สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อสมท. รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป รายได้ดี (รายละเอียด-สมัครได้ที่นี่)

0
198

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อสมท. รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป รายได้ดี (รายละเอียด-สมัครได้ที่นี่)

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อสมท. เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินแห่งที่ 4 ของประเทศไทย ดำเนินกิจการโดยบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ภายใต้สัญญาสัมปทานกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่กำลังขยายธุรกิจ ช่อง 3 จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ดังนั้น ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติพร้อม ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ให้สมัครงานออนไลน์

1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ : เพศ: ชาย/หญิง อายุ: 25-35 ปี มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน/ ผู้สอบบัญชี / ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor) อย่างน้อย 3 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือปริญญาโท MBA / การบัญชี / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) / ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

หากได้รับวุฒิCIA / CPA / CISA หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power Point หากสามารถใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้ และมีความระเอียดรอบคอบ มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะ ด้านการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ สมัครที่นี่ สมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในคลิกที่นี่

2.Senior Accountant คุณสมบัติ : Bachelor?s or Master?s degree in Accounting At least 5 years of experience in accounting and financial reporting Displays mature, professional and effective personnel communications skills High responsibility, self-disciplined and result-oriented Good knowledge in taxation and accounting

Good knowledge of MS Office and Experience with SAP is advantageous Responsible and trustworthy with confidential information, ability to work effectively on tight deadlines สมัครที่นี่ สมัครตำแหน่งSenior Accountantคลิกที่นี่

3.พนักงานขับรถผู้บริหาร จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ : เพศชาย อายุไม่เกิน45 ปี มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย2 ปี ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้ ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สมัครที่นี่ สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถผู้บริหารคลิกที่นี่

4.เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีทักษะในการพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี สมัครที่นี่ สมัครตำแหน่งคลิกที่นี่

5.เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ คุณสมบัติ : เพศ : ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิคส์ / คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานเป็นกะได้ สมัครที่นี่ สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการขายคลิกที่นี่

6.ผู้สื่อข่าว – ประจำรายการโต๊ะข่าวบันเทิงจำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ : เพศชาย-หญิงอายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์,สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ้ในการทำงานสายข่าวบันเทิงจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำข่าวเขียนสคริป ลงเสียง เปิดหน้าได้ สามารถทำงานเป็นกะได้ สมัครตำแหน่งผู้สื่อข่าวที่นี่ สมัครคลิกที่นี่

7.เจ้าหน้าที่กราฟฟิกจำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ : วุฒิป.ตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์,ศิลปศาสตร์,สถาปัตฯ,มัลติมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมAutodesk Maya 3 ปีขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรมAdobe Photoshop,Illustrator,Adobe Effect ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม รักในงานเอนิเมชั่น และ ศิลปะ สมัครตำแหน่งที่นี่ สมัครคลิกที่นี่

8.วิศวกร จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ : เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์,สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ดี สมัครที่นี่ สมัครตำแหน่งวิศวกรคลิกที่นี่

9.Front End Developer / Manager จำนวน 3 อัตรา คุณสมบัติ : Bachelor degree in Computer Science 1-3 years of experience in front-end developers Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3, Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS Proficient understanding of client-side scripting and JavaScript frameworks, including jQuery สมัครที่นี่ สมัครตำแหน่งFront End Developer/ Managerคลิกที่นี่

10.Web Editor (Full Time / Contact) จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติ : Bachelor degree in Mass Communication, Journalism, Marketing or related field Content marketing, Interpersonal, coordination, copy writing (excellent spelling, grammar and punctuation skills) สมัครตำแหน่งที่นี่ สมัครคลิกที่นี่

11.Digital Graphic Designer จำนวน1 อัตรา คุณสมบัติ : Bachelor degree in graphic design or related field. 3+ years of Graphic Design experience in a retail or creative agency environment. Demonstrate illustrative, layout and typography skills through Adobe CC: Photoshop. Illustrator, InDesign, Dreamweaver สมัครตำแหน่งWeb Editorที่นี่ สมัครตำแหน่งคลิกที่นี่

12.Mobile Application Developer จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ : Bachelor degree in Computer Science or other IT related fields At least 2-4 years of experience in application development Skill/ knowledge:ObjectiveC, Swift, Java, XML, JSON and related technologies and Web-based application development, mobile technology passion สมัครที่นี่ สมัครตำแหน่งMobile Application Developerคลิกที่นี่

13.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปวช./ปวส สามารถใช้โปรแกรมMS Office มีมนุษยสัมพันธ์รักงานบริการ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน สามารถขับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครที่นี่ สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการคลิกที่นี่

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เกิดขึ้นจาก บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (อังกฤษ: Bangkok Entertainment Company Limited; ชื่อย่อ: บีอีซี.; BEC ปัจจุบันเข้าเป็นบริษัทในกลุ่มบีอีซีเวิลด์) ซึ่งวิชัย มาลีนนท์ ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 ลงนามในสัญญาดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ ร่วมกับบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2511

โดยมีอายุสัญญา 10 ปี ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513-25 มีนาคม พ.ศ. 2523 โดยตามสัญญา กำหนดให้มีที่ดินไม่น้อยกว่า 6 ไร่ เพื่อก่อตั้งสถานีส่งออกอากาศ พร้อมทั้งสิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์การส่งโทรทัศน์ทั้งหมด รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท โดยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บจก.ไทยโทรทัศน์ ทันทีเมื่อเริ่มส่งออกอากาศ

แต่เมื่อลงทุนจริง บจก.บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ใช้ทุนไปทั้งสิ้น 54.25 ล้านบาท สูงกว่าในสัญญาถึง 29.25 ล้านบาท และระหว่างร่วมดำเนินกิจการตามสัญญา ในระยะเวลา 10 ปีนั้น บจก.บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ บจก.ไทยโทรทัศน์เป็นเงิน 44 ล้านบาท และเงินสวัสดิการแก่พนักงาน บจก.ไทยโทรทัศน์อีกปีละ 1 ล้านบาท รวมเป็น 10 ล้านบาท รวมเงินจ่ายทั้งหมด 54 ล้านบาท

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here