กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่ 21-25พ.ค.61 (รายละเอียด)

0
1126

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่ 21-25พ.ค.61

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ส่วนกลาง 4 อัตรา และส่วนภูมิภาค 52 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี

ส่วนกลาง

1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
2.นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
3.นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

ส่วนภูมิภาค

1.เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่)
2.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี)
3.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี)
4.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี)

5.นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ)
6.นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ)
7.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด)

8.เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก)
9.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม)
10.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม)

11.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช)
12.นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส)
13.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน)

14.นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
15.นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี)
16.นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา)

17.นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง)
18.นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร)
19.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา)

20.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด)
21.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง)
22.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง)

23.นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง)
24.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี)
25.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ)

26.นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม)
27.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย)
28.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)

29.พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (นนทบุรี))
30.พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)
31.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี)

32.พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี)
33.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี)
34.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่)

35.พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส)
36.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง (ชลบุรี))
37.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา)

38.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช)
39.พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช (ปทุมธานี))
40.พี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง (ขอนแก่น))

41.พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ (เชียงใหม่))
42.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร (ธัญบุรี))
43.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น)

44.พี่เลี้ยง จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง)
45.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง)
46.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง)

47.เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
48.พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือ 18,000 บาท (พมจ.กำแพงเพชร)
49.พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (พมจ.ชลบุรี)
50.เปิดรับสมัครได้ตามสถานที่มีตำแหน่งว่าง ภายในวันที่ 21-25 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ

การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ปี 2506 รัฐบาลจัดตั้งศูนย์รวมการศึกษาวิจัยปัญหาเยาวชน เพื่อแก้ปัญหาการกระทำผิดของเด็กวัยรุ่นและส่งเสริมให้เยาวชนทั้งในและนอกระบบได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งต่อมาในปี 2511 ยกฐานะเป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2529 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ในขณะทรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดอาคารสำนักงาน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2545 – 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินภารกิจด้านเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงสร้างที่ส่วนราชการระดับกรม แบ่งหน้าที่

บทบาทและความรับผิดชอบทางด้านการกำหนดนโยบายและวิชาการออกจากด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน แต่ด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติจริงไม่อาจแยกงานด้านการกำหนดนโยบาย และการนำนโยบายไปปฏิบัติออกจากกันอย่างสมบูรณ์ เป็นผลให้เกิดซ้ำซ้อน และไม่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจในภาพรวมต่อกลุ่มเป้าหมายด้านเด็กและเยาวชนอย่างเชื่อมโยงและบูรณาการกัน

Leave your vote

-53 points
Upvote Downvote

Total votes: 125

Upvotes: 36

Upvotes percentage: 28.800000%

Downvotes: 89

Downvotes percentage: 71.200000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here