สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000 บาท

0
1462

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการครู 15 อัตรา ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

- Advertisement -

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ไฟล์ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่

2.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ไฟล์ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่

3.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ไฟล์ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่

4.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ไฟล์ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่

5.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ไฟล์ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่

6.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ไฟล์ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่

7.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และ พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ไฟล์ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่

8.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ไฟล์ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่

9.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสารภี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ไฟล์ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่

10.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ไฟล์ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here