สมัครออนไลน์ ‘บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์’ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา 82 สาขา ทั่วประเทศไทย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 12,400-20,000 ต่อเดือน

0
127

สมัครออนไลน์ ‘บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์’ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา 82 สาขา ทั่วประเทศไทย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 12,400-20,000 ต่อเดือน

ตำแหน่งงาน
1 . Commercial Business Development -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำให้ Website เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Relationship กับลูกค้า, การให้ข้อมูลข่าวสารกับลูกค้า และการทำวิจัยต่างๆ
2 . Art Director -ออกแบบงานกราฟิกดีไซน์, โฆษณา online, website, web design -วางแผนและออกแบบงานภาพรวมของ Campaign ทั้งปี -ควบคุมและวางแผนทีมงานออกแบบกราฟิกดีไซน์

3 . พนักงานออกแบบภายใน ประจำสาขาชลบุรี (แยกอ่างศิลา) -บริหารการให้บริการออกแบบ และแนะนำการเลือกวัสดุได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง และติดตามลูกค้าจนกว่าจะจบการขายโดยไม่ผิดนัด การบริการต้องเอาใจใส่ สุภาพอ่อนน้อม
4 . เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษางานติดตั้ง โซนภาคตะวันออกและภาคกลาง -บริการลูกค้าด้านการติดตั้ง -ให้คำปรึกษากับลูกค้า -ถอดแบบ -คำนวณวัสดุ ประมาณราคา -เสนอราคางานกับลูกค้า -Support ตามสาขาต่างๆ

5 . เจ้าหน้าที่ขาย B2B -เสาะหาคู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ -จัดกิจกรรมการขาย และรายการโปรโมชั่นสินค้า ในส่วนของหมู่บ้าน สถานศึกษา และอื่นๆ -แก้ไขปัญหา และหาแนวทางการเพิ่มยอดขาย -สรุปผลที่ได้รับปิดการขาย
6 . พนักงานขาย,แคชเชียร์,บริการลูกค้า สาขาราชพฤกษ์(วงเวียนพระราม 5) -ขาย:แนะนำสินค้าและบริการ,จัดเรียง,ดูแลพื้นที่ขาย -แคชเชียร์:รับชำระเงิน -บริการลูกค้า:ออกใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน,ของแลกซื้อ,รับเปลี่ยนคืน

7 . พนักงานบริการลูกค้า สาขาเพชรบุรี -ออกใบกำกับภาษ๊ -คิดเงินลูกค้า -รับเปลี่ยนคืนสินค้า -ให้ข้อมูล Promotion กับลูกค้า
8 . ผู้จัดการสาขา Trainee (Mega Home)

9 . พนักงานแคชเชียร์ Mega Home สาขารังสิต -ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องรับชำระเงิน ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน -ตรวจนับเงินทอน ทั้งเหรียญและธนบัตร จากผู้ช่วยหัวหน้าแผนกให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนลงชื่อรับเงิน พร้อมเครื่องคำนวณ ตรายาง ใบบันทึกการทำงาน
10 . Recruitment Executive -Managing a recruitment tasks and achieving targets. -Establishing recruitment and selection strategies. -Handling recruitment assignments including screening applications, interviewing and short-listing candidates.

11 . Management Trainee ผู้จัดการฝ่ายขาย/ฝ่ายบริการลูกค้า/ฝ่ายคลังสินค้า Mega Home
12 . พนักงาน – ขาย,แคชเชียร์,บริการลูกค้า,คลังสินค้า สาขาเกตเวย์ บางซื่อ(เปิดใหม่) -ขาย:แนะนำสินค้าและบริการ -แคชเชียร์:รับชำระเงิน -บริการลูกค้า:ออกใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน,ของแลกซื้อ,รับเปลี่ยนคืน -คลังสินค้า:ตรวจรับม,ตรวจนับสินค้า

13 . ผู้จัดการแผนกบุคคล Mega Home สาขากบินทร์บุรี -ปฏิบัติงานและควบคุมการบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา ในเรื่องอัตรากำลังพล การบันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน การจ่ายเงินเดือน งานสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ และงานธุรการ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัท
14 . พนักงาน – ผู้จัดการเเผนกขาย Mega Home สาขารังสิต -เขียนใบเบิก และลำเลียงสินค้านำมาจัดเรียงบนชั้นวางและ Top Stock ให้สวยงาม เป็นระเบียบ รวมทั้งทำความสะอาดสินค้าและพื้นที่ทางเดิน -ต้อนรับ อธิบายรายละเอียดสินค้า วิธีการใช้งาน รวมทั้งตอบคำถามและให้คำแนะนำในการเลือกรายการสินค้า รุ่น แบบที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า

