ค่าปรับมหาโหด-กฎหมายแบ่งชนชั้น! สะเทือนทุกคำพูด ‘พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์’ จัดหนัก กฎหมายใหม่ใบขับขี่

0
294

ค่าปรับมหาโหด-กฎหมายแบ่งชนชั้น! สะเทือนทุกคำพูด ‘พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์’ จัดหนัก กฎหมายใหม่ใบขับขี่ (ฟังเสียง’พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์’ ท้ายข่าว)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เพจ “พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส” ได้เผยแพร่คลิปวีดีโอของ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ที่พูดถึงเรื่องการปรับเงิน 50,000บาทเมื่อถ้าไม่มีใบขับขี่

โดย พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้กล่าวว่า “เมื่อก่อนถ้าลืมใบขับขี่ ปรับ 1000 ถ้าเปลี่ยนเป็น 50000 บาท มันเพิ่มขึ้นมา 500 เท่า ผมบอกตรงๆเลยว่า เป็นเรื่องของชนชั้นละ คุณประยุทธ์ ไม่ถูกปรับหรอก เพราะมีคนขับรถให้ ผมก็เหมือนกัน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ถูกปรับหรอก

คนที่ถูกปรับคือคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว เมื่อผิดนิดผิดหน่อยปรับที 50000 คนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว เงิยนเดือนเขาไม่ถึง 50000 ถ้าปรับที เขาจะเอาเงินที่ไหนกินละ ฝากบอกรัฐบาลชุดนี้ ให้ไปคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน อย่าไปคิดถึงแต่ตัวเอง นี้มันแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ”

- Advertisement -

โดยกรมการขนส่งทางบก เสนอยกร่างกฎหมายใหม่ให้ทันสมัย และสอดคล้องพฤติกรรมคนไทยมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องใบขับขี่ หากขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ มีโทษปรับสูงสุดถึง 5 หมื่นบาท หรือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน จากเดิมโทษปรับสูงสุด 1 พันบาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า

ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างเสนอแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยรวมเข้าไว้ด้วยกัน แล้วยกร่างเป็นกฎหมายใหม่ คือ ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ… สาระสำคัญคือ

รวมเรื่องรถยนต์และการขนส่งทางบก พร้อมครอบคลุมระบบโลจิสติกส์ทั้งหมดครบวงจร เพื่อให้ทันต่อนวัตกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พฤติกรรมของประชาชน สะดวกต่อการบังคับใช้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีการแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. และตามขั้นตอนกฎหมาย

โดย ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ฉบับใหม่ เป็นการรวมกฎหมาย 2 ฉบับเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความทันสมัยมากขึ้น สาระสำคัญ เช่น ประเภทของรถจะมีการระบุลงไปถึงรายละเอียดมากขึ้น มีการแยกประเภทชัดเจน นอกจากนั้น ยังมีการเพิ่มโทษในบางฐานความผิด โดยเฉพาะกรณีของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เช่น

-หากขับรถโดยไม่มีใบขับขี่เดิมอัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท แก้ไขเป็น จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
-ขับขี่รถโดยปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุ หรือ ถูกพัก หรือ ถูกถอน หรือว่า ถูกยึดใบขับขี่ เดิมอัตราโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยให้ เพิ่มอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
-ขับขี่รถโดยไม่ยอมแสดงใบขับขี่เมื่อถูกเจ้าพนักงานเรียกตรวจ เดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท แก้เป็น ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ทั้งนี้ หาก ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ฉบับใหม่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะควบคู่ไปกับกระบวนการตราออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

ค่าปรับมหาโหด-กฎหมายแบ่งชนชั้น! สะเทือนทุกคำพูด ‘พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์’ จัดหนัก กฎหมายใหม่ใบขับขี่ (ฟังเสียง’พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์’ พูดแทนคนไทยทั้งประเทศ)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here