‘ ธนาคารกรุงไทย ‘ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. ขึ้นไป รายได้สูง

0
472

‘ ธนาคารกรุงไทย ‘ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. ขึ้นไป รายได้สูง

รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. / ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้เป็นต้นไป

ถือเป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่ต้องการหางานที่ดีและมั่นคงทำเป็นอย่างมาก สำหรับการประกาศรับสมัครงานของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเปิดรับสมัครเป็นจำนวนมาก

- Advertisement -

แถมยังให้เงินสูงอีกทั้งยังมีสวัสดิการอีกมากมาย ท่านใดที่กำลังมองหางานดีๆ อย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปเด็ดขาด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

หน้าทีและความรับผิดชอบ
1. ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกําหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์และบริการที่กําหนดโดยชักจูงให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
2. ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกําหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์และบริการที่กําหนดและให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่ถูกกําหนด
3. เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบของธนาคาร

4. พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและธนาคารโดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์

คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

3. มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ
4. สามารถใช้ Microsoft Office ได้
5. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การว่าจ้างและเส้นทางความก้าวหน้า
ว่าจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ โดยทําสัญญาว่าจ้างคราวละ 1 ปี

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร โปรดส่งเอกสารการสมัครงาน พร้อมกับประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน

โดยให้ส่งไปที่ ทีมบริหารการขายผ่านช่องทางพิเศษ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชั้น 3 อาคารสาขาสะพานขาว เลขที่ 230 ถ.หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

3. เอกสารการศึกษา 2 ชุด
4. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
5. สําเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตํารวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร

ติดต่อสอบถาม คุณมาญาวี โทร.02-501-4360-61 / E-mail : Mayawee.Kaewprasit@ktb.co.th

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here