พาชม 20 ฉลองพระองค์ ของ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สวยงดงาม จนติดอันดับสตรีที่แต่งพระองค์งามที่สุดในโลก

0
331

พาชม 20 ฉลองพระองค์ ของ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สวยงดงาม จนติดอันดับสตรีที่แต่งพระองค์งามที่สุดในโลก

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและภาคพื้นยุโรป 14 ประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งใช้เวลาราว 4 เดือนนั้น นอกจากจะทำให้นานาชาติรู้จักประเทศไทยดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ชาวโลกได้รู้จักความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของปวงชนชาวไทยเป็นอย่างดียิ่ง

โดยที่บรรดา ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีของโลก จำนวน 2,000 คน ได้ออกเสียง เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2505 เลือก สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เป็นสตรีที่แต่งพระองค์งามที่สุดในโลกผู้หนึ่งในจำนวนสุภาพสตรีของโลก ทั้งหมด 10 คน และ นับเป็นปีที่ 2 ที่พระองค์ทรงได้รับเลือกเป็นสตรีที่แต่งพระองค์งดงามที่สุดของโลกมาแล้ว

- Advertisement -

เมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยฉลองพระองค์ที่ทรง ส่วนใหญ่จะเป็น ผ้าไหมไทยเงางาม ที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการแต่งกาย ของชาวตะวันตกได้อย่างแนบเนียน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ทรงฉลองพระองค์งามที่สุดในโลก พระองค์ทรงเป็นตัวแทนสุภาพสตรีไทยและตัวแทนประเทศไทย ที่ทรงนำความงดงามตามแบบไทยออกไปเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้และชื่นชม จนเครื่องแต่งกายของไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ขณะเสด็จฯ เยือนต่างประเทศทรงฉลองพระองค์แบบสากลที่เรียบง่ายแต่สง่างาม

ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติที่มีพระราชินีทรงมีพระสิริโฉมและพระจริยวัตรที่งดงาม ทำให้เกิดกระแสความนิยมแต่งกายแบบไทย และการใช้ผ้าไทยในวงสังคมอย่างกว้างขวางขณะเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ ทรงฉลองพระองค์แบบสากลที่เรียบง่ายแต่สง่างาม โดยผู้ออกแบบฉลองพระองค์ถวาย มักเป็นช่างคนไทย

แต่เมื่อจะเสด็จเยือนต่างประเทศ มีพระราชดำริที่จะให้ฉลองพระองค์เป็นแบบสากลจริงๆ เพื่อความเหมาะสมแก่สภาพภูมิอากาศ และกาลเทศะของธรรมเนียมต่างประเทศที่จะเสด็จพระราชดำเนิน โดยทำจากผ้าไหมพื้นเมือง จึงโปรดให้ นายปีแอร์ บัลแมง ช่างชาวฝรั่งเศส จัดถวาย ซึ่งสนองพระราชประสงค์ได้งดงามเหมาะสมทุกโอกาส

ฉลองพระองค์ในยุคแรกๆ ที่ห้องเสื้อบัลแมงให้สถาบันการปัก Lesage ประเทศฝรั่งเศสปักฉลองพระองค์โดยออกแบบผสมผสานจากงานศิลปกรรมไทย และออกแบบสเกตช์พร้อมกับการใช้เครื่องประดับแบบไทย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชอัธยาศัยหวงแหนและมีพระราชนิยมความเป็นไทย

นายบัลแมงนํานักออกแบบพระเกศาที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคือ Alexandre จากประเทศฝรั่งเศส มาออกแบบให้เหมาะสมกับพระพักตร์ และสามารถใช้แต่งพระองค์กับฉลองพระองค์ได้หลายรูปแบบ ภายหลัง คุณวรรณี ยรรยง เจ้าของร้านทําผมชื่อดัง คลังแม่บ้าน ได้เข้ามาถวายงานเป็นช่างพระเกศาจนถึงพ.ศ. 2547

ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ โดยห้องเสื้อบัลแมง ปัจจุบันพระราชทานจัดแสดงไว้ที่สถาบันแฟชั่น l’Ecole du Louvre ฉลองพระองค์แขนกุดปักประดับ มีฉลองพระองค์ตกแต่งด้วยขนเฟอร์คลุมทับอีกชั้น ฉลองพระองค์องค์นี้ทรงเมื่อ พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่การแต่งพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีความสง่างามที่สุด

ฉลองพระองค์ตัดเย็บจากพระภูษาโบราณของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็นผ้าไหมยกทองลายดอกสี่กลีบ ทรงฉลองพระองค์องค์นี้หลายครั้งคู่กับเครื่องประดับแบบไทยโบราณ ครั้งแรกทรงเมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนินในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารคํ่าที่ White House กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโรนัลด์ เรแกน และนางแนนซี เรแกน สุภาพสตรีหมายเลข 1

ฉลองพระองค์ผ้าเครป เป็นชุดราตรียุคแรกที่ทําเป็นพระสนับเพลาลายปักแบบไทย ทรงใช้เครื่องประดับไทยโบราณกลัดไว้ที่บั้นพระองค์ ชุดราตรีทรงพระสนับเพลานี้เป็นจุดเริ่มต้นของแฟชั่นแห่งยุคที่ทรงเป็นต้นแบบให้กับสตรีในยุคนั้นมีความกล้าที่จะแต่งตัวหลุดจากกรอบของแฟชั่น

ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่สีนํ้าเงินเข้ม ปักประดับด้วยลูกปัดสีทอง ตัดเย็บผสมผสานกับผ้ากํามะหยี่ชั้นดี ในงานพระราชทานเลี้ยงบนเรือโอเรียนเต็ลควีน พ.ศ. 2520 การนําผ้าต่างประเภทมาใช้ร่วมกับผ้าไทยผสมผสานอย่างลงตัวทําให้ดีไซเนอร์ไทยในยุคนั้นมีทางเลือกในการออกแบบตัดเย็บเพิ่มขึ้น

ฉลองพระองค์องค์นี้เป็นไอคอนิกของยุค 1980 ห้องเสื้อบัลแมงตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่สีนํ้าเงิน ปักประดับคริสตัลทั้งองค์ มีผ้าคลุมไหล่และฉลองพระบาทเข้าชุด ใช้ผ้าไหมมัดหมี่ในทางเฉลียง ทรงเมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกาในพ.ศ. 2528

ฉลองพระองค์ชุดไทยแบบผสมผสาน ฉลองพระองค์สไตล์นี้ห้องเสื้อบัลแมงออกแบบตัดเย็บจากรูปแบบการนุ่งโจงกระเบนและเสื้อราชแพตเทิร์น ในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทรงสต๊อกกิ้งสีขาวแบบสตรีในราชสํานักในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการแต่งกายแบบ Siamese-European คือการผสมผสานลูกไม้แบบยุคเอ็ดวอร์เดียนเข้าชุดกับผ้าไหมยกแบบไทย เครื่องประดับตามอย่างฝรั่ง คือความเหมาะสมลงตัวและสร้างอิทธิพลให้กับการแต่งกายแบบไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ครั้งแรกที่ State Banquet ประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปรากฏพระองค์ในฉลองพระองค์สีขาว ปักประดับด้วยมุกสีขาวและคริสตัล ทรงสวมถุงพระหัตถ์ยาวสีขาว เป็นฉลองพระองค์ที่มีความสะดุดตาด้วยความคลาสสิก แฟชั่นที่โชว์สรีระของผู้สวมใส่ยังไม่เป็นที่นิยม จึงทําให้เป็นที่จดจําของผู้พบเห็น

ภาพที่เราเคยเห็นจนชินตามาตลอดช่วงอายุของเราคือภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนชาวไทยจะได้ชื่นชมพระบารมีผ่านทางโทรทัศน์ทุกค่ำคืนในช่วงข่าวในพระราชสำนัก

นอกจากจะได้ซาบซึ้งกับพระบารมีและได้เห็นงานที่ทรงทำเพื่อประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย เรายังได้ชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์ โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระสิริโฉมงดงามและทรงฉลองพระองค์งดงามเสมอ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here