กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย-หญิงเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ 70 อัตรา วุฒิม.6ขึ้นไป

0
2526

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย-หญิงเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ 70 อัตรา วุฒิม.6ขึ้นไป

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งเพศชายและเพศหญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2561 รวม 70 อัตรา

กำหนดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rtnrecruitment.thaijobjob.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

- Advertisement -

 

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.navy.mi.th หรือที่ http://www.navy.mi.th/person

โดยกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2561 จำนวน 70 อัตรา ดังนี้ ระดับปริญญาตรี เพศชาย/หญิง จำนวน 9 อัตรา

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เพศชาย/หญิง จำนวน 61 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต Online เท่านั้น ทางเว็บไชต์ https://rtnrecruitment.thaijobjob.com/

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ (เป็นนายทหารสัญญาบัตร)
1. นายทหารตรวจสอบภายใน 3 อัตรา (กรุงเทพฯ)
– ปริญญาตรีสาขาการบัญชี การเงิน การบัญชี การเงินและการธนาคาร การสอบบัญชี
2. นายช่างสถาปนิก 1 อัตรา (สัตหีบ)
– เพศชาย ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (มีใบประกอบวิชาชีพ)

3. ครู ประจำโรงเรียนชุมพรทหารเรือ 1 อัตรา (สัตหีบ)
– เพศชาย ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีใบประกอบวิชาชีพ
4. อนุศาสนาจารย์ 1 อัตรา (สงขลา)
– เพศชาย ปริญญาตรี สาขาศาสนศาสตร์/พุทธศาสตร์

5. ผู้ช่วยบรรณารักษ์  1 อัตรา (สงขลา)
– ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์
6. ครู ประจำโรงเรียนสรรพาวุธ 1 อัตรา (สัตหีบ)
– ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ

7. ครู ประจำโรงเรียนชุมพรทหารเรือ 1 อัตรา (สัตหีบ)
– ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ (เป็นนายทหารประทวน)
1. วุฒิม.6/เทียบเท่า เพศชาย และ หญิง บรรจุกรุงเทพ สมุทรปราการ 10 อัตรา
2. วุฒิปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ เพศชาย-หญิง บรรจุกรุงเทพ, ชลบุรี 5 อัตรา
3. ปวช.- ปวส. สายช่าง เพศชาย(ส่วนมาก) – หญิง บรรจุกรุงทพ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครปฐม 29 อัตรา

รับสมัครพนักงานราชการในสังกัดกองทัพเรือเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ จำนวน 17 อัตรา
– เนื่องจากเป็นการเปิดภายใน กรุณาอ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบภาควิชาการในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่กล่าวอ้างว่าจะช่วยเหลือท่านในการสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้ได้รวมทั้งไม่สมควรรบกวนให้ผู้หนึ่งผู้ใดช่วยเหลือ เนื่องจากผลการสอบขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้สมัครสอบเอง

หากเกิดกรณีดังกล่าวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ขอได้โปรดแจ้งข้อมูลไปที่ กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์หมายเลข 0-2475-4671 และ 0-2475-8409 เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที

วิธีการรับสมัคร
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต Online เท่านั้น ทางเว็ปไชต์ https://rtnrecruitment.thaijobjob.com/ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/upload/navy19072561.pdf

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here