รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ‘บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ และ บริษัทในเครือ’ เปิดรับพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

0
1880

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ‘บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ และ บริษัทในเครือ’ เปิดรับพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ปวช.ขึ้นไป (กรอกใบสมัครได้ที่ลิงค์ท้ายข่าว)

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือที่สำคัญของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยก่อตั้งขึ้น เพื่อดูแลธุรกิจเครื่องดื่มของ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และรับผิดชอบในการบริหารและทำการตลาดของ ผลิตภัณฑ์ เบียร์ โซดา น้ำดื่มเครื่องดื่มสุขภาพ น้ำแร่ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง และสาหร่ายทะเลทอดกรอบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า สิงห์, ลีโอ, บีอิ้ง, เพอร์ร่า, ซันโว,ไซเดอร์เบย์, บุญรอดฟาร์ม, พันดี และ มาชิตะ

*บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด
1.Venture Capital Manager จำนวน 1 อัตรา
2.นักบัญชี จำนวน 5 อัตรา
3.Media Communication Manager จำนวน 1 อัตรา

- Advertisement -

4.Marketing Communication Manager จำนวน 1 อัตรา
5.Assistant Marketing Communication Manager จำนวน 1 อัตรา
6.IT Support จำนวน 3 อัตรา
7.Technical Support จำนวน 1 อัตรา

8.Database Administrator จำนวน 1 อัตรา
9.Web Developer จำนวน 1 อัตรา
10.เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
11.Trade Marketing Manager – Vending Machine จำนวน 1 อัตรา

12.Channel Management Supervisor
13.Media and Advertising Manager – Vending Machine จำนวน 1 อัตรา
14.Mobile Developer จำนวน 1 อัตรา
15.Data Analyst จำนวน 1 อัตรา

16.ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด จำนวน 1 อัตรา
17.Sale Support จำนวน 1 อัตรา
18.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา
19.ผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด (สื่อโฆษณาดิจิทัล) จำนวน 1 อัตรา

20.ผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด (Food Retail) จำนวน 1 อัตรา
21.ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด (Food Product) จำนวน 1 อัตรา
22.ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

23.พนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน ปวช./ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
24ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
25.เจ้าหน้าที่บัญชี (บ.ซีทีจี 2002 จำกัด) จำนวน 1 อัตรา

*บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรนชั่น จำกัด
1.นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา

*บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
1.Assistant Brand Manager (Alcohol) จำนวน 1 อัตรา
2.Trade Marketing Manager/Supervisor จำนวน 1 อัตรา
3.พนักงานขายเงินสด (ต่างจังหวัด) จำนวน 1 อัตรา

4.Assistant Brand Manager (Singha Beer) จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่บริหารงานภาษี จำนวน 1 อัตรา
6.นักวิจัยข้อมูลการตลาด จำนวน 1 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การขาย MT จำนวน 1 อัตรา

8.เจ้าหน้าที่การเงิน (Modern Trade) จำนวน 2 อัตรา
9.เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
10.เจ้าหน้าที่การเงิน (Co-Brand/Special Channel) จำนวน 2 อัตรา
11.เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกหนี้) จำนวน 1 อัตรา

12.เจ้าหน้าที่การเงิน (Reconcile Bank) จำนวน 2 อัตรา
13.Assistant Brand Manager (Beverage) จำนวน 2 อัตรา
14.เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดหา จำนวน 1 อัตรา
15.Merchandising Supervisor UPC จำนวน 1 อัตรา

16.Category Analyst Manager จำนวน 1 อัตรา
17.เจ้าหน้าที่งบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
18.หัวหน้าหน่วยการตลาดพิเศษแอลกอฮอล์ตลาดท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
19.เจ้าหน้าที่บุคคล (แรงงานสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา

*บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
1.นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา

*บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด
1.นักวิทยาศาสตร์ (ประจำจังหวัด เชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา

*บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
1.พนักงานวางบิล เก็บเช็ค (Bill Collector) จำนวน 1 อัตรา

*บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
1.ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (อาวุโส) จำนวน 1 อัตรา

*บริษัท สิงห์ รีเจนนัล โฮสติ้ง จำกัด
1.หัวหน้าหน่วยการตลาดภูมิภาค (AEC) จำนวน 2 อัตรา
2.Section Manager – Sales Capabilities จำนวน 1 อัตรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัครงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here