สมัครผ่านระบบออนไลน์ ‘บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด’ เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง ทั่วประเทศไทย สามารถระบุเงินเดือนที่ต้องการได้

0
302

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ‘บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด’ เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง ทั่วประเทศไทย สามารถระบุเงินเดือนที่ต้องการได้

1.ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
[รายละเอียดงาน] ช่วยในการควบคุมงบประมาณของโครงการ (ติดตามงบประมาณตามแผนและตามจริง / ติดตาม / รวบรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการและอื่น ๆ ) ให้การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าหน้าที่ของผู้ช่วยฝ่ายธุรการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างถูกต้องและส่งมอบด้วยคุณภาพและทันเวลา จัดเตรียมและจัดการเอกสารสำหรับโครงการพัฒนาทั้งกระดาษและแฟ้ม

[วุฒิการศึกษา] มีประสบการณ์ในการบริหารหรือผู้ช่วยหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 – 4 ปี หญิงสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 26 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญใน Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel, PowerPoint, Word มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี ทักษะการจัดการเวลาที่ดีและความสามารถในการทำงานหลายอย่างและจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 500 up) ทักษะภาษาญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์ (N4) มีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์เป็นอย่างดี
กรอกใบสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

- Advertisement -

2.ออกแบบสีและวัสดุในการออกแบบจัดแต่งทรงยานยนต์
รายละเอียดงาน นักออกแบบยังมีความสามารถในการพัฒนาสีและวัสดุของรถที่ปรากฏ และการตกแต่งภายใน การสร้างแนวคิดสำหรับการออกแบบสีและวัสดุใหม่ ๆ และการสร้างบอร์ดภาพที่เหมาะสม ผู้ออกแบบจะจำลองภาพที่เหมาะสมในซอฟต์แวร์ CG ของคอมพิวเตอร์ด้วย ผู้ออกแบบจะมีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นใหม่

คุณสมบัติ เพศชาย / หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างพื้นผิว 3 มิติ ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ (Photoshop, Illustrator และอื่น ๆ ) สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 500 ขึ้นไป) สนใจในการออกแบบและพัฒนารถยนต์ สามารถทำงานที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

3.นักออกแบบแบบจำลองดินในการออกแบบจัดแต่งทรงยานยนต์
รายละเอียดงาน แบบจำลองดินและภายนอกยานยนต์ แปลจากแบบร่าง 2D เป็นแบบ 3 มิติและแบบจำลองภายนอกและภายในแบบเต็มขนาด ทำงานร่วมกับนักออกแบบและวิศวกรในการสร้างแบบจำลองพื้นผิวด้านนอกและภายใน

คุณสมบัติ เพศชาย / หญิงอายุไม่เกิน 25 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างพื้นผิว 3 มิติ สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 500 ขึ้นไป) ทักษะภาษาญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์ สนใจในการออกแบบและพัฒนารถยนต์ สามารถทำงานที่กรุงเทพฯประเทศไทย

4.เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
รายละเอียดงาน ให้การประสานงานอย่างเต็มที่ตลอดขั้นตอนการสรรหาบุคลากรแบบ end-to-end เช่นการจัดการใบขอเสนอซื้อหน้าจอและแหล่งข้อมูลสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมการโพสต์งานการตั้งเวลาการสัมภาษณ์และการสื่อสารกับผู้สมัครการจัดการข้อเสนอ จัดโครงการปฐมนิเทศและแนะนำสำหรับพนักงานใหม่ ดูแลเอกสารและจัดการเสนอและส่งมอบข้อมูลให้แก่ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอกสารอื่น ๆ ที่สนับสนุนเป็นมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติ: ไทย ชาย – หญิง, อายุไม่เกิน 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปีในสาขาสรรหาบุคลากร ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 550 ขึ้นไป) / พูดภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่ดีและมีทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการใช้ MS Office (Excel, Powerpoint, Acess) มีการสื่อสารและการบริการที่ดี สถานที่ทำงาน: รามอินทรากม. 8 (บางเขน, กรุงเทพฯ) ตำแหน่งนี้เป็นลูกจ้างในสัญญา
กรอกใบสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

