สมัครออนไลน์ ‘บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)’ ทั่วประเทศไทย หลายอัตรา รายได้สูง

0
428

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)’ ทั่วประเทศไทย หลายอัตรา รายได้สูง (กรอกใบสมัครท้ายข่าว)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ลักษณะการทำงาน : ปฏิบัติงานหน้าที่ช่วยเหลือ LICENSED FOO ตรวจสอบ สภาพและข้อขัดข้องของเครื่องที่ประจำการประจำวัน , VVIP MVT , NOTAM , ข่าวอากาศและข่าวอื่นๆ ซึ่งเห็นว่าจะมีอุปสรรคต่อการบินให้กับ LICENSED FOO เพื่อเป็นข้อมูลจัดการวางแผนการบินต่อไป , ติดต่อ , ประสานงานกับหน่วยงาน RAMP CONTROL (AAT) เกี่ยวกับ PARKING BAY เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้

หน่วย/บุคคล ภายในบริษัททราบ ติดตามการดำเนินงานของเที่ยวบินตั้งแต่ OFF BLOCK ถึง ON BLOCK ทั้งเที่ยวบิน OUT BOUND / IN BOUND ณ BKK และ OUT STATION , รับ / ส่ง / บันทึก และ UPDATE ACFT MVT , ACCUM , DELAY และเที่ยวบิน CANCELLED ติดตาม แก้ไข ปรึกษา เกี่ยวกับ SCHED FLIGHT / CABIN CREW ประจำวัน กรณีเกิดความผิดปกติ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตการกำกับ ดูแลและความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1.ชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2.ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประกาศนียบัตร FOO/FD/ATC , TOEIC 500 คะแนน
3.อย่างน้อย 1 ปี AIR TRAFFIC CONTROLLER , นักบิน หรือ นักอุตุนิยมวิทยาการบิน (จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)

4.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียน พิมพ์ดีดภาษาไทย/อังกฤษ ใช้ได้
5.มีใจใฝ่การบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม
6.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
7.ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

2.วิศวกรฝ่ายบริการด้านเทคนิค
ลักษณะการทำงานณ์ : ดำเนินการวิเคราะห์รากข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องและแนะนำการแก้ไขปัญหา ทบทวนประเมินและใช้เอกสารทางเทคนิคเช่น SB, AD ดำเนินการ EHM และขอแนะนำให้แก้ไข วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าเชื่อถือของแนวโน้ม ติดต่อประสานงานกับ OEM และผู้จัดจำหน่ายเพื่อทำกิจวัตรประจำวันการปรับปรุงกระบวนการการดำเนินการแก้ไขแผนการซ่อมแซมขอบเขตการทำงาน ฯลฯ

การตรวจสอบจดหมายสนับสนุนและการเข้าชมร้านค้า สนับสนุนการบำรุงรักษาสายสำหรับความต้องการในการแก้ไขปัญหา สร้างใบสั่งงานหรือเขียนใบสั่งวิศวกรรม มีส่วนร่วมในการลดต้นทุนการบำรุงรักษา รักษามาตรฐานด้านจรรยาบรรณในการทำงานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยของเครื่องบินและงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพสูง ทำงานเป็นอิสระและเป็นสมาชิกในทีม การวิเคราะห์ความคิดเชิงวิพากษ์ทักษะการแก้ปัญหา มีความสามารถใน MS Office, 3D drawings

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1.ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลโครงสร้างซอฟต์แวร์หรืออวกาศ)
2.บริการด้านเทคนิคหรือการวางแผนหรือคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ B737 / NG, ATR72, Q400
3.ความรู้ในความน่าเชื่อถือ / EHM เป็นบวก

4.ทักษะการเขียนโปรแกรม / ซอฟต์แวร์เช่น C + +, Python ฯลฯ
5.แสดงทักษะในการวิเคราะห์และตรรกะ
6.คะแนน TOEIC ต่ำสุด 600

- Advertisement -

3.หัวหน้าควบคุมงบประมาณ
ลักษณะการทำงานณ์ : ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการใช้งบประมาณของแผนกต่าง ๆ ในบริษัทฯ จัดทำคู่มือและแนะนำวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณให้ทุกแผนกในบริษัทฯ รวบรวมงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานlสรุปเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประจำเดือน, 3 เดือน และประจำปี เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1.ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
3.ประสบการณ์1-3 ปีขึ้นไป ทางด้านการตรวจสอบภายใน หรือควบคุมงบประมาณ
4.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / ภาษาอังกฤษ / พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / ติดต่อประสานงานได้ / ละเอียดรอบคอบ / สามารถทำงานเป็นทีมได้

