สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า’ เปิดรับพนักงาน 50 อัตรา วุฒิป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน25,000บาท

0
414

สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า’ เปิดรับพนักงาน 50 อัตรา วุฒิป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน25,000บาท


‘สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า’ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2561


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2561


ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1. นักทรัพยากรบุคคล
2. นักตรวจสอบภายใน


3. นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นักจัดซื้อและการพัสดุ
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


6. นักวางแผนโครงการ
7. นักจัดการงาน
8. นักองค์กรสัมพันธ์

- Advertisement -


9. นักการค้าต่างประเทศ
10. นักสืบสวนสอบสวน


11. นิติกร
12. นักวิเคราะห์ธุรกิจ
13. นักเทคโนโลยี


อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนระดับต้น ซึ่งไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากำหนด


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง


การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ https://otcc.thaijobjob.com/


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2561/1535613123.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here