ชาวโซเชียลยกนิ้วให้ เมื่อ 2 นร.หญิงตอกกลับ สาวใหญ่ ‘ด้วยคำพูดเฉียบคม’ หลังคนงานไม่ได้รับความยุติธรรม

0
194

ชาวโซเชียลยกนิ้วให้! เมื่อ 2 นร.หญิงตอกกลับ สาวใหญ่ ‘ด้วยคำพูดเฉียบคม’ หลังคนงานไม่ได้รับความยุติธรรม (ชมคลิปท้ายข่าว)

คุณเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันมั้ย? แต่คุณรู้มั้ยมีคนมากมายไม่คิดแบบนั้น คลิปนี้มาจากรายการ “What would you do?” ของประเทศจีน ในคลิปจะเห็นว่ามีคนงานคนหนึ่งในรถ ที่แทนที่จะนั่งบนเก้าอี้ กลับนั่งบนพื้น ทำให้มีนักเรียนคนหนึ่งออกปากถามเขา : “ทำไมไม่นั่งบนเก้าอี้คะ?

คนงานตอบว่าเพราะว่าตัวเองเนื้อตัวมอมแมม เขายังไม่ทันพูดจบดี ผู้หญิงที่นั่งข้างๆเด็กนักเรียนก็พูดว่า : “เขาสกปรกจะตาย ทำให้เก้าอี้นั่งสกปรกจะทำยังไง”

- Advertisement -

เมื่อได้ยินดังนั้นเด็กนักเรียกก็ตอกกลับไปทันที : “แต่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน!” แต่ผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนไม่ได้ยิน ยังหันไปบอกกับคนงานให้เขาย้ายไปโบกี้อื่น

เด็กนักเรียนจึงตอบกลับแทนว่า : “ไม่ต้องย้าย!” แล้วเพื่อนของเด็กนักเรียนก็เสริมว่า : “ถ้าคุณทนไม่ได้ก็ย้ายไปที่อื่นซิคะ” ยืนกรานไม่ให้เขาเปลี่ยนโบกี้

แล้วเด็กนักเรียนก็เชิญให้คนงานขึ้นมานั่งบนเก้าอี้อีกครั้ง แถมยังยื่นทิชชู่เปียกให้เขาเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องกังวล แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่พอใจบอกว่า เธอคิดว่าคนงานที่นั่งบนพื้นแล้วย้ายมานั่งบนเก้าอี้สกปรก!

คำพูดของเธอทำให้ชายอีกคนที่นั่งไกลออกไปเริ่มทนไม่ไหว เขาบอกว่า : “จะนั่งไปที่ไหนก็ลงสถานีนั้น จะเปลี่ยนโบกี้ทำไมให้วุ่นวาย”

จากนั้นนักเรียนหญิงก็พูดต่ออย่างยอดเยี่ยมว่า มนุษย์ทุกคนในสังคมเท่าเทียมกัน ถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องมาดำรงชีวิตในสังคมนี้ ยังพูดอีกว่า :

“นี่เป็นสิ่งที่คุณครูสอนพวกเรา คุณครูของคุณไม่สอนหรอคะ”

ผู้หญิงคนนั้นก็เลยอึ้งไปไม่พูดอะไร

สุดท้ายกลุ่มเด็กนักเรียนหญิงและคนทำงานที่อยู่ข้างๆก็ลุกขึ้นให้ที่นั่งกับคนงาน ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพผู้โดยสารคนงานอย่างยิ่ง การกระทำเช่นนี้ทำให้พวกเราต้องกลับมาคิด พฤติกรรมเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำให้ได้รู้ทัศนคติที่ใครสักคนมีต่อสังคม และนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนา

