“สมคิด” ดันลดภาษีค่าใช้จ่าย ลูกหลานพาพ่อ-แม่ ท่องเที่ยวในประเทศแบบสบายกระเป๋า (รายละเอียด)

0
55

“สมคิด”ดันลดภาษีค่าใช้จ่าย ลูกหลานพาพ่อแม่เที่ยวในประเทศ ททท.ขานรับเร่งถกคลัง เตรียม 3 โครงการ ทำดีพาบุพการีเที่ยว เกี่ยวก้อยวัยยังหวาน วันวานยังเก๋าอยู่ เพื่อนฝูงกลุ่มสูงวัยเที่ยวด้วยกัน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 12 มี.ค.

กล่าวในการประชุมว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้ความสำคัญกับการเร่งเครื่องพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองในแนวทางที่ยั่งยืน เพื่อทำให้นักท่องเที่ยว 35 ล้านคน กระจายตัวออกไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีศักยภาพรองรับ ไม่กระจุกตัวในไม่กี่จังหวัด การประชุมครั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ไปทำการบ้านเพิ่มเติมในเชิงตัวเลขชี้วัดทางเศรษฐกิจให้เห็น

ชัด เพื่อนำมาเสนอครั้งหน้า เช่น แต่ละจังหวัดจะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มกี่แห่ง นักท่องเที่ยวมีจำนวนกี่คน และมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างไร และมีแผนรองรับและระบุว่าต้องการงบประมาณเท่าใดเพื่อขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมาย ใน 2 สัปดาห์นี้ ต้องเร่งจัดทำแผนให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ผ่านการนำเสนอของบประมาณปี 2562 หรือหากดำเนินการไม่ทัน ก็อาจจะไปอยู่ในงบกลาง

ปี 2562 แทน หนึ่งในมาตรการที่เสนอให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำเป็นการบ้านต่อเนื่องคือ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยววัยเกษียณ หรือกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยให้ ททท.ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง และจะประสานหารือกับกรมสรรพากร ในการใช้มาตรการทางภาษีมาช่วยจูงใจ เช่น บุตรหลานที่พาพ่อแม่ออกมาเที่ยวในประเทศ

ก็อาจจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี นอกจากจะทำให้เกิดการเดินทางเป็นกลุ่ม ยังทำให้เกิดการกระชับสัมพันธ์ครอบครัวด้วย รวมถึงขอความร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในระบบทั้งหมด ร่วมกันจัดโครงการพิเศษลดราคาครั้งใหญ่ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยเกษียณโดยเฉพาะ เช่น โรงแรม, ร้านอาหาร นอกจากนั้น ยังขอให้พัฒนาโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีสัญจรลงพื้นที่ไป

แล้ว ให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะหลังจากที่ ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก หรือ “ไทยแลนด์ ริเวียร่า” ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นการใช้ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไทยที่มีอยู่ ให้เกิดการพัฒนาเทียบชั้นกับแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกคือ “ริเวียร่า”ต้นตำรับที่ฝรั่งเศส ที่จะเข้ามาสอดรับกับแผนการสร้างรถไฟความเร็วสูง

จากกรุงเทพฯ-หัวหิน ที่อยู่ระหว่างรออนุมัติพอดี และอนาคตก็ต้องการให้กระทรวงคมนาคมศึกษาความเป็นไปได้ ที่จะต่อขยายเส้นทางรถไฟดังกล่าวไปถึงชุมพรด้วย เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวออกจากจุดหลักอย่างหัวหินซึ่งเป็นที่นิยมอยู่แล้ว นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท. กล่าวว่า เริ่มหารือกับกระทรวงการคลังไปบ้างแล้ว ในปี 2560 ประชากรกว่า 66 ล้านคนของไทย

มีกลุ่มที่อายุ 55 ปีขึ้นไปถึง 14.5 ล้านคน หรือ 21.85% ของประชากรทั้งหมด เมื่อเจาะลึกลงไปจะพบว่ากลุ่ม “ซิลเวอร์ เอจ” หรือ 55-70 ปี มีจำนวนถึง 10.46 ล้านคน ถือเป็นกลุ่มมีศักยภาพการใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 4.6 หมื่นบาท/เดือน เพราะใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวปกติ 2 เท่าตัว คือ 5,197 บาท/ครั้ง ต่างจากระดับทั่วไปอยู่ที่ราว

2,500 บาท/ครั้ง ดังนั้น ททท.จึงเตรียมทำแผนกระตุ้นกลุ่มนี้ผ่าน 3 โครงการเพื่อเข้าถึง 3 กลุ่มเป้าหมายย่อย ได้แก่ 1.ซิลเวอร์ แฟมิลี่ “ทำดีพาบุพการีเที่ยว” ให้สิทธิจูงใจ สำหรับสมาชิกครอบครัวที่พาผู้สูงอายุในบ้าน ออกท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษี และถือเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 2.ซิลเวอร์ โรแมนซ์

“เกี่ยวก้อยวัยยังหวาน” สำหรับคู่รักสูงวัยที่ต้องการท่องเที่ยว เพื่อรำลึกความหลังในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น วันเกิด หรือครบรอบแต่งงาน 3.ซิลเวอร์ เอาทติ้ง วันวานยังเก๋าอยู่ สำหรับเพื่อนฝูงกลุ่มสูงวัยด้วยกัน ที่ต้องการเดินทางเพื่อทำกิจกรรมในเชิงสาธารณประโยชน์ เช่น อาสาสมัครหรือในเชิงสาธารณประโยชน์ร่วมกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เอาใจหนุ่ม-สาววัยเก๋า

