สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า’ เปิดรับพนักงาน 50 อัตรา วุฒิป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน25,000บาท

0
253

สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า’ เปิดรับพนักงาน 50 อัตรา วุฒิป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน25,000บาท


‘สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า’ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2561


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2561


ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1. นักทรัพยากรบุคคล
2. นักตรวจสอบภายใน


3. นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นักจัดซื้อและการพัสดุ
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


6. นักวางแผนโครงการ
7. นักจัดการงาน
8. นักองค์กรสัมพันธ์


9. นักการค้าต่างประเทศ
10. นักสืบสวนสอบสวน


11. นิติกร
12. นักวิเคราะห์ธุรกิจ
13. นักเทคโนโลยี


อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนระดับต้น ซึ่งไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากำหนด


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง


การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ https://otcc.thaijobjob.com/


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2561/1535613123.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here