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here