ดราม่า! ‘ของดีเมืองเชียงใหม่’ โลกโซเชียลจี้ สภ.ในพื้นที่ ปล่อยเยาวชนอายุไม่ถึงทำงานในสถานบริการ ผิดหรือไม่?

0
1292

ดราม่า! ‘ของดีเมืองเชียงใหม่’ โลกโซเชียลจี้ สภ.ในพื้นที่ ปล่อยเยาวชนอายุไม่ถึงทำงานในสถานบริการ ผิดหรือไม่?

 

จากกรณีที่เพจ YouLike (คลิปเด็ด) ได้โพสต์คลิปวิดิโอของสถานบริการแห่งหนึ่งว่า ‘#ของดีเชียงใหม่ ผู้ชายคนไหนหลงเข้าไปขาอ่อนทุกราย บางคนถึงกับคลานออกมา พิกัด – จุดนัดพบ_เชียงใหม่’ ทำให้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่า สถานบริการแห่งนี้ ทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ มีการนำเยาวชนที่มีอายุไม่ถึงมาทำงานบริการหรือไม่ ฝากไปถึง สภอ.ใกล้เคียงเข้าไปตรวจสอบสถานบริการดังกล่าว

โดยมีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างมากมาย เช่น
-ให้เด็กอายุไม่ถึง 20 ปีทำงานในสถานบันเทิงได้หรอ ขนาดเข้าไปใช้บริการยังไม่ได้เลย แล้วต้องทำงานแบบนี้ทุกวันมันใช่หรอ
-คิดเหมือนกันเลย ควรแจ้ง สภอ.แถวนั้นให้เข้าไปตรวจสอบ
-เขายังเป็นเด็กเยาวชนอยู่ ยังไม่ควรทำงานแบบนี้ ไปเป็นเด็กเสิร์ฟอาหาร ตามร้านกาฟงกาแฟมีเยอะแยะ

- Advertisement -

เบื้องต้นทีมข่าว Truststore เชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจร้านแรด ตั้งอยู่ เลขที่ 137 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าร้านดังกล่าวมีหญิงสาวให้บริการอยู่จำนวนมาก จากการสอบถามหญิงสาวภายในร้านพบว่ามีพนักงานสาว พบมีอายุอยู่ในช่วง 18 ถึง 20 ปี สอบถามเบื้องต้นพบว่า มีลักษณะการทำงานเป็นแทค เป็นรอบ ทางร้านมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าลูกค้า มีอายุอยู่ในวัยนักศึกษาเป็นส่วนมาก

จากการพูดคุยกับคนในจังหวัดเชียงใหม่บางส่วนก็นิยมชมชอบ แต่บางส่วนก้หวั่นเสียภาพลักษณ์ของจังหวัด เนื่องจากเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สง่างามต่อสังคม ชาวเชียงใหม่บางส่วนวอนคนเชียงใหม่ออกมาปกป้องภาพลักษณ์เมืองแห่งวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาไทย

ทาง truststoreonline จึงได้ไปหาข้อมูลว่า ตามกฎหมายแล้วห้ามเยาวชนทำงานใดบ้าง ตามมาตรา 50 ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเยาวชนทำงานในสถานที่ดังต่อไปนี้

คำว่า “สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙” มีหมายความว่าอย่างไร ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ได้ให้คำนิยามไว้ว่า “สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าดังต่อไปนี้ สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า

สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า เว้นแต่ สถานที่ซึ่งผู้บริการได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะหรือได้รับยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกล่าว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีลักษณะของสถานที่การบริการหรือผู้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ประกาศดังกล่าวจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นด้วยก็ได้ หรือ สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า

มีการเต้น หรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวที หรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา ๒๔.๐๐นาฬิกา สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อห้ามของผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ
1. รับผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการ

2. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้เข้าไปอยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ
3. จำหน่ายสุราให้แก่ผู้ที่มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้

4. ยินยอมหรือปลอยปละละเลยให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้น พักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ
5. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ

6. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
7. ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้น เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ

เพื่อเป็นการเข้มงวดกวดขันให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเป็นการสร้างความสงบสุขให้แก่สังคมตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง จึงได้กำชับให้ทุกจังหวัดกำกับดูแลและควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามแนวทาง ดังนี้

1. บูรณาการฝ่ายปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้มงวดในการตรวจตราสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่อยู่กับบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยห้ามมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ ห้ามมิให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

และห้ามมิให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีผิดกฎหมาย เช่น การจัดโปรโมชั่นลดราคา แจก แถม กวดขันมิให้มีการเปิดเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

2. กำกับดูแลมิให้สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการมีพฤติการณ์ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
3. ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย

กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลแนะนำ ตักเตือนบุตรหลานให้ปฏิบัติตนอยู่ในทางที่ถูกต้อง อย่ากระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำผิดของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทางสายด่วนโทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายกรัฐมนตรี แสดงความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเยาวชน หลังมีรายงานว่าสถานบริการหลายแห่งอนุญาตให้เด็กและเยาวชนเข้าทำงานและใช้บริการ นายกรัฐมนตรีย้ำให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้สถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่ให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใด ๆ หากตรวจพบการกระทำผิดจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

พร้อมทั้งขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ถ้าผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ทำทุกอย่างถูกต้องเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดแล้วนั้น ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีให้กับสังคม หรือผู้ที่กำลังจะสนใจจะประกอบกิจการสถานบริการต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here