แตกตื่นกันไปทั้งห้าง “หนุ่มเมียนมา” เกือบร้อยยกพวกตีกันกลางบิ๊กซี ลาดพร้าว! (คลิป)

0
128

เป็นคลิปที่ได้รับการแชร์จากสมาชิกเฟซบุ๊ก Chamaiporn Changsiri ซึ่งเป็นภาพกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากยกพวกตีกัน โดยพากันวิ่งไล่ลงจากบันไดเลื่อน หลังจากนั้นก็วิ่งไล่กันต่อภายในห้างอีกรอบหนึ่ง สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่อยู่ในห้าง โดยผู้โพสต์ได้ระบุว่า “เหตุเกิดที่ Big C ลาดพร้าว พม่ายกพวกตีกัน (อ้าวนี้ประเทศไทยของเรานะ)”

คลิป

เมื่อเอ่ยถึง “กฎหมาย” หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากต่อการทำความเข้าใจ การรู้และเข้าใจกฎหมายได้นั้นก็ต้องมีการศึกษาเล่าเรียนอย่างเป็นจริงเป็นจังในสถาบันการศึกษา แต่ที่แท้จริงแล้วนั้น “กฎหมาย” ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินกว่าที่เราจะทำความเข้าใจได้ เพียงเพราะว่าเราไม่รู้และไม่ได้พยายามค้นหาว่าสิ่งที่ต้องรู้คืออะไร จริงอยู่ที่มีการออกกฎหมายมาใช้บังคับในสังคมไทยเป็นจำนวน

หลายร้อยฉบับ นอกจากนี้ กฎหมายเหล่านี้นั้นยังประกอบไปด้วย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ อีกมากมายซึ่งเป็นการยากที่จะรู้และเข้าใจกฎหมายทั้งหมดได้ อย่างไรก็ดี เราสามารถที่จะเลือกทำความเข้าใจกฎหมายเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราได้ เช่น เรื่องใดหรือเหตุการณ์ใดที่เรามักจะประสบหรือมีเหตุที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในทางกฎหมาย

เราก็ควรที่จะหาความรู้หรือทำความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ไว้ เพราะสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยเราและคนรอบข้างไม่ให้ต้องตกเป็นเหยื่อจากการที่ไม่รู้กฎหมายนั้นเอง มีคนกล่าวไว้ว่า “วัยรุ่น” เป็นวัยแห่งการอยากรู้ อยากลอง มีไฟแห่งการใฝ่รู้อยู่มากและโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถระงับความต้องการของตนเองได้ พฤติกรรมในลักษณะนี้มักทำให้วัยรุ่นได้เข้าไปประกอบเหตุที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมายเป็นจำนวนมาก เช่น การทะเลาะวิวาท์ หรือการทำร้ายร่างกาย การลักขโมยของเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือเงินที่จะนำไปใช้ตอบสนองความต้องการของตนเอง การทดลองเสพยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ทั้งที่สมัครใจและไปข่มขืนผู้อื่น หรือแม้กระทั่งการทำแท้งที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่วัยรุ่นต้องทำความเข้าใจถึงเหตุที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า

เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ และจะมีทางออกในทางกฎหมายหรือทางสังคมอย่างไร หากเป็นกรณีที่วัยรุ่นถูกคู่อริต่างโรงเรียนทำร้าย ถ้าจะทำการป้องกันโดยการใช้ไม้หรืออาวุธอย่างอื่นเข้าทำร้ายฝ่ายตรงข้ามตอบจะเป็นสิ่งทีกระทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ และการกระทำในระดับใดที่กฎหมายถือว่าเป็นการป้องกันซึ่งจะเป็นเหตุให้ผู้ที่กระทำไม่ต้องรับผิดในทางกฎหมาย

ดังนั้น หากวัยรุ่นได้ทำความเข้าใจและมีความรู้ในทางกฎหมายแล้ว วัยรุ่นก็จะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อจากการที่ไม่รู้กฎหมาย นอกจากนี้ยังสามารถหาทางออกได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกด้วย สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวัยรุ่น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวัยรุ่นหลายฉบับ

การจะนำกฎหมายฉบับใดมาปรับใช้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของวัยรุ่นนั้นว่ามีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายในเรื่องใดบ้าง ในที่นี้ผู้เขียนจะได้ยกเอา กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตวัยรุ่นซึ่งวัยรุ่นมักประสบเป็นประจำมาอธิบายสาระสำคัญให้วัยรุ่นเกิดความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและโทษกล่าวคือ กฎหมายอาญาได้กำหนดไว้ว่าการกระทำใดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือหากกระทำตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดห้ามไว้ก็จะมีความผิด และอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เรามีหน้าที่ต้องกระทำตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่กระทำตามก็มีความผิดตามกฎหมาย เช่น

