สมัครออนไลน์ ‘สภากาชาดไทย’ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา วุฒิม.3ขึ้นไป เงินเดือน 21,140 บาท

0
1605

สมัครออนไลน์ ‘สภากาชาดไทย’ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา วุฒิม.3ขึ้นไป เงินเดือน 21,140 บาท

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆของสภากาชาดไทย จำนวน 32 อัตตรา

1.หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 (ฝ่ายตรวจสอบ2) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขา
2.หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 (ฝ่ายตรวจสอบ4) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขา

- Advertisement -

3.หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 (ฝ่ายบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขา
4.นายแพทย์ 4-6 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิตและต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

5.นักโภชนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
6.นักอรรถบำบัด จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท

7.เภสัชกร 3-6 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
8.วิทยาจารย์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขา

9.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขา
10.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 (งานบริการทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

11.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 (ฝ่ายหารายได้และกิจกรรม) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
12.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท

13.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 (กลุ่มงานสารนิเทศ) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
14.เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

15.เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 (กลุ่มงานสื่อสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
16.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

17.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
18.เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

19.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
20.นายช่างโยธา1-4(สำนักงานบริหารระบบกายภาพ) จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

21.นายช่างโยธา1-4(สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
22.นายช่างโยธา1-4(กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

23.ช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
24.พนักงานเลี้ยงเด็ก จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า

25.คนงานตึกผู้ป่วย จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า
26.คนสวน จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า

27.พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า
28.ช่าง(ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า

29.คนงานทั่วไป(ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า
30.เจ้าหน้าที่ธุรการ(ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

รายละเอียดสำหรับงานแต่ละตำแหน่ง
http://jobtrc.redcross.or.th/newjob/attachments/article/320/B.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการรับสมัคร
http://jobtrc.redcross.or.th/newjob/attachments/article/320/AAA.pdf

การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์http://jobtrc.redcross.or.th/newjob เลือกตรงเมนู “สมัครงาน” เลือก”ใบสมัครออนไลน์”

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here