เปิดวาร์ป 10 อาชีพ ไม่ต้องกลัวหุ่นยนต์แทนที่ ไร้คนเสี่ยงตกงาน (ชมภาพ-รายละเอียด)

0
1060

เปิดวาร์ป 10 อาชีพ ไม่ต้องกลัวหุ่นยนต์แทนที่ ไร้คนเสี่ยงตกงาน

จัดอันดับ 10 อาชีพมาแรงยุคดิจิทัล ไร้เสี่ยงตกงาน ไม่ต้องกลัวหุ่นยนต์มาแทนที่ ความสวย ความงาม-โปรแกรมเมอร์ โดดเด่นสุด หุ่นยนต์ทำงานแทนยาก ปัจจุบันคงเริ่มเห็นกันแล้วว่างานหลาย ๆ ประเภท มีการนำเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ่นยนต์ หรือ AI มาช่วยทำงานกันมากขึ้น และกำลังทำให้คนในหลายอาชีพตกงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังที่เคยเสนอข่าว

(ระวังให้ดี ! เปิดโผ 10 อาชีพเสี่ยงถูกหุ่นยนต์ (เอไอ) แย่งงาน) แต่ก็ใช่ว่าทุกอาชีพจะโดนหุ่นยนต์แทนที่ได้ทั้งหมด เพราะก็ยังมีอาชีพที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงในอนาคต ยากที่หุ่นยนต์จะมาแย่งงาน ตามข้อมูลที่ นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดอันดับ 10 อาชีพไม่เสี่ยงตกงาน ไว้ดังนี้

1.อาชีพเกี่ยวข้องกับความสวย ความงาม ไม่ว่าเป็นแพทย์ศัลยกรรม, แพทย์ผิวหนัง, ทันตแพทย์, เภสัชกร, พนักงานขายสินค้าด้านความงาม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับหญิงและชาย ไม่มีตกงานนะค่ะหุ่นยนต์ทำแทนคุณไม่ได้แน่นอน จากผลสำรวจของหอการค้าไทยในปี 59 ธุรกิจที่สร้างเม็ดเงินอันดับ 1 คือ ธุรกิจความงาม สุขภาพทำให้รู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งโลก

- Advertisement -

คือ” อยากสวย หล่อ ไม่อยากแก่ ” สวยหล่อ แบบปลอดภัย สุขภาพดี นี่แหละ คือ กุญแจของความสำเร็จ Akira ใครทำให้มนุษย์สวยหล่อได้ คนนั้นรวย ประสบความสำเร็จ ตราบใดที่มนุษย์ทั้งโลก ต้องการ สวยหล่อ ธุรกิจความงาม ไม่มีทางที่จะหมดไปจากโลกนี้ได้ สวย หล่อ คือ ใบเบิกทาง และ โอกาสที่ดีของชีวิต คือ เรื่องจริง ธัญญญ์นภัส ภัทร์ฐานนท์ชัย หรือ ครูธัญญ์มือทอง เจ้าของสถาบันสอนนวดหน้าเรียว ด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด Akira และเป็นผู้ก่อตั้งริเริ่ม สอนนวดหน้าเรียว เดลิเวอร์รี่ คนแรก ของประเทศไทย

2.โปรแกรมเมอร์ การคิดค้นแอปพลิเคชันต่าง ๆ ตามเทรนด์สังคมโลกที่เปลี่ยนผ่านจากอะนาล็อกสู่ดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยที่กำลังก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญ อาชีพนี้ไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะค่ะเพราะระบบค่อนข้างจะมีความละเอียดสูง โปรแกรมเมอร์ ก็คือ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ที่สามารถสร้าง พัฒนา และแก้ไขปัญหา รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้ได้โปรแกรม หรือ Application ต่างๆ เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยทำงานผ่านการเขียน Code ด้วยภาษาเฉพาะที่เรียกกันในวงการว่า ภาษาคอมพิวเตอร์

3.อาชีพดูแลด้านสุขภาพ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โดยเด็กจบใหม่ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจะมีงานทำแน่นอนในอนาคต นอกจากนี้ ยังครอบคลุมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ใช่หมอ อาชีพแตกต่างจากหมอ ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษา

วิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ซึ่งความต้องการพนักงานกลุ่มนี้ในจีนนั้นมีสูงถึง 2,000,000 คน แต่ในปัจจุบันมีอยู่เพียง 1,000,000 คน จึงยังขาดแคลนมาก และอีกทั้งปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่ ทำให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เนื้อหอมเอามากๆ

4.อาชีพด้านวิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมี เนื่องจากสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ที่มีการใช้สารเคมีที่ผลิตมาจากธรรมชาติ หรือพืชต่าง ๆ กันเป็นจำนวนมาก สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ล้วนแต่ขึ้นชื่อเรื่องความยาก ในระหว่างที่เรียนนั้นนอกจากจะต้องศึกษาตำราหนาเตอะ ก็ยังต้องจำสูตรมากมายและทำการวิจัยในห้องแล็ปกันข้ามวันข้ามคืน แต่เมื่อเรียนจบแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพเฉพาะทางที่ท้าทายและมีรายได้สูงทีเดียว

5.อาชีพที่ชำนาญเกี่ยวกับเครื่องกลขั้นสูง อันนี้ทราบกันดีค่ะว่าไม่ใช่ใครก็เป็นกันได้ง่ายๆเพราะมันค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งหุ่นยนต์ไม่น่าจะมาแทนที่ในจุดนี้ได้ง่ายๆ ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน

กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ เช่น เครื่องจักรกล ทักษะทางภาษา ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุุคคลหรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผูุ้อื่น ค่อนข้างมีลักษณะเป็นชายสูง มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน

6. อาชีพด้านพลังงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โดยเด็กจบใหม่ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจะมีงานทำแน่นอนในอนาคต นอกจากนี้ ยังครอบคลุมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม

7. อาชีพเกี่ยวกับการใช้ภาษา อันนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะซึ่งใครๆก็อยากจะให้ลูกของคุณได้เรียนรู้ในหลายๆภาษา เพราะคนเก่งภาษาไปที่ไหนก็ไม่ลกบากนะค่ะ เป็นครูสอนภาษาเงินเดือนดีอีกด้วย นักแปล คือผู้แปลข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากภาษาเดิมเป็นภาษาอื่น เช่น แปลวรรณดี บทความต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการแปลเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นอาจจะต้องอาศัยความชำนาญและความถูกต้องของภาษาเป็นอย่างมาก

ซึ่งหากเรียนภาษานั้นๆมาโดยตรง ก็จะสามารถแปลได้หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งอาจจะมีใบรับรองอย่างเป็นทางการ ที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้สามารถรับงานได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าและความยากของบทความ ถ้าเป็นเอกสารทั่วไปจะหน้าละประมาณ 300-800 บาท หากเป็นหนังสือวิชาการเป็นเล่ม อาจะได้รับค่าแปลสู่ถึง 100,000 ต่อเล่มเลยทีเดียว

8.นักกฎหมายธุรกิจ และนักกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ เพราะโลกจะเป็นสังคมเมืองที่การติดต่อระหว่างกันง่าย และจะมีการทำสัญญาระหว่างกันมากขึ้น ทั้งสัญญาด้านการเมือง สังคม และธุรกิจ

9. นักอนุรักษ์ นักดูแลสิ่งแวดล้อม โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (ไคลเมท เชนจ์) โดยผู้ที่ดูแลด้านมลพิษ นักบำบัดน้ำ ดูแลป่าไม้ นักอนุรักษ์จะมีความสำคัญ

10. อาชีพเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ทั้งสัตวแพทย์, ผู้ผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง, ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง, แฟชั่นสัตว์เลี้ยง และการผลิตอาหารสัตว์

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้มีประโยชน์มากๆเลยละค่ะถ้าโลกเรามีความก้าวหน้าและล้ำสมัยไปมากกว่านี้ หุ่นยนต์ก็จะเข้ามาแทนที่การผลิต คนก็จะตกงานมากขึ้นแต่ถ้าคุณเลือกทำทั้ง 10อาชีพที่แนะนำมานี้คือรอดแน่นอนค่ะ เพราะ 10 อาชีพที่ว่านี้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีบางอย่างจะมาทำหน้าที่แทนไม่ได้เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนเลือกทำอาชีพที่สุจริตและไม่เดือดร้อนใครก็พอเนาะ ขอให้มีความสุขร่ำรวย ๆทุกคนนะคะ บ๊ายบาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here