5.ผู้ประสานงานโครงการด้านไอที
รายละเอียดงาน สร้างและดำเนินการตามแผนงานโครงการและทบทวนตามความเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและความต้องการ ระบุทรัพยากรที่จำเป็นและกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล จัดการด้านการปฏิบัติงานประจำวันของโครงการและขอบเขต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารโครงการเสร็จสิ้นเป็นปัจจุบันและจัดเก็บไว้อย่างเหมาะสม ขับเคลื่อน / ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบโครงการจะเป็นไปตามข้อกำหนดวัตถุประสงค์และระยะเวลา

คุณสมบัติ มีทักษะการบริหารจัดการโครงการที่ดีมีประสบการณ์ด้าน IT 1 – 4 ปี เพศชาย / หญิงสัญชาติไทยอายุระหว่าง 23-27 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา Computer Engineering / Computer Science / Information Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้ MS Office, Outlook, Programing skill (CAD / Digital Tech) สะดวกสบายในสภาพแวดล้อมของทีมโดยมีการรับรู้ความสามารถในการรับมือกับพลวัตของกลุ่มและทักษะในการทำงานร่วมกันรวมถึงความสามารถและความเต็มใจในการสื่อสารกับบุคคลที่หลากหลายและความรับผิดชอบในการทำงานที่แตกต่างกัน ทักษะการวางแผนตนเองและการจัดองค์กรที่พัฒนาอย่างดี สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 600 ขึ้นไป) ทักษะภาษาญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์ ที่น่าสนใจในโครงสร้างรถยนต์

6.การออกแบบรถยนต์ในการออกแบบจัดแต่งทรงยานยนต์
รายละเอียดงาน ออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกรถยนต์ เกี่ยวข้องกับการสร้างสเก็ตช์รถยนต์และการแสดงผลใหม่ ๆ ผู้ออกแบบจะมีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นใหม่ความต้องการ มีประสบการณ์ในการออกแบบยานยนต์หรือมีประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบตกแต่งภายในและอื่น ๆ … ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีประสบการณ์จากการวางแผน / การผลิตไปจนถึงขั้นตอนการผลิต การพัฒนาแบบจำลองดินเหนียวของยานยนต์หรือทักษะในการฝึกอบรมวิทยาลัยที่เทียบเท่ากับ 0 – 4 ปี เพศชาย / หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ (Photoshop, Illustrator และอื่น ๆ ) สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 500 ขึ้นไป) สนใจในการออกแบบและพัฒนารถยนต์ สามารถทำงานที่กรุงเทพฯประเทศไทย
กรอกใบสมัครตำแหน่งการออกแบบรถยนต์ในการออกแบบจัดแต่งทรงยานยนต์

7.วิศวกรวัสดุ
รายละเอียดงาน การพัฒนาวัสดุอินทรีย์ในเอเชียตลาดยานยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผ้าที่นั่ง / หนัง / ยาง ดำเนินการทดสอบวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อให้ได้คุณภาพ การวางแผนและการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิตใหม่ซึ่งช่วยลดต้นทุนและตรงตามข้อกำหนดของวัสดุ ชิ้นส่วนหรือวัสดุในการวิเคราะห์ความล้มเหลวเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและหาคำตอบที่ดีที่สุด กำหนดวิธีการที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตวัสดุ ออกแบบวิธีการทดสอบและ / หรือกำหนดข้อกำหนดวัสดุ ตรวจสอบแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และเสนอแนะแนวทางสำหรับการเลือกใช้วัสดุตามวัตถุประสงค์การออกแบบเช่นความแข็งแรงทนต่อความร้อนและต้นทุน

คุณสมบัติ ประสบการณ์: เบาะหนัง, เบาะผ้า, วัสดุยาง, ออกแบบที่นั่ง, งาน R & D, ควบคุมผ้าหรือเบาะหนังและยางจะเป็นประโยชน์ เพศชาย / หญิงสัญชาติไทยอายุระหว่าง 25-35 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมวัสดุหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี ทักษะการคิด / การตัดสินใจเชิงตรรกะที่ดี มีทักษะในการวางแผนและจัดองค์กรด้วยดี สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 500 up) ทักษะภาษาญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์ มีความเชี่ยวชาญใน Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel, PowerPoint, Word มีประสบการณ์ในการทำงานและฝึกอบรมในต่างประเทศที่น่าสนใจในรถยนต์เป็นที่ต้องการ
กรอกใบสมัครตำแหน่งวิศวกรวัสดุ

8.นักแปลภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
[รายละเอียดงาน] แปลเอกสารการประชุมและเอกสารประกอบการเรียนอื่น ๆ จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นตามความจำเป็น ตีความในคน / วิดีโอการประชุมหรือการประชุมทางธุรกิจตามความจำเป็น

