สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานสถิติแห่งชาติ’ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิป.ตรี เงินเดือน 16,500 บาท

0
230

สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานสถิติแห่งชาติ’ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิป.ตรี เงินเดือน 16,500 บาท

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- Advertisement -

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ สังกัดส่วนกลาง
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช่ความรู้ ความทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาภายในวันเปิดรับสมัคร
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือสูงกว่านั้น

3.มีสัญชาติไทย
4.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
5.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 14 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์
https://nso.thaijobjob.com

เมื่อคลิกเข้าไปแล้วสามารถกดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิก “ประชาสัมพันธ์” หากต้องการสมัครสอบให้คลิก ด้านซ้ายมือ “สมัครสอบ”

เมื่อคลิก“สมัครสอบ” จะปรากฎดังรูปด้านบน สามารถสมัครงานโดยทำตามขั้นที่กำหนดไว้ในรูปได้บนได้เลยทันที
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 ก.ย. 2561

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here