กรณีที่ 1 กฎหมายกำหนดห้ามมิให้กระทำ ได้แก่ มาตรา 334 “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท” ถ้าเราเอาของของคนอื่นไปโดยต้องการจะนำมาเป็นของของเราเองหรือเอาไปขายเพื่อจะเอาเงินไปซื้อของ ดังนี้ ถือได้ว่าเราได้กระทำความผิดฐานลัก

ทรัพย์ ส่วนกรณีที่ 2 กฎหมายกำหนดให้เรามีหน้าที่ต้องกระทำตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ มาตรา 374 “ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น แต่ไม่ช่วยตามความจำเป็น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ” จากเหตุตามมาตราดังกล่าว เราเห็นผู้อื่นจมน้ำ

เราว่ายน้ำเป็นแต่เราไม่ช่วยเพียงเพราะว่าเคยทะเลาะกัน เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เป็นต้น ส่วนกรณีที่กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยโทษนั้น หมายความว่ากฎหมายอาญาได้กำหนดโทษสำหรับความผิดนั้นๆ ไว้ ตามตัวอย่างในเรื่องลักทรัพย์ข้างต้น หากศาลได้ตัดสินแล้วว่าผู้กระทำมีความผิดก็ย่อมจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย

ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้ต้องรับโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6,000 บาท ซึ่งหมายความว่าผู้กระทำผิดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับไม่กิน 6,000 บาท เป็นต้น สำหรับกฎหมายอาญา ผู้เขียนขอยกประเภทของความผิดที่กฎหมายอาญากำหนดไว้ในเรื่องสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับ วัยรุ่น ดังต่อไปนี้ ปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมไทยมีมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะกรณี “การทำร้ายร่างกาย” หลายหน่วยงานได้พยายามรณรงค์ กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้ความรุนแรง แต่ก็ยังคงมีการใช้ความรุนแรงปรากฏให้เห็น เช่น กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาต่าง สถาบันยกพวกตีกัน หรือล่าสุดกรณีผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง การเผยแพร่บทลงโทษทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

เป็นอีกหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง บทลงโทษของการทำร้ายร่างกายอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 – มาตรา 300 กรณีทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ มีโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส เช่น ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด

หรือเสียฆานประสาท เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์ เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว แท้งลูก จิตพิการอย่างติดตัว ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน มีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี เช่น

ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส เป็นเหตุที่ทำให้ผู้กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องรับโทษหนักขึ้นเพราะผลที่เกิดจากการกระทำโดยที่ผู้กระทำไม่จำต้องมีเจตนาต่อผลที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น ดังนั้น เมื่อจำเลยใช้ท่อนไม้ขว้างปาผู้เสียหายถูกบริเวณศีรษะทำให้ผู้เสียหายตกรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ แม้จำเลยไม่มีเจตนาให้ผู้เสียหายได้รับ

อันตรายสาหัส คงมีเจตนาทำร้ายร่างกายผู้เสียหายก็ตาม จำเลยก็ต้องรับผิดในผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของจำเลยที่ทำร้ายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6519/2547) จำเลยดันรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถจักรยานยนต์ซึ่งผู้เสียหายนั่งซ้อนมาจนล้มลง เพื่อให้พวกของจำเลยรุมทำร้ายผู้เสียหาย โดยใช้อาวุธมีดฟันประทุษร้ายร่างกายผู้เสียหาย

หลายครั้งบริเวณหลังและแขนจนกระดูกแขนข้างขวาหักและมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณหลัง เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส ต้องทุพพลภายป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกิน 20 วัน จำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8583/2550)

จำเลยกับพวกร่วมกันใช้อาวุธปืนตีทำร้ายร่างกายผู้ตายและร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายโดยเจตนาฆ่าในลักษณะต่อเนื่อง ข้อเท็จจริงได้ความว่าพวกของจำเลยยิงผู้ตายโดยลำพังซึ่งเป็นคนละตอนกับที่จำเลยใช้อาวุธปืนตีทำร้ายผู้ตายก็ตาม แต่การที่จำเลยทำร้ายผู้ตายก็ยัง เป็นส่วนหนึ่งของการกระทำที่รวมอยู่ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น

ศาลจึงมีอำนาจลงโทษจำเลยฐานทำร้ายร่างกายผู้ตาย พฤติการณ์ที่จำเลยก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้ตายและใช้อาวุธปืนที่เตรียมไปตีทำร้ายผู้ตายแล้วพวกของจำเลยที่ไปด้วยกันยังใช้อาวุธปืนที่จำเลยนำไปด้วยนั้นยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตาย กรณีจึง ยังไม่สมควรรอการลงโทษให้จำเลย (คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 641/2543)

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here