‘นครชัยทัวร์’ ประกาศรับสมัครงาน ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดจำนวน เงินเดือน 18,000 – 21,000 บาท

0
1001

‘นครชัยทัวร์’ ประกาศรับสมัครงาน ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดจำนวน เงินเดือน 18,000 – 21,000 บาท (พิมพ์หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ท้ายข่าว)

1.ตำแหน่ง : พนักงานบริการบนรถ (โค้ช) ไม่จำกัด
คุณสมบัติ : เพศ หญิง / ชาย อายุ 18-30 ปี รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทสุภาพ เป็นมิตร สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (ไม่เมารถ) ส่วนสูง 150 Cm.เป็นต้นไป
ลักษณะงาน : ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าระหว่างการเดินทาง มีใจรักด้านงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยามารยาทสุภาพ เป็นมิตร สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เมารถ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ให้บริการลูกค้าบนรถโดยสาร

วุฒิการศึกษา : วุฒิ ป.6 ขึ้นไป-ปริญญาตรี
ค่าตอบแทน : 13,020 – 15,020 บาทขึ้นไป
หมายเหตุุ : ประจำอยู่ที่ จ.นครราชสีมา
อัตราค่าจ้างจ่ายตามวุฒิการศึกษา/ที่พักปลายทางฟรี/อาหารฟรี 1 มื้อ/ปรับเงินเดือนทุกปีตามผลงาน

- Advertisement -

2.ตำแหน่ง : พนักงานขับรถโดยสาร (พขร.)ไม่จำกัด
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 27 – 50 ปี (หรือได้รับการพิจารณา) ส่วนสููง 161 ซม. ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และอนุญาตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ขับรถโดยสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด : ขับรถยนต์โดยสาร ในเส้นทางเดินรถของบริษัท คือ
1.นครราชสีมา-เชียงใหม่ 2.นครราชสีมา-แม่สาย 3.นครราชสีมา-นครสวรรค์ 4.นครราชสีมา-มุกดาหาร

สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฏิบัติงานบนรถโดยสาร
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา-ปริญญาตรี
ค่าตอบแทน : 18,500 – 21,000 บาทขึ้นไป
หมายเหตุุ : ประจำอยู่ที่ จ.นครราชสีมา

3.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 1 อัตรา (ประจำที่ จ.นครราชสีมา)
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
รายละเอียด : สามารถเข้ากะได้ มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงาน ประกาศเสียงตามสายได้

สถานที่ปฎิบัติงาน : นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ค่าตอบแทน : 9,800 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : มีการปรับฐานเงินเดือน เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 เดือน และ 6 เดือน

4.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 อัตรา (พัสดุ2/ซักผ้า1)
คุณสมบัติ : อายุ 18 ปีขี้นไป รักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด : ดูแลงานฝาก ของส่งพัสดุ เตรียมของใช้ประจำรถทัวร์ งานซักผ้าห่ม (เฉพาะตำแหน่งซักผ้าห่ม)
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา

วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ค่าตอบแทน : 9,800 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ Word , Excel (ยกเว้นตำแหน่งซักผ้าห่มไม่จำเป็นต้องมีทักษะคอมพิวเตอร์)
หมายเหตุุ : มีการปรับเงินเดือน 3เดือน และ 6เดือนแรกที่ปฏิบัติงาน พิจารณาตามผลงาน

5.ตำแหน่ง : บริกร (ไม่จำกัด)
คุณสมบัติ : อายุ 18 ปีขึ้นไป รักงานบริการ ไม่จำกัดวุฒิ ไม่เมารถ
รายละเอียด : ปฏิบัติงานบนรถโดยสาร ดูแลสัมภาระผู้โดยสาร ทำความสะอาดห้องน้ำ

สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
ค่าตอบแทน : 12,520 บาท ขึ้นไป

6.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการรถโดยสาร (3 อัตรา)
คุณสมบัติ : อายุ 18 ปีขึ้นไป ทำงานเป็นกะได้ หมุนเวียนต่างจังหวัดได้ ไม่จำกัดวุฒิ
รายละเอียด : ทำความสะอาดล้างรถยนต์โดยสาร

สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
ค่าตอบแทน : 9,800 บาทขึ้นไป
หมายเหตุุ : มีการปรับฐานเงินเดือน เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 เดือน และ 6 เดือน เฉพาะอัตราประจำ

7.ตำแหน่ง : ช่าง 4 อัตรา (ช่างเครื่อง 3 อัตรา / ช่างสี 1 อัตรา)
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด : ทำงานเป็นกะได้ มีความถนัดด้านเครื่องยนต์ งาน ซ่อมอื่น ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา

วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
ค่าตอบแทน : 11,600 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ความสามารถพิเศษ : ปรับฐานเงินเดือน เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 เดือน และ 6 เดือน ตามผลงาน

8.ตำแหน่ง : ธุรการ 2 อัตรา
คุณสมบัติ : 18 ปีขึ้นไป เพศชาย สามารถเข้ากะได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word และ Excel ได้คล่อง มีใบขับขี่รถยนต์ และใบขับที่รถจักรยานยนต์
รายละเอียด : จัดซื้อ/ตรวจสอบ/สรุปผลงาน ดูแลรถยนต์โดยสารของบริษัท ดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ควบคุมเครื่องมือตรวจวัด ควบคุมสารเสพติดในสถานประกอบการ

สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ม.6/ปวช. ขึ้นไป – ปริญญาตรี
ค่าตอบแทน : 10,800 บาทขึ้นไป

หลักฐานในการรับสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ / สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ / สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ / ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ / สำเนาใบขับขี่ (เฉพาะพนักงานขับรถ) 1 ใบ / รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ดังนี้
ติดต่อด้วยตนเองที่ : สำนักงานใหญ่ของบริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด (ตรงข้ามโลตัส สาขานครราชสีมา) ที่แผนกบุคคล
ติดต่อทางจดหมาย : ที่อยู่ 1536-38 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ติดต่อทางโทรศัพท์ : 08-2323-5666

ติดต่อทางโทรสาร : 044-261555 ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
ติดต่อทาง E-mail : pariya@nakhonchaitour.com
ติดต่อที่ท่าจำหน่ายตั๋ว : กรอกใบสมัครแล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานของท่านไว้ที่ท่าจำหน่ายตั๋วของบริษัทฯ ซึ่งทางท่าจะจัดส่งเอกสารของท่านมาให้ที่สำนักงานใหญ่

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกาศรับสมัครงาน (อัตรากำลังที่ต้องการ) นับจากวันที่ลงประกาศ

พิมพ์หรือดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here