8 ศูนย์การเรียนรู้ยอดดอย 3 จังหวัดโดนตัดขาด ถูกดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าออก

0
93

8 ศูนย์การเรียนรู้ยอดดอย 3 จังหวัดโดนตัดขาด ถูกดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าออก(ชมคลิปท้ายข่าว)

ครูศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา ศศช. (แม่ฟ้าหลวง ) ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปฎิบัติหน้าที่สอนหนังสือให้เด็กนักเรียน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนหนังสือนอกโรงเรียน

บริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด คือ จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอนน และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 ศูนย์การเรียนรู้ พบอุปสรรคประสบภัยฝนตกหนัก ดินสไลด์ ถนนขาด ทำให้ประสบปัญหาในการดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก

- Advertisement -

การเดินทางถึงที่หมาย ในตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเป็นดินลูกรัง ซึ่งจะเดินทางสะดวกเฉพาะฤดูแล้ง และฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะเดินทางลำบากมาก

ซึ่งตอนนี้ คณะครูได้ทยอยเดินทางกันออกมาหมดแล้ว หลังติดอยู่ในศูนย์การเรียนหลายอาทิตย์ ทำให้ขาดเสบียง และการติดต่อจากโลกภายนอก

ครูนิเทศน์จำนวน 16 คน ที่รับผิดชอบ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาจำนวน 119 ศูนย์ ได้ทยอยเข้าไปช่วยครู จำนวน 8 ศูนย์ ที่รอยต่อ 3 จังหวัดจนหมดแล้ว

ซึ่งเจอกับอุปสรรคนานับประการ เช่นน้ำป่าทะลัก ดินสไลด์ถล่มปิดเส้นทางเข้าออก ถนนขาด  การเดินทางของครูเทศ และครู กศน.อำเภออมก๋อย ในพื้นที่ ศศช.บ้านโอโลคีล่าง บ้านโอโลคีบน บ้านคอทะ บ้านเมโลเด บ้านทีเลอเปอคี และบ้านจือทะ

ที่ยากลำบากจากภาวะฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จุดที่เห็นคือ ถนนก่อนถึงบ้านจือทะ ที่จะออกมาบ้านล่องแพ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา ศศช. (แม่ฟ้าหลวง ) ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงอ่านหนังสือพิมพ์

และทรงพบจดหมายของครูอาสาสมัคร คนหนึ่ง ที่ ศศช.บ้านใหม่ห้วยหวาย จ.แม่ฮ่องสอน บรรยายความยากลำบากในการเป็นครูดอยในถิ่นกันดาร และขอรับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และสิ่งของ เครื่องใช้ในอาศรม ศศช.พระองค์ทรงมีความสนพระทัยที่จะพระราชทานความช่วยเหลือ

จึงมอบหมายให้ นายบุญธันว์ มหาวรรณ หน.คณะทำงานส่วนพระองค์ ไปสำรวจหาข้อมูล เพื่อให้ความช่วยเหลือ จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 80,000 บาท ให้สร้างอาคารขึ้นใหม่ และต่อมาได้พระราชทานความช่วยเหลือ และทรงรับ ศศช.ทุกแห่งไว้ในพระอุปถัมภ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here