สมัครออนไลน์ ‘บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)’ เปิดรับพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี รายได้ดี

0
122

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)’ เปิดรับพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี รายได้ดี

กลุ่มบริษัท โมโน ผู้ดำเนินธุรกิจสื่อ ให้บริการข้อมูล และบริการด้านความบันเทิงแบบครบวงจร รวมไปถึงการเริ่มต้นธุรกิจโทรทัศน์ดิจิตอล ในนามช่อง MONO29 อีกทั้งยังมีการขยายการดำเนินงาน ธุรกิจในเครือของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยบริการที่หลากหลายทั้งในส่วนของธุรกิจมีเดียแพลตฟอร์ม และคอนเทนต์ ที่ให้บริการผ่านทางสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ อาทิเช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังครอบคลุมไปถึงธุรกิจนิตยสารสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทีวี และสื่อวิทยุ ทั้งนี้ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

ฝ่าย บัญชี / การเงิน
1.Finance Officer จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศชายหรือหญิง อายุ 23-30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี มีทักษะด้าน Microsoft office, Oracle, โปรแกรมบัญชี

- Advertisement -

2.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
มีความรู้ด้านวิชาชีพทางบัญชี เป็นอย่างดี และผ่านงานตรวจสอบบัญชีมา มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

3.เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 6 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ 2-3 ปี
มีทักษะด้าน Microsoft office, Oracle, โปรแกรมบัญชี

ฝ่าย ประชาสัมพันธ์
1.PR Officer จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศชายหรือหญิงอายุ 24 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาสื่อสารมวลชน, สาขานิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ 1 ปี ขึ้นไป

2.Creative Marketing Specialist จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิงอายุ 27 ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ, โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านจัดทำโครงการธุรกิจเชิงกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจสื่อโฆษณา

ฝ่าย การขายและการตลาด
1.Creative Marketing Specialist จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศชายหรือหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับปริญญตรีนิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ, โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านจัดทำโครงการธุรกิจเชิงกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจสื่อโฆษณา มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สามารถทำงานนำเสนอ และ Presentation ได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์

2.Account Executive (Website) จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 22 – 35 ปี
ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ สาขาโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะทางด้านการขายและการต่อรอง มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีประสบการณ์ขายโฆษณา ทางด้านเว็บไซต์ มีประสบการณ์ด้าน Digital Media

3.Marketing Officer จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิง อายุ 24 – 29 ปี
มีประสบการณ์ 1 – 2 ปีขึ้นไป ด้าน Online Marketing มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

4.Online Marketing Manager จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิง อายุ 30 – 40 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้าน Online Marketing มีทักษะความรู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing เป็นอย่างดี
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

5.Project Manager จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิง อายุ 30 – 39 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี – โท การตลาด, การขาย, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงาน 4 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ทางด้าน Home Shopping หรือ E-Commerce 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะด้าน MS. Office เป็นอย่างดี สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและสภาวะกดดันได้ดี

6.Creative Marketing Supervisor – TV MONO 29 / MONO Plus จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2-5 ปี
มีประสบการณ์ในการคิดรูปแบบรายการ งานขาย หรือ ดูแลรายการในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเขียนบท ควบคุมการผลิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

7.Account Executive (TV MONO 29 / MONO Plus) จำนวน 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 – 5 ปี มีประสบการณ์ตรง ทางด้านขายโฆษณา สื่อ ดิจิตอล ทีวี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะทางด้านการขายและการต่อรอง บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้ดี

8.เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านการตาด, Social และการวางแผนสื่อ มีทักษะการประสานงาน, การเจรจาต่อรอง และการนำเสนองาน

9.เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศชายและหญิง อายุ 23-28 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงาน 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีความรู้ทางด้าน IT

10.พนักงานขายประจำบูธ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
จบการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. สาขาการขาย, การตลาด หรือการประชาสัมพันธ์ มีประสบการณ์ 1 ปี ด้าน การขาย หรือการตลาด
มีทักษะด้าน Microsoft office มีทักษะด้านการขาย เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวลูกค้าในการซื้อบริการ

11.Account Executive จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศน์โฆษณาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี มีทักษะ Microsoft Officer มีความรู้ด้าน Online Marketing

ค้นหาตำแหน่งและรายละเอียดเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here