สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัด กศน. เพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครู พ.ศ.2561 เงินเดือน 15,800 บาท (รายละเอียด)

0
872

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัด กศน. เพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครู พ.ศ.2561 เงินเดือน 15,800 บาท (รายละเอียด)

เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัด กศน. จำนวน 198 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2561 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงาน กศน.

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ
1. จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.1 หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป จำนวน 174 อัตรา กลุ่มวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การประกอบอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา การพัฒนาสังคม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การบริหารและจัดการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1.2 หน่วยที่ 2 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ที่เป็นสถานศึกษา) จำนวน 16 อัตรา กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ เท่านั้น และเฉพาะในทางหรือสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1.3 หน่วยที่ 3 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ จำนวน 8 อัตรา กลุ่มวิชา การประกอบอาชีพ

2. อัตราเงินเดือนตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

2.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
2.2 ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
2.3 ผู้ที่มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,800 บาท

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวุฒิตามกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร

การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรอกใบสมัครสอบคลิกที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หลังจากนั้น ให้ผู้สมัครลงนามในใบสมัครและรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานทุกฉบับ และไปยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ที่ผู้สมัครปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

มีใครหลายๆคนเคยสงสัยว่า ครูผู้ช่วย ใช่ครูหรือเปล่า พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉ.2)2545 บังคับใช้ทำให้ตำแหน่งที่เราคุ้นเคยไม่มีอีกต่อไปเช่น อ. 1ระดับ 3 อ.2 ระดับ 7 อ.3 ระดับ 8 มีตำแหน่ง 2 ตำหน่งครับ คือ ครูผู้ช่วย กับ ครู แล้วก็ชื่อวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ จะมีชื่อเรียกว่า ครูผู้ช่วยครับ ผมเคยมีคนถามว่าครูผู้ช่วยมันเป็นครูจริงๆหรือเปล่าล่ะน้อง ครูผู้ช่วยก็คือครูจริงๆนี่แหละครับ แต่เปลี่ยนชื่อใหม่ คือว่าจะต้องได้รับการประเมินอย่างเข้ม 8ครั้งคือระยะเวลาที่ทดลองงานจำนวน 2 ปี ประเมินทุกๆ3เดือนระยะเวลาถือว่านานกว่าแต่ก่อนมาก แต่ก่อนทดลองงานแค่ 6 เดือนก็ผ่านการทดลองงานแล้ว

มีหลายๆอย่างประเมินทั้งด้านการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู มากมายสารพัด การปฎิบัติตน การสอนหนังสือ ก็ดีอย่างหนึ่งครับจะได้เลือกคนที่มีอุดมการณ์จริงๆมาสอนเด็กๆครับ พอผ่านการทดลองงานก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นครู ค.ศ. 1 ครับ เงินเดือนที่ได้ รุ่นผม บรรจุ ปี 2548 7,630 บาท รัฐบาลให้ค่าครองชีพ 1000 บาท

(ปัจจุบัน2552 เงินเดือน 7,940 บาท ค่าครองชีพ 1,500 แต่รวมแล้วเงินเดือน+ค่าครองชีพไม่เกิน 11,700 บาท) ถ้าเกินก็จะลดค่าครองชีพเช่นผมในปัจจุบัน เงินเดือน 10,770 ค่าครองชีพเหลือ 930 เท่ากับ 10,770+930=11,700) ความก้าวหน้าในชีวิตราชการครูเดี๋ยวนี้ไปได้ไกลมากครับ ยิ่งเป็นระบบใหม่ผ่านการทดลองงานแล้ว ถ้าคุณมีวุฒิ ป.เอก คุณสามารถทำผลงานเพื่อเข้าวิทยฐานะ ครูชำนาญการได้เลย

