‘บริษัท กรีนสปอต’ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้สูง

0
230

‘บริษัท กรีนสปอต’ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้สูง

บริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำส้มประเภทไม่อัดก๊าซ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “กรีนสปอต (Green Spot)” รวมไปถึงยังมีผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง “ไวตามิ้ลค์” บรรจุขวดรายแรกของประเทศไทย ทั้งนี้ กรีนสปอต มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

1. พนักงานขาย Pre Sales จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ : อายุ 20 ปี ขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป – มีความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานขายหน่วยรถเงินสด – มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในกรุงเทพ-ปริมณฑลเป็นอย่างดี – มีความสามารถในการขับขี่จักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง – มีทักษะในการขาย การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ และรักงานบริการเป็นพนักงานประจำ มีเงินรางวัลจากการขายและสวัสดิการ – สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานรังสิต

- Advertisement -

2. เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด – ศูนย์กระจายสินค้า จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ :เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี – วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา – สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถเป็นของตนเอง) – หากมีประสบการณ์ขายต่างจังหวัด หรือด้าน FMCG จะพิจารณาเป็นพิเศษ – บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี – สามารถออกต่างจังหวัดได้ ทริปละ 23 วัน – สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติการขายต่างจังหวัด

3. International Business Development Manager จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ : Thai nationality only. – Bachelor’s degree in Marketing, Finance or relevant fields. – At least 8 years’ experience in International Sales and Marketing or Business Development and 3 years in managerial level.
– Experience in Food or Beverage industry is a plus. – Having knowledge in export trading is preferred. – Fluent in English language. – สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานหัวหมาก

4. เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ 1- 2 ปี ในด้านบัญชีงบประมาณ หรือบัญชีต้นทุน – มีความรู้ด้านหลักการบัญชี , การบันทึก และ การลงบัญชีประเภทต่างๆเป็นอย่างดี – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft เป็นอย่างดี ( โดยเฉพาะ Microsoft Excel จะพิจารณาเป็นพิเศษ) – มีความละเอียดรอบคอบ สามารถบริหารความสำคัญของงานได้ดี และมีทักษะในการประสานงานที่ดี – สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานหัวหมาก

5. IT Business Relationship (Managerial Level) จำนวน 1 อัตรา
– Bachelor’s degree or higher in Computer Science, IT or related fields. – At least 5 years of experience in IT Business Development, especially in manufacturing and production process. – Knowledge in project management at least 3 years and SAP at least 5 years. – Good understanding in FMCG and strong in management skills. – Good reporting and analytical skills – Good command in English. – สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานรังสิต

6. IT Infrastructure Manager จำนวน 1 อัตรา
– Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related disciplines. – At less 5 years experience of IT infrastructure and project management skills. – Good command of spoken and written in English
– Strong leadership and interpersonal skills. – Excellent communication skills. – Proactive thinking with a ‘can do’ attitude – สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานหัวหมาก

7.วิศวกรซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ :ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า วัดคุม อาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 2 ปี ขึ้นไป – มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านคุณภาพ และด้าน GMP, HACCP
– สามารถออกแบบระบบงานไฟฟ้ากำลัง หรือวิเคราะห์ปัญหาได้ดี – มีประสบการณ์ และความเข้าใจภาพรวมของกิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิต – สามารถทำงานเป็นกะได้ – สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานรังสิต

8.เจ้าหน้าที่ขนส่งต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ : อายุ 30 ปีขึ้นไป – วุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์ด้านงานส่งออกสินค้าต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป – ประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า การวางแผนการขนส่งสินค้าภายในประเทศ – มีความรู้เรื่องศุลกากร เงือนไขการค้าระหว่างประเทศ ภาษี และการเจรจาต่อรอง – สามาถใช้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ – หากมีประสบการณ์ระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานหัวหมาก

9. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรืองานด้านประกันคุณภาพ 1-2 ปี – มีทัศนคติที่ดี มีความเป็นผู้นำ และชอบการทำงานเป็นทีม – สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้ดี
– ระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯจัดทำ เช่น GMP , HACCP , Halal ,ISO 9001:2015 , ISO 14001 , มอก./OHSAS 18001, ISO 22000, FSSC 22000 (Food Safety System Certificate) , LEAN เป็นต้น – สามารถทำงานเป็นกะได้ – สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงานรังสิต

10. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ : อายุ 22 – 30 ปี – ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา เคมี หรือที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์ 2 – 3 ปี ด้านการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มในโรงงานอุตสาหกรรม – มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารและการตรวจสอบทางประสาทสัมผัส
– มีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตอาหาร เช่น GMP, HACCP, ISO9000 และการผลิตอาหารปลอดเชื้อ – สามารถทำงานเป็นกะได้ – สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงานหนองแค สระบุรี

11. วิศวกรควบคุมการผลิต จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล ไฟฟ้า วัดคุม อาหารหรือที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ด้านการควบคุมกระบวนการผลิต 2 ปี ขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านคุณภาพ และด้าน GMP, HACCP – มีประสบการณ์ และความเข้าใจภาพรวมของกิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิต – สามารถทำงานเป็นกะได้ – สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงานรังสิต

12.พนักงานควบคุมคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี – วุฒิ ม.6 สาย วิทย์-คณิต – ประสบการณ์ 1 ปี ด้านการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มในโรงงานอุตสาหกรรม – มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารและการตรวจสอบทางประสาทสัมผัส – มีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตอาหาร เช่น GMP, HACCP, ISO9000 และการผลิตอาหารปลอดเชื้อ – สามารถทำงานเป็นกะได้ – สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงานหนองแค สระบุรี

13. พนักงานรับ – จ่าย วัตถุดับ (ขับรถยก) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ : เพศอายุ 22 – 30 ปี – จบ ปวช. -ปวส. บัญชี หรืออื่น – มีประสบการณ์การรับจ่ายสินค้าหรือพัสดุอย่างน้อย 1 ปี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และระบบ SAP ได้ – สามารถขับรถยกได้ – เข้ากะการทำงานได้ – สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงานรังสิต

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาตำแหน่งและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here