เปิดตัวโครงการ “เก๋ายกก๊วน…ชวนเที่ยวไทย” ชวนผู้สูงวัยที่มีใจรักในการท่องเที่ยว ให้หันมาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น พร้อมแนะนำเส้นทางและแผนการเดินทางท่องเที่ยวแบบสบายๆ ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่อง

เที่ยวในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่กลุ่ม Gen-X กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงวัย (Silver Age) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายตลาดการท่องเที่ยวของ ในปี 2561 ที่จะเน้นทำการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มเพิ่มมากขึ้น หนึ่งในกลุ่มที่เราจะเน้นในปีนี้ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวัย หรือกลุ่มวัยเก๋า ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป เรามองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีพร้อมในทุกด้าน ทั้งเรื่องการเงิน เวลา

อีกทั้งยังมีความคิด มีเหตุมีผล และมีความเข้าใจในวัฒนธรรม จารีตประเพณีในแต่ละท้องถิ่นเป็นอย่างดี ที่สำคัญเป็นกลุ่มที่พร้อมจะใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับผลการวิจัยกลุ่มนักท่องเที่ยวของ ททท. ที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มดังกล่าวมีอัตราการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีความต้องการใช้ชีวิตในการออกเดินทางท่องเที่ยว

หลังเกษียณงานจากราชการ ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้กลุ่มผู้สูงวัย มีรูปแบบการใช้ชีวิต และมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีความสนใจในการเดินทางที่หลากหลายมากขึ้น เรามองว่าหากได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ จะส่งผลดีต่อผู้สูงอายุ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

ได้สนุกสนาน นายสมชาย กล่าวต่อว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ที่ทาง ททท. ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สูงวัย (Silver Age) โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้รับประสบการณ์ คุณค่า(Value proposition) ของสินค้าทางการท่องเที่ยว เราจึงได้เปิดตัวโครงการ “เก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวไทย” ภายใต้แนวคิด “วัยเก๋า ไม่ใช่วัยที่ไปเที่ยวไหนไม่ได้”

โดยได้เตรียมความพร้อมสำหรับกลุ่มวัยเก๋า ไว้อย่างลงตัว เพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม ซึ่งจะแนะนำตั้งแต่เรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง แผนการเดินทาง การเตรียมร่างกาย และที่สำคัญคือ เส้นทางในการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจใน 5 ภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

โดยการให้กลุ่มผู้สูงวัย (Silver Age) เดินทางท่องเที่ยวกับก๊วนเพื่อนที่ถูกคอถูกใจวัยเดียวกัน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวกลุ่ม Gen-X ก็สามารถเดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเส้นทางที่เราแนะนำ จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสม และยังเป็นสุดยอดเส้นทางสายหลักในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้กลุ่มวัยเก๋า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือกลุ่มใหญ่

ได้เริ่มต้นท่องเที่ยวตามเส้นทางนี้ได้อย่างง่ายๆ พร้อมรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา งานประเพณี ศาสนา สปา ชมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งกิจกรรมแบบ Exclusive Trip เฉพาะสำหรับวัยเก๋า เป็นจุดนำเสนอขายให้กับกลุ่มผู้สูงวัย เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ กระตุ้นการออกเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงวัย

และเพิ่มการใช้จ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่วัยเก๋าสามารถตะลุยเที่ยวไปยังเส้นทางแนะนำต่างๆ ได้ตามสไตล์ของแต่ละภาค “เก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวภาคเหนือ” เที่ยวแบบเป็นหมู่คณะ จะมีเส้นทางขับรถเที่ยววัด ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่, เส้นทางขับรถเที่ยวล้านนาตะวันออก เชียงราย-น่าน-พะเยา-เชียงราย,

เส้นทางขับรถเที่ยวกำแพงเพชร-สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย และเส้นทางขับรถเที่ยววงรอบ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เก๋าสบายๆ เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง” เก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวสุพรรณบุรี นครปฐม, เส้นทางเก๋ายกก๊วนชวนเที่ยว “เมืองพรหม ๔ น่า” (ลพบุรี-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท), เก๋ายกก๊วนชวนเที่ยว ไหว้พระอยุธยามหามงคล และ เก๋ายกก๊วนชวนเที่ยว

ไหว้พระ ๑๑ วัดรัตนโกสินทร์ เก๋ายกก๊วนชวนเที่ยวภาคตะวันออก” จะชวนวัยเก๋าทั้งหลายตั้งกลุ่มยกก๊วนไปทำกิจกรรมสนุก ๆ ทั้งในกิจกรรมที่ท้าทายแปลกใหม่ กิจกรรมดูแลสุขภาพ เสริมดวงบารมีตามศรัทธาและความเชื่อ เพลิดเพลินไปกับอาหารแปลกแต่สุดแสนอร่อย

แหล่งบุฟเฟต์ผลไม้ที่รับประทานกันได้ไม่อั้น พักผ่อนสบาย ๆ ในโลเกชันสุดสวย พร้อมพาไปช็อปกระจายกลับไปฝากคนทางบ้าน ได้แก่ เส้นทางเก๋ายกก๊วนชวนเที่ยว ฉะเชิงเทรา, เส้นทางเก๋ายกก๊วนชวนเที่ยว ชลบุรี, เส้นทางเก๋ายกก๊วนชวนเที่ยว จันทบุรี-ระยอง

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here