ธอส. เตรียมเปิดโครงการ บ้านหลัง ‘ไม่เกินล้านบาท’ ผ่อนเดือนละไม่ถึง ‘4,000 บาท’ แก่ผู้มีรายได้น้อย

0
414

ธอส. เตรียมเปิดโครงการ บ้านหลัง ‘ไม่เกินล้านบาท’ ผ่อนเดือนละไม่ถึง ‘4,000 บาท’ แก่ผู้มีรายได้น้อย (ชมคลิปท้ายข่าว)

ธอส.เตรียมปล่อยกู้บ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย หลังละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนยาว 40 ปี จ่ายเดือนละไม่ถึง 4,000 บาท พร้อมเล็งขยายดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี จากเดิมแค่ 3 ปี  วันนี้ (18 ก.ค.61) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยถึงการจัดทำโครงการบ้านประชารัฐสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย หลังละไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่า ในเดือนสิงหาคมนี้

ธอส.จะสรุปกรอบการดำเนินโครงการดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการชุดพิเศษ โดยภายในสิ้นปีนี้ จะรวบรวมโครงการจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 100,000 หน่วย ออกมาเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยที่สนใจได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ซึ่งดอกเบี้ยเบื้องต้นที่ตั้งใจเอาไว้ คิดว่า 1 ล้านบาท กู้ 40 ปี จะให้ผ่อนได้เดือนละไม่ถึง 4,000 บาท และดอกเบี้ยอาจจะคงที่ไปถึง 5 ปี จากเดิมที่ได้เพียง 3 ปี

- Advertisement -

ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ธอส.มีพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 1,000 แบรนด์ ในจำนวนนี้มีผู้ที่ทำโครงการบ้านที่ไม่เกิน 1 ล้านบาทอยู่หลายราย โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร มีราคาตั้งแต่ 800,000 – 999,000 บาท ล่าสุดได้มีการหารือไปแล้วประมาณ 2-3 ราย ได้รับการยืนยันว่า

ตอนนี้มีบ้านที่พร้อมขาย หรือสามารถเข้ามาอยู่ได้เลย ไม่ต่ำกว่า 30,000 หน่วย แบ่งเป็น ที่พร้อมเปิดให้เข้าอยู่ในปีนี้เลยประมาณ 10,000 หน่วย ส่วนอีก 20,000 หน่วย ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะเสร็จสิ้นในปี 62 โดย ธอส.พยายามจะสร้างระบบของสินเชื่อสำหรับผู้กู้รายย่อย (โพสต์ไฟแนนซ์) ซึ่งจะช่วยให้คนผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถมีกำลังผ่อนชำระหนี้เงินกู้ได้ภายใต้วงเงินผ่อนไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท

ขณะเดียวกันถ้าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยจริง ๆ และกลัวว่าจะไม่มีเงินผ่อน ธอส.ก็เปิดทางให้ผู้มายื่นกู้เงินสามารถยื่นกู้ร่วมได้ 2 คน เมื่อถึงเวลาจ่ายจะตกคนละ 2,000 บาทเท่านั้น ดังนั้นการดำเนินงานตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี ครั้งนี้ เชื่อว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการที่ ธอส.กำลังจัดทำอยู่ ทั้งนี้ครึ่งปีแรกของปี 2561 ธอส.มียอดสินเชื่อปล่อยใหม่ 105,429 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 53.67 เปอร์เซ็นต์ เป็นจำนวนบัญชีทั้งสิ้น 85,263 บัญชี

ธอส.เปิดช่องทางให้กับผู้ที่มีฐานรายได้ไม่เพียงพอ ก็สามารถกู้สินเชื่อได้ สองช่องทาง คือ
• สามารถใช้บุคคลร่วมกู้จากคนในครอบครัวกี่คนก็ได้แต่ต้องมีรายได้เป็นไปตามเกณฑ์การขอสินเชื่อจากธนาคาร
• เปิดบัญชีกับ ธอส.ระยะเวลา 6-9 เดือน เพื่อที่จะดูความเคลื่อนไหวของรายได้ หากสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ครบทั้งหมดก็จะได้รับอนุมัติสินเชื่ออย่างแน่นอน

โดยทาง ธอส.มีการแบ่งวงเงินสินเชื่อไว้ดังนี้
• 1 หมื่นล้านบาท ไว้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ (บัตรคนจน)
• 2 หมื่นล้านบาท สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน
• 3 หมื่นล้านบาท ปล่อยกู้แก่บุคลากรภาครัฐ เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กฏการขอกู้และชำระเงินกู้ มีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้
• วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 2.75% ผ่อนชำระต่อเดือนไม่เกิน 4,000
• ผู้มีรายได้ 25,000 ที่ขอกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 3 %
• ข้าราชการ , พนักงานมหาิทยาลัย และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ 3.75% ต่อปี หรือปัจจุบัน 4 ปีแรก 3% ต่อปี โดยทาง ธอส. คาดการณ์ไว้ว่าจะสามารถตรึงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำได้ตลอดครึ่งปีแรกอย่างแน่นอน ส่วนหลังจากนั้นจะทำการประเมินอีกครั้งว่าจะเป็นไปอย่างไร แต่ก็มีโอกาสมากที่จะสามารถตรึงดอกเบี้ยเอาไว้ให้ต่ำได้

สำหรับ โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2561 วัตถุประสงค์การยื่นกู้
(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(4) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักตามข้อ (1) เท่านั้น

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย ผู้กู้ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้ ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้  ค่าประเมินราคาหลักประกัน  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร คุณสมบัติ เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 90,000 บาท ต่อเดือน เป็นลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก (หักเงินเดือน)
เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้า บ้าน สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร/ ใบแจ้งความแยกกันอยู่ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) เอกสารทางการเงิน พนักงานประจำ  ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ รูปถ่ายกิจการ สำเนาใบประกอบวิชาชีพ เอกสารหลักประกัน สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)

ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน) หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม แบบแปลน ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

คลิป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here