สมัครออนไลน์ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิปวช.ขึ้นไป เงินเดือน18,000บาท

0
1134

สมัครออนไลน์ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิปวช.ขึ้นไป เงินเดือน18,000บาท

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ตำแหน่งที่ 1.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.job.thai.com/prakad/ldd201808/ldd201808_2.pdf

- Advertisement -

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ตำแหน่งที่ 2.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.job.thai.com/prakad/ldd201808/ldd201808_3.PDF

ตำแหน่งที่ 2.2 ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.job.thai.com/prakad/ldd201808/ldd201808_4.pdf

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ตำแหน่งที่ 3.1 ตำแหน่งนักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://file.job.thai.com/prakad/ldd201808/ldd201808_5.pdf

ตำแหน่งที่ 3.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://file.job.thai.com/prakad/ldd201808/ldd201808_6.pdf

ตำแหน่งที่ 3.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.job.thai.com/prakad/ldd201808/ldd201808_7.pdf

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ตำแหน่งที่ 4.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.job.thai.com/prakad/ldd201808/ldd201808_8.pdf

ตำแหน่งที่ 4.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.job.thai.com/prakad/ldd201808/ldd201808_9.pdf

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ตำแหน่งที่ 5.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://file.job.thai.com/prakad/ldd201808/ldd201808_10.pdf

ตำแหน่งที่ 5.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.job.thai.com/prakad/ldd201808/ldd201808_11.pdf

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ตำแหน่งที่ 6.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.job.thai.com/prakad/ldd201808/ldd201808_12.pdf

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ตำแหน่งที่ 7.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.job.thai.com/prakad/ldd201808/ldd201808_13.pdf

ตำแหน่งที่ 7.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.job.thai.com/prakad/ldd201808/ldd201808_14.pdf

ตำแหน่งที่ 7.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://https://file.job.thai.com/prakad/ldd201808/ldd201808_15.pdf

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com/ เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการรับสมัคร
https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2561/1532672221.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here