15 . พนักงานออกแบบภายใน ประจำสาขาเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ใกล้ลาดพร้าว 71 -บริหารการให้บริการออกแบบ และแนะนำการเลือกวัสดุได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง และติดตามลูกค้าจนกว่าจะจบการขายโดยไม่ผิดนัด การบริการต้องเอาใจใส่ สุภาพอ่อนน้อม
16 . ผู้จัดการแผนกขาย, พนักงานขาย,แคชเชียร์(โฮมโปรพระราม9) และสาขาเกตเวย์เอกมัย -จัดเรียงสินค้าบนชั้นวางและ Top Stock ให้สวยงาม เป็นระเบียบ -ต้อนรับ อธิบายรายละเอียดสินค้า รวมทั้งให้คำแนะนำในการเลือกรายการสินค้า รุ่น แบบที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า

17 . พนักงานขาย,แคชเชียร์,บริการลูกค้า,คลังสินค้า สาขา People Park สุขุมวิท 77 -แนะนำสินค้า -จัดเรียง -รับชำระเงิน -ออกใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน -ของแลกซื้อ,รับเปลี่ยนคืน -ตรวจรับ -ตรวจนับสินค้า -บริหารสต็อกที่กำหนดทุกวัน
18 . Call Center Thai/Eng ปฏิบัติงานรังสิต -ติดตามและประสานงานระหว่างผู้รับเหมาและลูกค้า -โทรหาลูกค้าเพื่อตรวจสอบคุณภาพงาน (สินค้าจัดส่งและบริการ) -รับสายลูกค้า แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

19 . เจ้าหน้าที่ศิลป์และส่งเสริมการขาย (Art & Sales Promotion) -วางแผนและควบคุมการจัดขายพื้นที่สื่อโฆษณา การกำหนดกลยุทธ์หรือวิธีการที่จัดจัดรายการในแต่ละช่วงเวลา วัตถุประสงค์ เป้าหมายการขาย และรูปแบบกิจกรรม มอบหมายและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
20 . พนักงานป้องกันการสูญเสีย Mega Home สาขาบ่อวิน -ปฎิบัติงานด้านการป้องกันการสูญูเสียและความปลอดภัย -ปฏิบัติงานด้านป้องกันการสูญหายของสินค้าและด้านอื่นๆ -ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

21 . ผู้จัดการแผนก,พนักงานขาย,แคชเชียรฺ์,บริการลูกค้า,คลังสินค้า สาขาเสนาเฟส เจริญนคร -ขาย:ดูแลสินค้าและบริการ,พื้นที่ขาย,สต็อกสินค้า -แคชเชียร์:รับชำระเงิน -บริการลูกค้า:ออกใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน,ของแลกซื้อ,รับเปลี่ยนคืน -คลังสินค้า:ตรวจรับ,ตรวจรับสินค้า
22 . ผู้จัดการแผนกขายฝึกหัด ( SM – Trainee ) ประจำสาขา กทม.ปริมณฑล -รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน และร่วมกำหนดแผนงาน และงบประมาณของแผนกที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำเป็นแผนงานของฝ่าย

23 . จนท.ร้านค้าสัมพันธ์,จนท.บริหารร้านค้าเช่า (ทำงานที่โฮมโปร บางพลี) -ติดต่อประสานสานร้านค้าที่เช่าพื้นที่ทั้งภายในศูนย์การค้า -จัดทำและเก็บเอกสารของร้านค้า -วางแผนและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอลูกค้า -ติดต่อหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าที่มีอยู่
24 . ผู้จัดการแผนก/ พนักงานออกแบบภายใน ประจำสาขากรุงเทพและปริมณฑล -ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ รวมทั้งงานตกแต่งภายใน โดยใช้โปรแกรม Auto Cad การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งสวิทช์ไฟฟ้า รวมทั้งระบุรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และราคา เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและให้ความเห็น

25 . Management Trainee – ผู้จัดการสาขา
26 . SAP BASIS(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

27 . Management Trainee ผู้จัดการฝ่ายขาย / ฝ่ายบริการลูกค้า / ฝ่ายคลังสินค้า
28 . Buyer / Buyer Manager (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ) -สรรหา เจรจาต่อรองกับ Vendor และคัดเลือกสินค้าใหม่ๆ ตามเงื่อนไขและความต้องการของการตลาด รวมถึงการบริหารสินค้าใหม่ให้ทันต่อคู่แข่งขันในตลาด และจัดทำข้อมูลแนะนำสินค้าใหม่แก่สาขา เพื่อให้ยอดขาย ผลกำไรและระดับสินค้าคงคลังบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

29 . Programmer (C#, Java, SQL) -Implement ทุกระบบ ทั้งระบบที่นำเข้ามาใหม่ หรือระบบที่มีการปรับปรุง แก้ไข -ทดสอบการทำงานของโปรแกรมให้ใช้งานตรงตามความต้องการ มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ
30 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (Mega Home สาขารังสิต) -ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักร อาคาร และงานระบบต่างๆ ที่อยู่ภายในสาขาให้สามารถพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ -จัดทำแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษางานอาคาร / ระบบประจำเดือนของสาขา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here