หนึ่งเดียวในล้านนา ‘อุโบสถจตุรทิศ’ เงาสะท้อนเป็นรูปภาพสามมิติ ประดับด้วยกระจกเงานับล้านชิ้น

0
231

หนึ่งเดียวในล้านนา ‘อุโบสถจตุรทิศ’ เงาสะท้อนเป็นรูปภาพสามมิติ ประดับด้วยกระจกเงานับล้านชิ้น

วันที่ 12 มิ.ย. 61 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปดูความแปลกของอุโบสถ วัดสันกลาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งเป็นวัดที่มีอุโบสถเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือจตุรทิศ ที่ประดับด้วย กระจกเงาสีต่างๆนับล้านชิ้น ไว้ในภายในและภายนอก อุโบสถ และเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ภายในวัดสะอาดสะอ้านสวยงาม วัดนี้แปลกกว่าวัดทั่วไป

จากการเข้าไปดูชมภายในพระอุโบสถ พบว่ามีการประดับด้วยกระจกเงาสีขาวและสีต่างๆ ที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้ามหลามตัดแปะติดกันเป็นแนว เมื่อมองดูจากเงาสะท้อนจะเป็นรูปภาพสามมิติ รอบทิศ และเมื่อเปิดแสงไฟส่องภายในจะพบว่ามีการสะท้อนของแสงไฟเป็นประกายระยิบระยับไปทั่วอุโบสถ ทำให้ดูแล้วมีความวิจิตรตระการตา ไปหมด

- Advertisement -

ทำให้ผู้คนทั่วไปทั่งในและต่างจังหวัด ตลอดจนชาวต่างชาติ พากันมาเที่ยวชมดูกันตลอดเวลา นายสุพิศ สมศรี อายุ 63 ปี มัคทายก วัดสันกลาง กล่าวว่า ทางอุโบสถวัดสันกลาง หลังนี้ ทางพระครูธรรมรัตนจารีย์ อดีตเจ้าอาวาส ได้ริเริ่มสร้างโดยมีคุณแม่ชีคําปุ๋ย ชัยวงศ์ ศิษยานุศิษย์ และคณะศรัทธาในอำเภอดอกคำใต้ วัดสันกลางได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างเมื่อปี 2533 ขึ้นมา

โดยการจำลองอุโบสถมาจากวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี เพราะมีความสวยงามและแปลกเพราะอุบโบสถประดับด้วยกระจกเงาและเป็นรูปสี่เหลี่ยม หรือแบบอุโบสถจตุรทิศ จึงได้นำมาสร้างไว้ ณ วัดสันกลาง ต.ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ขึ้น ขนาดของอุโบสถมีความกว้างประมาณ 24 เมตรสูง 24 เมตร ภายในอุโบสถ จะประดับไปด้วยกระจกเงาใส และกระจกสี ต่างๆ

ซึ่งทางคณะศรัทธาช่วยกันทำติดตกระจกทั้งหมดโดยมิได้ไปจ้างช่างแต่อย่างใด หลังจากติดแล้วจะดูภาพสะท้อนของกระจกที่ติดตามผนังอุโบสถออกมาเป็นภาพ 3 มิติ และการติดกระจกใช้เวลาร่วม 2 ปี ทำให้ภายในอุโบสถดูสวยงาม ระยิบระยับ และดูเป็นรูป 3 มิติแปลกตา ดังกล่าว

นอกจากนี้เรายังมีที่เที่ยวของเมืองพะเยานำมาฝากกันอีกด้วยกับ 10 ที่เที่ยวเมืองพะเยา

1. กว๊านพะเยา พะเยา ข้อมูล : กว๊านพะเยา สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ประมาณ 12,831 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากว่า 50 ชนิด เช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน และปลานิล อันลือชื่อของจังหวัดพะเยา ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยามีความร่มรื่น จัดเป็นสวนสาธารณะเหมาะแก่การนั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจยามเย็น ที่ตั้ง : ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

2. อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  ข้อมูล : อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน มีพื้นที่ทั้งหมด 462,775 ไร่ พื้นที่ประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังภายในอุทยานฯ มีสัตว์หลายชนิด เช่น ตะพาบน้ำ ตะกวด นกชนิดต่างๆ ที่ตั้ง :หมู่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160 โทรศัพท์ : 054-489-202

3. อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ข้อมูล : อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อดีตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกามยาวลำดับที่ 9 ระหว่างปี พ.ศ. 1801 – 1841 เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมาก ประดิษฐานอยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา (สวนสมเด็จย่า 90) หน้ากว๊านพะเยา เป็นพระสหายร่วมน้ำสาบานกับพ่อขุนเม็งรายแห่งเมืองเชียงราย และพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัย  ที่ตั้ง : ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

4. อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม ข้อมูล : อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม มีพื้นที่ 222,500 ไร่ ครอบคลุมจังหวัดเชียงราย และพะเยา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่แก้ว ลำน้ำแม่ปืม ประกอบด้วยป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้สนสองใบ ไม้ชิงชัน ไม้เหียงหลวง และไม้วงศ์ก่อ พบนกกว่า 40ชนิด

สัตว์ป่าอื่น ๆ เช่น เก้ง หมูป่า เสือปลา กระจง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญ คืออ่างเก็บน้ำแม่ปืม มีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปีมีนกเป็ดน้ำจำนวนมากอพยพมาที่อ่างเก็บน้ำแม่ปืมซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ ที่ตั้ง : หมู่ 8 บ้านป่าตึง ต.แม่ใจ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130

5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า พะเยา ข้อมูล : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยเริ่มจากการบุกเบิกพื้นที่พัฒนาที่ดินจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำจัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่ราษฎรเพื่อยุติการบุกทำลายป่าไม้จากนั้นส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวที่ตั้ง : ศูนย์พัฒนาการโครงการหวงปังค่า บ้านปังค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

6. วัดศรีโคมคำ พะเยา ข้อมูล : เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และวัดพัฒนาตัวอย่าง ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า วัดพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 16 เมตร สูง 18 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2034 – 2067 พระเจ้าตนหลวง หรือ พระเจ้าองค์หลวงที่ตั้ง : 692 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

7. วัดพระธาตุจอมทอง พะเยา ข้อมูล : วัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง ตรงข้ามวัดศรีโคมคำ ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร เป็นโบราณสถานคู่เมืองพะเยา มีทางถนนขึ้นไปถึงเจดีย์พระธาตุจอมทอง บริเวณโดยรอบเป็นสวนรุกขชาติ สามารถมองเห็นทัศนียภาพตัวเมืองและกว๊านพะเยา และเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีทางรถยนต์ขี้นไปถึงยอดเขาที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เวลาเปิด-ปิด : 8.00 – 16.30 น.

8. วนอุทยานภูลังกา พะเยา วนอุทยานภูลังกา ดอยภูลังกา ภาษาชาวเขาเผ่าเมี่ยน เรียกว่า “ฟินจาเบาะ” หมายความว่า “ภูเทวดา” เป็นยอดดอยที่สวยงามมีความสูง 1,720 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำ ไทย-ลาว ด้านทิศเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 7,800 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลผ่าช้าง อ.ปง จ.พะเยา  ที่ตั้ง : ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

9. วัดติโลกอาราม พะเยา ข้อมูล : วัดติโลกอาราม เป็นวัดร้างที่จมอยู่ใต้น้ำในกว๊านพะเยา แต่เดิมเป็นเนินสันธาตุท้ายหมู่บ้านร่องไฮ ต่อมาถูกน้ำกัดเซาะและได้พังทลายลงเป็นกองอิฐอยู่ใต้น้ำ จากหลักศิลาจารึกที่ค้นพบในบริเวณนี้ทำให้ทราบว่า วัดติโลกอารามสร้างขึ้นโดยพระเจ้าติโลกราช มหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา  ที่ตั้ง : หมู่บ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

10. อุทยานแห่งชาติภูซาง พะเยา ข้อมูล : อุทยานแห่งชาติภูซาง ตั้งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมด 178,123 ไร่พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่มีค่า ได้แก่ไม้ยาง ไม้ตะเคียน จำปีป่า ยมหอม ประดู่ สัก และรัง เป็นต้นอุทยานแห่งชาติภูซางยังเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดพะเยา

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here