[วุฒิการศึกษา] มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 – 5 ปี เพศชาย / หญิงอายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 800 up) สามารถพูดและเขียนภาษาญี่ปุ่นได้ดี (N1) มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี มีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์เป็นอย่างดี ตำแหน่งนี้เป็นลูกจ้างในสัญญา
กรอกใบสมัครตำแหน่งนักแปลภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น

9.เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
[รายละเอียดงาน] ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและบริการเช่นวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องมือชิ้นส่วนวัสดุสิ้นเปลืองและการโฆษณาเพื่อจัดตั้ง: ทบทวนใบเสนอราคา ติดต่อกับผู้ขายเพื่อขอรับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการเช่นราคาความพร้อมใช้งานและกำหนดการจัดส่ง เลือกผลิตภัณฑ์สำหรับซื้อโดยการทดสอบการสังเกตหรือการตรวจสอบรายการ ประเมินมูลค่าตามความรู้ของราคาตลาด กำหนดวิธีการจัดซื้อเช่นการสั่งซื้อหรือเสนอราคาโดยตรง จัดเตรียมคำสั่งซื้อหรือคำขอราคาเสนอ ทบทวนข้อเสนอในการเสนอราคาและเจรจาต่อรองสัญญาภายใต้ข้อ จำกัด ด้านงบประมาณและขอบเขตอำนาจหน้าที่

[วุฒิการศึกษา] มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง / จัดหางานหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้จัดจำหน่าย (การวิจัยการประเมินและการติดต่อกับผู้ขาย) ชาย / หญิงสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญใน Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel, PowerPoint, Word ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี การคิดอย่างเป็นระบบและตรรกะ สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 600 ขึ้นไป) ทักษะภาษาญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์ มีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์เป็นอย่างดี ตำแหน่งนี้เป็นลูกจ้างในสัญญา
กรอกใบสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

10.เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
รายละเอียดงาน ช่วยทีมผู้บริหารโครงการ อำนวยความสะดวกในการประชุมพัฒนา จัดทำตารางเวลาสำหรับการจัดทำโครงการที่จัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียม / ควบคุมกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา ประสานทรัพยากรภายในและบุคคลที่สาม / ผู้จัดจำหน่ายเพื่อการดำเนินงานที่ไม่มีข้อบกพร่องของโครงการ มั่นใจได้ว่าโครงการทั้งหมดจะได้รับการส่งมอบตรงเวลาภายในขอบเขตและภายในงบประมาณทรัพยากรการพัฒนา ติดตามค่าใช้จ่ายที่โดดเด่น คำขอทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายในการนำเข้า / ส่งออกที่จะครบกำหนดตามแต่ละรูปแบบการพัฒนา

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีประสบการณ์ 3-5 ปีในการบริหารโครงการหรืองานที่เกี่ยวข้อง ชาย / หญิงสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญใน Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel, PowerPoint, Word ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี การคิดอย่างเป็นระบบและตรรกะ สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 600 ขึ้นไป) ทักษะภาษาญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์ มีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์เป็นอย่างดี
กรอกใบสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

11.การออกแบบทางวิศวกรรม
รายละเอียดงาน วิศวกรออกแบบมีส่วนร่วมในทุกด้านของแนวคิดการออกแบบการพัฒนาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นที่ความเป็นเลิศด้านเทคนิคจากนั้นนำแนวคิดมาสู่ขั้นตอนการทดสอบเบื้องต้นในส่วนดังกล่าวเช่นการพัฒนาส่วนประกอบการพัฒนายานยนต์ที่สมบูรณ์การเริ่มต้นการผลิตจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นและการประกันคุณภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติ: ไทย เพศชาย / หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลโดยเฉพาะวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุวิศวกรรมยานยนต์วิศวกรรมการบินและอวกาศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ตกแต่งภายในรถยนต์, ตัวถัง, ชิ้นส่วนไฟฟ้า, รถไฟฟ้า ฯลฯ สามารถใช้งาน Catia, Solidwork, CAD-CAM, 2D และ 3D Design มีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 600 ขึ้นไป) / ทักษะภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ การคิดอย่างเป็นระบบและตรรกะ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี
กรอกใบสมัครตำแหน่งการออกแบบทางวิศวกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here