4.ผู้บริหารสื่อสังคมออนไลน์
ลักษณะการทำงานณ์ :
– ใช้กลยุทธ์ด้านโซเชียลมีเดียและประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียทั่วทั้ง บริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้เทคนิคสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรและในผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ บริษัท
– จัดการแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรมประจำวัน หน้าที่ ได้แก่ การสนับสนุนออนไลน์, การเขียนบทบรรณาธิการ, ความพยายามในการเข้าถึงชุมชน, การส่งเสริมการขาย ฯลฯ

– จัดการการแสดงตนในไซต์เครือข่ายสังคมต่างๆเช่น Facebook, Twitter และไซต์อื่น ๆ ในชุมชนที่คล้ายคลึงกันโพสต์ในบล็อกที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่เนื้อหาในแอปพลิเคชันทางสังคมตามที่ต้องการ – ตรวจสอบมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวัดผลกระทบของโปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์และวิเคราะห์ทบทวนและรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยความพยายามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด – ป้อนข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการติดตามสื่อทางสังคมไปยังทีมอื่น ๆ เป็นประจำเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนากลยุทธ์ของตนได้ทันท่วงที

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการสื่อสารการตลาดธุรกิจสื่อข่าวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ 2 ปีในด้านการตลาดดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องการ
3.การทำความเข้าใจในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram, Blogs และอื่น ๆ
4.ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์และความสามารถในการดึงข้อมูลจากแต่ละแพลตฟอร์มเป็นรายงานที่กระชับและรัดกุม

5.ผู้จัดการการมีส่วนร่วมแบรนด์
ลักษณะการทำงานณ์:
– รับผิดชอบในการวางแผนใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดกิจกรรมแบรนด์ให้สอดคล้องกับตราสินค้าของ บริษัท
– มีส่วนร่วมในการสื่อสารทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องของแต่ละแคมเปญ วางแผนกิจกรรมประจำปีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสร้างแบรนด์การสร้างแบรนด์และกิจกรรมในท้องถิ่น
– รักษาสื่อที่เหมาะสมให้กับแบรนด์และภาพลักษณ์ในปีนี้ ติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมการแข่งขันและแนวโน้มตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1.ชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 27 ปี
2.ปริญญาโทสาขาการตลาด

3.ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีในด้านการจัดงานการตลาดหรือการโฆษณา
4.เป็นผู้ฟังที่ดีสามารถตอบสนองต่อผลลัพธ์และการวิจัยผู้บริโภค
5.เป็นผู้สื่อสารที่ยอดเยี่ยมทั้งด้วยวาจาและในการเขียน

6.ผู้จัดการฝ่ายจัดการข้อมูลการเรียนรู้และการพัฒนา
ลักษณะการทำงานณ์:
– พัฒนาการใช้ระบบ ค้นพบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการฝึกอบรมตามความต้องการของแผนก
– จัดการบันทึกการฝึกอบรมทั้งหมดที่ได้รับมอบอำนาจให้มีการปรับปรุงอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามนโยบายของ บริษัท กฎระเบียบและข้อบังคับการบิน

– ช่วยในการสร้างและใช้โปรแกรมบันทึกการฝึกอบรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบจัดการและตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนการฝึกอบรมทั้งหมดและประสานงานกับการทำงานเพื่อให้ความเรียบของการดำเนินงานกำลังคน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายด้านคุณภาพความปลอดภัยและนโยบายความปลอดภัยของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1.ประสบการณ์ 5 ปี
2.วุฒิการศึกษา การขนส่ง บริษัท IndustryMass งานงานสารสนเทศงานไอที> งาน Database งาน DBA

7.ผู้จัดการฝ่ายบัญชีด้านเทคนิค
ลักษณะการทำงานณ์:
-จัดทำและรับผิดชอบงานบัญชีทั้งหมดของฝ่ายซ่อมบำรุงทั้งด้านรับ และรายจ่ายดูแลการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท
-วางแผนการจ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญา ข้อตกลง อย่างรัดกุม เพื่อสำรองเงินล่วงหน้า
-ตรวจสอบ Verify เอกสารค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามสัญญาและเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงการดูแล ควบคุมใช้จ่าย การซ่อมบำรุงให้อยู่ในงบประมาณ

-วางแผนและจัดทำรายงานด้านบัญชีของฝ่ายช่างให้เป็นระบบ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ รวมทั้งให้มีวิธีการตรวจสอบ
-วางแผนการจ่ายเงินของฝ่ายซ่อมบำรุง ให้มีประสิทธิภาพ ( Efficiency )เพื่อให้สอดคล้องและ Support Cash Flow ของบริษัทฯ
-วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ( Monthly )ตามความเป็นความจริง โดยให้มีการ Reconciliation เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1.ระดับอาวุโส
2.ประสบการณ์ 3 ปี
3.วุฒิการศึกษา
4.การขนส่ง บริษัท IndustryMass

สมัครงานคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here