บริษัท เทร็กไทยรุ่ง (TTR) เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง-หลายอัตรา รายได้ขั้นต่ำรวม 40,000/เดือน

0
1290

บริษัท เทร็กไทยรุ่ง (TTR) เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง-หลายอัตรา รายได้ขั้นต่ำรวม 40,000/เดือน

เทร็ก ไทยรุ่ง เป็นบริษัทร่วมทุนจัดตั้งขึ้นระหว่างบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท นิปปอน เทร็ก จำกัด, บริษัท เคียวคุโตะ ไคฮัตสึ จำกัด และบริษัท มิตรสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจ การผลิตตัวถังบรรทุกในไทย ได้แก่ ตู้บรรทุก 10 ประตู, ตู้บรรทุกแบบปีกนก, กระบะบรรทุกดั๊ม, กระบะทุกดั๊มพ่วง, รสผสมคอนกรีต

ตำแหน่งที่ 1 : ช่างซ่อมบำรุง
รายละเอียดของงาน /จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

– ตรวจเช็คเครื่องจักร อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของโรงงาน – ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร , อุปกรณ์ – ควบคุมการปริมาณการใช้พลังงานต่างๆ รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา เครื่องกล – มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 1 ปี – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ – มีความรู้ความสามารถในระบบ Utilty – สามารถซ่อมแซ่มเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องมือได้

สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง


ตำแหน่งที่ 2 : พนักงานขายและการตลาด
รายละเอียดของงาน/จำนวนอัตรา : 3 อัตรา

– ขายตู้บรรทุกแบบปีกนก / ตู้บรรทุก 10 ประตู / กระบะบรรทุกดั๊มพ์ / กระบะบรรทุกดั๊มพ์พ่วง / รถโม่ปูน
– ค่าน้ำมัน , ค่าโทรศัพท์ , ค่าเสื่อมรถ

สถานที่ปฏิบัติงาน
Amata City Industrial Estate ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย : อายุ 25 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง – หากมีประสบการ งานขายรถบรรทุก / ตัวถังรถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถขับรถยนต์ได้ – สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

ตำแหน่งที่ 3 : หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ
รายละเอียดของงาน/จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
– บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (HRM) , งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) และงานธุรการ สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี – มีประสบการณ์ในการบริหารบุคคลทั้งระบบ และมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี – มีความสามารถในการพัฒนาความมุ่งมั่น ของพนักงาน Employee Engagement ระบบความก้าวหน้าของพนักงาน Career Path และการ Lotaion พนักงาน – มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล และมีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอเป็นอย่างดี – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office เป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ 4 : เจ้าหน้าที่บัญชี/อัตรา : 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน

– จัดทำบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ – ดูแลและตรวจสอบบัญชีต่างๆของบริษัท – ติดต่อประสานงานกับลูกค้า – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร/จำนวนอัตรา : 1 อัตรา – อายุ 23 – 35 ปี – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel , Word , Power point

ตำแหน่งที่ 5 : ล่ามเลขานายญี่ปุ่น
รายละเอียดของงาน

– ดูแลกำหนดนัดหมาย กำหนดการต่างๆ ของผู้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จตามเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา – ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้บังคับบัญชา จาก ภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น / และจาก ภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย

– ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ – นำเสนอเซ็นเอกสารของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการติดตามงานที่เสนอนั้น ให้เป็นไปตามเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 – N2 ถ้ามีความรู้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ – เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป – มีประสบการณ์การทำงานเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างน้อย 2 ปี – มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ตำแหน่งที่ 6 : General Manager Sales / ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย
รายละเอียดของงาน /จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

– กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายการขายและส่งเสริมการขาย ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของบริษัท – ผลักดันการขายตู้บรรทุกแบบปีกนก , ตู้บรรทุก 10 ประตู , กระบะบรรทุกดั๊มพ์ , กระบะบรรทุกดั๊มพ่วง , รถโม่ปูน และการขายงานโครงการ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน , บริษัท/ตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุก – บริหารทีมงาน พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ Sales เพื่อเพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร 

– เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ปริญาตรี ขึ้นไป – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ – มีประสบการณ์การบริหารทีมขายและการตลาด – มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

ตำแหน่งที่ 7 : Group Leader
รายละเอียดของงาน /จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
– ควบคุมกำกับดูแลฝ่ายผลิต งาน ควบคุมเครื่องจักร                                                                    สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย – อายุ 25 – 35 ปี – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี. สาขา อุตสาหกรรม, เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ – มีประสบการณ์งานด้านควบคุมเครื่องจักร ธุรกิจยานยนต์ อย่างน้อย 2 ปี – มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา และมีความเป็นผู้นำ

ตำแหน่งที่ 8 : Sale / Sale Engineer
รายละเอียดของงาน/จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
– ขายตู้บรรทุกแบบปีกนก / ตู้บรรทุก 10 ประตู / กระบะบรรทุกดั๊มพ์ / กระบะบรรทุกดั๊มพ์พ่วง / รถโม่ปูน
– ค่าน้ำมัน , ค่าโทรศัพท์ , ค่าเสื่อมรถ
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารเทรนดี้ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หรือ วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา – ถ้ามีประสบการณ์งานขายรถบรรทุก / ตู้บรรทุก / ตัวถังรถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– ถ้าสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถขับรถยนต์ได้ – สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ตำแหน่งที่ 9 : Operator warehouse
รายละเอียดของงาน/จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

– รับผิดชอบในการตรวจรับวัตถุดิบและอุปกรณ์ – ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายวัถตุดิบให้กับสายการผลิต – บันทึกการรับ-จ่ายบวัตถุดิบ – จัดเรียงวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ – เช็คสต๊อควัตถุดิบและอุปกรณ์คงเหลือ – งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศ : ชาย – อายุ : 25 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้้นไป – มีประสบการณ์ในงานสโตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ – ผ่านการอบรมการใช้งาน Forklift & Crane จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เงินเดือน มีรายได้ประจำ + รายได้อื่นๆ รวม 40,000 – 60,000 บาท/เดือน
สวัสดิการ – ชุดเครื่องแบบพนักงาน – เบี้ยขยัน – รถรับ-ส่ง – สวัสดิการข้าวเปล่าตอนพักกลางวัน – โบนัสประจำปี
วิธีการสมัคร
– สมัครผ่าน JobThai.com – ส่งใบสมัครทาง E-mail

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณชญานี เลื่อนจันทร์ บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 7/462-463 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21440
โทร : 032-020-250-3
Email : thairung1_48@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

*ทางเว็ปเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างผู้สมัครกับทางบริษัทฯเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมัครใดๆทั้งสิ้น*

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here