ตามหา 6 บุคคลในภาพถวายงานใกล้ชิด‘สมเด็จพระเทพฯ’เทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ (ชมภาพ-รายละเอียด

0
429

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ หลายแขนงทั้งด้านดนตรี การศึกษา การพัฒนาสังคม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ด้านภาษาและวรรณศิลป์ เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศต่างๆ ทรงศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนตลอดมา ในมหามงคลดังกล่าวนี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงดำเนินโครงการ

“ตามหาบุคคลในภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนต่างประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมค่านิยมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

- Advertisement -

ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาอารยประเทศ นายวีระ กล่าวว่า วธ.ได้คัดเลือกภาพบุคคลที่มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทปฏิบัติงานถวายเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศ จำนวน 6 ภาพ ได้แก่

ภาพที่ 1 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลมารีอาลี อำเภอกาจิปูระ จังหวัดธากา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในบังกลาเทศ ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554

ภาพที่ 2 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนต่างๆ ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในโรงเรียนราชอาณาจักรภูฏาน ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ภาพที่ 3 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงเปิดสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพที่ 4 ขณะทรงงานเรื่องปัญหาสตรีกับคณะแพทย์โรงพยาบาล หมายเลข 1 แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ณ ที่ประทับรับรองกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2554

ภาพที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการ ในโอกาสครบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2555

ภาพที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หมายเลข 7 เมืองย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558

ขณะนี้ วธ.ประสานไปยังสถานทูตของประเทศต่างๆ ขอให้ประชาสัมพันธ์และติดตามหาบุคคลในภาพทั้ง 6 ภาพมาถ่ายทอดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความภาคภูมิใจ ที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทปฏิบัติงานถวายเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศต่างๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนนานาชาติได้ทราบถึงพระราชจริยวัตรที่ทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน นำไปเป็นต้นแบบและแนวทางในพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความร่วมมืออันดีในการนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 19.08 น. วันที่ 11 มีนาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยมีประชาชนที่มาร่วมงานเฝ้าฯรับเสด็จจำนวนมาก พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องในการนี้ ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยในฉลองพระองค์ผ้าลูกไม้สีชมพู และฉลองพระองค์ผ้าซิ่นสีชมพูอมม่วง เมื่อเสด็จฯถึง ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ การไฟฟ้า การประปา สภาอุณาโลมแดง การนี้ ทรงตีระฆังที่ด้านหน้าร้านการรถไฟ และทรงประทับตราและทรงส่งไปรณียบัตรที่ระลึกในตู้ไปรษณีย์โบราณ ที่ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม และเสด็จฯไปทอดพระเนตรแบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์)

และ นิทรรศการภาพแห่งความทรงจำพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อจากนั้น ประทับรถกอล์ฟพระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังสนามเสือป่าทรงเยี่ยมชมร้านบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ในการนี้ ทรงฉายพระรูปย้อนยุคที่ร้านนฉายานิติกร

โดยนายนิติกร กรัยวิเชียร เป็นผู้ฉายภาพ จากนั้น ทรงเยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 ,ร้านภูฟ้า, ร้านสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และทรงสอยกัลปพฤกษ์ ต้นโพธิ์เงิน ต้นโพธิ์ทอง จำนวน 10 ใบ โดยทรงซื้อสลากกัลปพฤกษ์

โดยทรงได้รางวัลปลอบใจเป็นนมอัดเม็ด นมกล่องจิตรลดา และตุ๊กตาหมี แล้วเสด็จฯ กลับในเวลาต่อมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจำนวนมากต่างเฝ้าฯรับเสด็จตลอดเส้นทาง โดยต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง และปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างมากด้วยได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 17.59 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ทรงเปิดงาน Bangkok Chefs Charity 2018 ซึ่งบริษัท กูร์เมท์วัน จำกัด ร่วมกับโรงแรมชั้นนำในประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9

เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปีนี้ มีเชฟชั้นนำจากโรงแรมห้าดาว และครัวการบินไทย รวม 20 คน ร่วมรังสรรค์เมนูอาหาร คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยมนำเข้าจากทั่วโลกมาสร้างสรรค์เมนูอาหารจานพิเศษ

อาทิ เนื้อวัววากิว กุ้งลอบสเตอร์ ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดชาจากร้าน “ภัทรพัฒน์” และผักปลอดสารพิษจากร้าน “จันกะผัก” ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน และโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ทั้งยังมีเชฟรุ่นจิ๋ว 11 คน มาร่วมเรียนปรุงอาหารคู่กับเชฟชั้นนำ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here