สมัครออนไลน์ ‘บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา ทั่วประเทศไทย รายได้สูง

0
83

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา ทั่วประเทศไทย รายได้สูง


1.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
รายละเอียดของงาน : เป็นวิทยากรฝึกอบรมที่สถาบันฝึกอบรม MK และสาขา MK ออกแบบและพัฒนาฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาศึกษาศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , สิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในด้านงานสอนหรือธุรการประสานงาน 2 ปี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีใจรักงานบริการ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

2.ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ-ประสานงาน ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.21
รายละเอียดของงาน : คีย์ข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ของผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบ จัดเก็บและควบคุมเอกสารของฝ่าย จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกองค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับม.6,ปวช.,ปวส. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel, Word, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานบางนาตราดก.ม.18)
รายละเอียดของงาน : วางแผนและควบคุมดูแลการสั่งสินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ความปลอดภัย ตรงต่อเวลา และเพียงพอต่อการใช้งาน ควบคุมดูแลการรับสินค้าและวัตถุดิบทุกชนิดให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานคุณภาพทั้งการตรวจรับจำนวน การชั่งน้ำหนัก, ตรวจสภาพสินค้า, หีบห่อ และพาหนะ
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้าน Food Science, Microbiology ประสบการณ์ 4 ปี มีความรู้ในระบบงาน GMP, HACCP และ ISO 9000

4.ตำแหน่ง : Business Application Specialist
รายละเอียดของงาน :จัดการและบริหารโครงการให้ตรงตามเวลา ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับ Application ทั้งบนระบบ Server ควบคุม ดูแลระบบความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลของ Database วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ใช้งาน
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์, Information Technology ,Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 5 ปี

5.ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง ประจำครัวกลางบางนาตราดกม.18และกม.21
รายละเอียดของงาน : ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/ระบบปะปา/แอร์/แก๊ส/แอมโมเนีย/และสุขาภิบาลต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. มีความรู้ด้านซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการ์ด้านซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.ตำแหน่ง : ผจก.แผนกว่าจ้างผู้รับเหมา แผนกซ่อมบำรุง ประจำศูนย์ช่างพระราม 4 รับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลติดตามงานว่าจ้าง การบำรุงรักษาป้องกัน(PM) ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบทำความเย็น ลิฟท์ เป็นต้น ควบคุมดูแลว่าจ้างผู้รับเหมาต่างๆเช่น ไฟฟ้า,ปะปา,ระบบระบายอากาศ,ปรับอากาศ,อุปกรณ์แก๊ส,เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น สรุปผลการซ่อมงานว่าจ้างผู้รับเหมาและหาวิธีแก้ไขให้ได้ตามเป้าหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น KPI และวัตถุประสงค์
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุตั้งแต่ 25- 35 ปี จบการศึกษา ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , ไฟฟ้าหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์3-5 ปีขึ้นไป ในด้านการวางแผนซ่อมบำรุง

7.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : ตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วมกำหนดมาตรฐานการป้องกัน และขั้่นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานเกี่ยวกับการประสบอันตราย
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 23 – 35 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 1-4 ปีขึ้นไป

8.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานขายงานจัดเลี้ยง(ลงพื้นที่) รับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน : ขายงานจัดเลื้ยงนอกสถานที่ หลังพ้นทดลองงานมีค่าคอมมิชชั่นให้ตามยอดขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ 1 ปี สามารถใช้งานโปรแกรม Word,Excel และ Power Point ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้ สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

9.ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด) รับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน : ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานกะและโยกย้ายสาขาได้ทั่วประเทศ (มีค่าที่พักให้) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ผ่านการเกณฑ์ทหาร

10.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโรงงานบางนาตราด กม.21
รายละเอียดของงาน : จัดทำและบันทึกใบสำคัญซื้อ ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อกับต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ จัดเก็บใบสำคัญซื้อและจัดทำทะเบียนควบคุม ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2-3 ปี สามารถปฏิบัติงาน6 วันได้

11.ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Food Safety ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.18
รายละเอียดของงาน : วางแผนการตรวจตัวอย่างของสาขา เช่น อาหาร ผัก น้ำแข็ง ให้คำปรึกษาด้าน Food Safety ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย หรือหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขา Microbiological Food science,Biological หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพISO22000,ISO31000, ISO9001, GMP, HACCP ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี หากมีทักษะทางภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (การสอน)
รายละเอียดของงาน : ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อการสอน ตัดต่อ VDO ให้บริการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาออกแบบ , Multi-Media หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

13.ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (ประจำศูนย์ช่างซ่อมบำรุง – ซอยข้างบิ๊กซีพระราม 4 ) รับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน : ปฎิบัติงานศูนย์ช่างซ่อมบำรุง ถ.สุขุมวิท ซอย 26 (คลองเตย) – ข้างบิ๊กซี พระราม 4
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช.,ปวส. ทุกสาขาวิชา ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ ที่พักใกล้สถานที่ทำงาน พิจารณาเป็นพิเศษ มีความอดทน

14.ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมดูแลโครงการวิศวกรรมประจำ Site งาน (Project Supervisor) รับสมัครด่วน!
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วศบ./ คอบ./ อสบ. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, วิชาชีพอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานดูแลโครงการก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปี มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับ Supplier สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

15.ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง ศูนย์ช่างพระราม4 รับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน : ซ่อมบำรุงดูแลทั่วไปในสาขาของร้านเอ็มเค สุกี้ และยาโยอิ ตามใบแจ้งซ่อมประจำ กทม และต่างจังหวัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุ 22 – 37 ปี วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส และป.ตรี. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้(เบิกค่าเดินทางได้ – มีเงินพิเศษ) ประจำศูนย์ช่างฯ (สุขุมวิท26 /พระราม 4) ใกล้ Big-C พระราม 4 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือถ้ามีประสบการณ์ซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ ดูแล กทม. และ ต่างจังหวัดเป็นโซน.

สมัครงานออนไลน์คลิกที่นี่

- Advertisement -

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here