แต่ถ้า ป.โท ก็ 4 ปี ป.ตรีก็ 6 ปี นับรวมย้อนหลังครูผู้ช่วย 2 ปี ด้วยครับ(ครูผู้ช่วย 2 ปี +คศ.1 2 ปี = 4 ปี มีวุฒิ ป.โท ทำวิทยะฐานะชำนาญการได้เลยครับ) (ป.ตรี ครูผู้ช่วย 2ปี + ครู ค.ศ.1 4 ปี = 6 ปี ) ครูชำนาญการ(ค.ศ.2)มีเงินวิทยฐานะ 3,500 บาท ครูชำนาญการพิเศษ(ค.ศ.3) 5,600 บาท

ครูเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) 9,900 บาท ได้เครื่องราช ชั้น สายสะพายด้วยครับ เทียบเท่า ซี 9 ของข้าราชการอื่น ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ค.ศ.5)13,000 บาท ตั้งแต่วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษหรือค.ศ.3 ถึง ค.ศ.5 เงินวิทยะฐานะ x 2 น่ะครับ(ค.ศ.3 5600×2=11,200 ค.ศ.4 9,900×2=19,800 ค.ศ.5 13,000×2=26,000)

สิทธิที่พึงได้อีกครับ เจ็บป่วยรักษาพยาบาลฟรี พ่อแม่ ตัวเรา ถ้ามีลูกใช้สิทธิ ได้ 3 คน เบิกค่าเทอมได้จนจบป.ตรีครับ รวมแล้วเป็น 7 คน ถ้ามีแฟนเป็นข้าราชการเหมือนกันก็มีลูก สัก 6 คนครับ ใช้สิทธิพ่อ 3 แม่ 3 ครับ555555 ปัจจุบันเจ็บป่วยน่ะครับไม่ต้องใช้เงินแล้วครับ แสกนลายนิ้วมืออย่างเดียว

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศให้ใช้การประเมินวิทยฐานะแนวทางใหม่ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการประเมินที่เป็นธรรม โดยเฉพาะครูที่อยู่แต่ในห้องเรียน ครูที่ตั้งใจสอน จะได้รับการตอบแทนที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วถ้าอยากเลื่อนวิทยฐานะต้องทำอย่างไร ?

เราจะมาเล่าตั้งแต่เราเรียนจบครูกันเลย เพื่อจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจน เริ่มต้นด้วยเมื่อเรียนจบหลักสูตรครู 5 ปี ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เตรียมตัว เตรียมใจ ตั้งใจสอบครูผู้ช่วยซึ่งใน 1 ปีนั้นอาจจะมีการเปิดสอบ 1 หรือ 2 ครั้ง แล้วแต่อัตราความต้องการภายในประเทศ เวลาจะสมัครสอบให้เลือกเขตพื้นที่การศึกษาที่เราต้องการจะบรรจุ ตั้งใจอ่านหนังสือ ดูข่าวสารบ้านเมืองในช่วงนั้น เพราะในข้อสอบจะออกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ณ ตอนนั้นนั่นเอง

เมื่อเราสอบได้แล้ว…ก็มาเริ่มก้าวสู่ชีวิตการเป็นครูกันเลยค่ะ กว่าจะเป็นครู ค.ศ.1 ได้นั้นเราต้องอยู่ในช่วงทดลองงาน 2 ปี ในตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งในช่วงสองปีนี้เราต้องพัฒนาอย่างเข้มข้นเพราะจะมีการประเมินทุก ๆ 3 เดือนรวม 8 ครั้งในช่วงเวลา 2 ปีก่อนที่จะได้เป็นครู เป็นไงบ้างเส้นทางกว่าจะได้เป็นครูไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยนะคะ มาดูกันเลยค่ะว่ามีกี่ขั้นตอนที่เราจะเลือกจากครู ค.ศ.1 เป็นครู ค.ศ.5 ได้

Leave your vote

-18 points
Upvote Downvote

Total votes: 74

Upvotes: 28

Upvotes percentage: 37.837838%

Downvotes: 46

Downvotes percentage: 62.162162%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here