จากเหตุการณ์จะให้ได้ว่าไม่มีความเท่าเทียมการดูถูกกันจากรูปลักษณ์ภายนอกในโลกใบนี้มนุษย์ทุกคนควรได้รับความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาพเท่าเทียมกันนั่น เป็นมโนทัศน์พื้นฐานที่สุดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะกล่าวในมิติทางการเมืองหรือในทางเศรษฐกิจ คนทั่วไปมักสับสนคำว่า “เสมอภาค” กับ “เหมือนกัน” (sameness) กล่าวคือ คิดว่าการรับรองความเสมอภาคของมนุษย์เท่ากับการทำให้มนุษย์ทุกคนเท่ากัน

จนมักโต้แย้งว่าความเสมอภาคไม่มีทางเป็นไปได้ จึงควรทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าหลักการของความเสมอภาค ไม่ได้และไม่เคยเรียกร้องให้มนุษย์ทุกคนต้องเหมือนกันหมด เพราะมนุษย์ย่อมแตกต่างกันเป็นธรรมชาติทั้งโดยชาติพันธุ์ รูปร่าง ผิวพรรณ เพศสภาพ บุคลิก ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม และอื่นๆ แต่ความแตกต่างนั้นไม่ได้เป็นเหตุผลทำให้มนุษย์ต้องไม่เสมอภาคกัน

เพราะความเสมอภาค (Equality) ตรงข้ามกับความไม่เสมอภาค (Inequality) ไม่ได้ตรงข้ามกับคำว่าความแตกต่าง (Difference) อย่างที่หลายคนทึกทัก นั่นหมายความว่า มนุษย์เราแตกต่างกันโดยธรรมชาติ แต่ก็สามารถและควรเท่าเทียมกันได้ (different but Equal) ดังนั้นเมื่อกล่าวว่า คนเสมอภาคกัน

จึงไม่ได้หมายความว่าคนเหมือนกันทุกด้านไม่ว่าจะเป็นชาติตระกูล หน้าตา ความสามารถ สติปัญญา แต่การที่บอกว่าเสมอภาคกันมีความหมายว่า มนุษย์เท่าเทียมกันทั้งในความเป็นมนุษย์ และตามกฎหมายของรัฐ (Kurian, 2011: 515)ดังที่มีวลีสำคัญที่สะท้อนความเสมอภาคคือ “Equality Before the Law”

ซึ่งหมายความว่าบุคคลทุกผู้ทุกนามย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกระบวนของกฎหมายอย่างเป็นธรรม หรือความเสมอภาคกันในทางการเมืองคือ พลเมืองที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดย่อมสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน  ในบางกรณี ที่ความเสมอภาคยึดโยงเข้ากับหลักความเป็นธรรม (Justice)

นำไปสู่การปฏิบัติต่อผู้คนที่แตกต่างกันด้วยมาตรการเฉพาะเพื่อช่วยให้ความแตกต่างกันโดยธรรมชาติได้รับการแก้ไขให้เกิดความเสมอภาคมากขึ้น เช่น มาตรการช่วยเหลือคนด้อยโอกาส คนทุพพลภาพ เพื่อความเสมอภาคในสังคม ดังนั้น การมองอย่างฉาบฉวยว่าการเรียกร้องให้คนเท่ากันหมายถึงการเรียกร้องให้คนเหมือนกันนั้น จึงเป็นความเข้าใจผิดในประเด็นพื้นฐาน

ในปัจจุบัน มโนทัศน์เรื่องความเสมอภาคมีบทบาทสำคัญในวงวิชาการเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระจายรายได้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะ การกระจายการจ้างงานหรือโอกาสการทำงาน ประเด็นที่เกี่ยวกับการมีตัวแทนในทางการเมืองของบุคคล กลุ่มทางสังคม

หรือการมีตัวแทนแห่งรัฐ รวมถึง การเรียกร้องของกลุ่ม “สตรีนิยม” (Feminism) ที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของสตรี ให้ยุติการถูกเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศ ป้องกันความรุนแรงทั้งเชิงกายภาพ โครงสร้าง และวัฒนธรรมต่อผู้หญิง อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวก็เป็นที่ถกเถียงกันเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน

คลิป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here