‘บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด’ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ไม่จำกัดเพศ รายได้ขั้นต่ำ 25,000 บาท/เดือน

0
760

‘บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด’ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ไม่จำกัดเพศ รายได้ขั้นต่ำ 25,000 บาท

ทรูเปิดรับ Sales Supervisor รายได้ 25,000 ขึ้นไป พื้นที่ กรุงเทพ และปริมณฑล วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 True Talent Center ชั้น 11 อาคารฟอร์จูน พระราม 9 MRT พระราม 9

รายละเอียดงาน

– วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ Street Cap ที่รับผิดชอบ พร้อมดำเนินการพบปะลูกค้า (Household visit) เพื่อวางแผนงานในการเพิ่มยอดขาย และดูแลบริการลูกค้า โดยประสานร่วมกับทีม Network และทีม support ที่เกี่ยวข้อง
– ดูแลเพื่อนคู่ค้าและ Promotion ต่างๆ รวมถึงยอดขายของเพื่อนคู่ค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย


– ดูแล Market Share Value ของพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ ให้มีการเจริญเติบโตและดูแลยอดขาย
– Monitor ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อวางแผนในการ counter คู่แข่ง และป้องกันลูกค้ายกเลิกบริการของทรู
– รายงานยอดขาย และ สรุปปัญหาต่างๆ เพื่อทำแผนเสนอผู้บริหาร
– วางแผนการขาย กิจกรรม การทำงานของ ทีมขาย รวมถึงควบคุมดูแลงบประมาณในการใช้งานของพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ

- Advertisement -

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : คุณชาย 090-950-5526 , คุณไอซ์ 085-980-6699 , คุณตูน 096-841-3954 , หรือส่งอีเมล์มาที่ Jakkapong_cho@truecorp.co.th

ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูถึงประวัติกันต่อเลยนะค่ะ ว่าบริษัททรูมีความมั่นคงในการทำงานมากเพียงใด บริษัทก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน2533 ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานภายใต้สัญญร่วมการงานและร่วมลงทุนกับบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ในปี 2536 บริษัทได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในชื่อ

บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในเดือนธันวาคม 2536 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “TA” ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ภายใต้แบรนด์ทรู และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “TRUE” นอกเหนือจากการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และบริการเสริมต่างๆ

ซึ่งรวมถึงบริการโทรศัพท์สาธารณะและบริการโทรศัพท์พื้นฐานพกพา WE PCT ในปี 2544 บริษัทได้เปิดให้บริการโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูง ซึ่งประกอบด้วยบริการ ADSL และบริการ Cable Modem และในปี 2546 ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายหรือบริการ Wi-Fi ต่อมาในปี 2550 บริษัทย่อยได้เปิดให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Internet Gateway)

และเปิดบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ในปี 2551 ในเดือนตุลาคม 2544 บริษัทได้เข้าถือหุ้น ในบริษัทกรุงเทพ อินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) หรือ “BITCO” (ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด) ในอัตราร้อยละ 41.1 ซึ่งนับเป็นการเริ่มเข้าสู่ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

ทั้งนี้ ทีเอ ออเร้นจ์ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม 2545 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ทรูมูฟ” เมื่อต้นปี 2549 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน BITCO มากขึ้นตามลำดับ โดยในปี 2552 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน BITCO คิดเป็นร้อยละ 98.9 ในเดือนธันวาคม 2553 กลุ่มทรูได้เริ่มให้และขยายบริการ 3G (บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง)

หลังการลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศและหุ้น 4 บริษัทในกลุ่มฮัทชิสัน ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น ยูบีซี จาก MIH ทั้งหมด และต่อมาได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากรายย่อย (Tender Offer) ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในยูบีซี ร้อยละ 91.8 ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2549

ทั้งนี้ ยูบีซีได้เปลี่ยนชื่อเป็นทรูวิชั่นส์ เมื่อต้นปี 2550 นอกจากนี้ หลังการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัททรูวิชั่นส์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2553 นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มซื้อคืนหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในเดือนพฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มบริษัททรูวิชั่นส์ บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์

และผสมผสานบริการภายในกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อรองรับการเปิดธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของบริษั โดยในวันที่ 15 ธันวาคม 2546 บริษัทได้เปิดให้บริการ ทรูมันนี่ (บริษัททรู มันนี่ จำกัด) เพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์สำหรับกลุ่มทรู ในเดือนมิถุนายน 2552 บริษัท ทรูมันนี่ ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ให้เป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระยะเวลา 10 ปี ทรูไลฟ์ เป็นกลุ่มธุรกิจบริการดิจิตอลคอนเทนต์ ประกอบด้วยบริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส หรือ “TLP” (เดิมชื่อบริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทรูถือหุ้นโดยตรงทั้งหมด และบริษัท NC True จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนกับ บริษัท NC Soft จำกัด

หนึ่งในผู้พัฒนาและผลิตเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี นอกจากนี้ ทรู ไลฟ์ พลัส ยังให้บริการดิจิตอลคอนเทนต์ต่างๆ อาทิ บริการดาวน์โหลดเพลง เว็บพอร์ทัล และสื่อสิ่งพิมพ์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2552 ทรูเปิด ทรู แอพ เซ็นเตอร์ (True App Center) สถาบันศูนย์กลางการศึกษาเพื่อสร้างนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคอนเทนต์และเพิ่มรายได้จากบริการที่ไม่ใช่เสียง ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2533 ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และขยายขอบเขตธุรกิจครอบคลุมหลากหลายบริการทางด้านโทรคมนาคมเพื่อตอบสนองไลฟ์ไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย

อาทิ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก และอีกมากมาย ด้วยความมุ่งหมายร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคมในวงกว้าง เราจึงนำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วยจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหาเชิงกฎหมายและวัฒนธรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด ได้ร่วมเป็นองค์กรพันธมิตรที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ รวมถึงบริการต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนโครงการให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั่วไปตั้งแต่ปี 2008 โครงการนี้ ได้สร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการและได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

โครงการ Young Journalist of the Year Award
ทรูวิชั่นส์, สำนักข่าวระดับโลก BBC World News และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนโครงการโดยบริติช เคานซิล จัดโครงการ TrueVisions – BBC World News Future Journalist Award ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาที่สนใจงานด้านการข่าว ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้กับผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพด้านข่าวระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก

อีกทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมฝึกงานกับนักข่าวมืออาชีพที่สถานีข่าว TNN 24 โดยนักข่าวแห่งอนาคตที่ศักยภาพดีเลิศ 2 คน จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวกับสำนักข่าวระดับโลกที่ BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และนักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพดีเด่น 5 คน จะได้เข้าฝึกงานกับสถานีข่าว TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here