หลายคนอาจยังไม่รู้! 10 อันดับ “มหาเศรษฐีเมืองไทย” ที่มีทรัพย์สินมหาศาล! (ภาพ-รายละเอียด)

0
185

มหาเศรษฐีเมืองไทย ที่ร่ำรวยที่สุด ซึ่งการจัดอันดับนี้ได้ใช้ข้อมูลทางการเงิน และการถือครองหุ้นที่ได้รับจากครอบครัว และผู้ที่ได้รับการจัดอันดับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลรวมถึงทรัพย์สินของครอบครัว ตามไปดูกันเลยว่ามีมหาเศรษฐีใครกันบ้าง ที่มีรวยขนาดนี้ รวมมูลค่าทรัพย์สินถึงแสนล้านบาท

1.ตระกูลเจียรวนนท์ ครัวเจริญโภคภัณฑ์  ธนินท์ เจียรวนนท์ มูลค่าทรัพย์สิน 7.417 ล้านบาท เป็นประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมหาเศรษฐีอันดับที่ 2 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บ โดยข้อมูลกุมภาพันธ์ ปี 2016 มีทรัพย์สิน 6,800 ล้านดอลลาร์ ติดอันดับ 171 ของโลก นายธนินท์เริ่มทำงานเป็นครั้งแรกที่ร้านเจริญโภคภัณฑ์ เมื่ออายุได้ 19 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาด้านพาณิชยกรรมที่ฮ่องกง

ลำดับเศรษฐีของนายธนินท์ ในปี พ.ศ. 2559 นายธนินท์ได้รับการจัดอันดับเป็นเศรษฐีอันดับ 171 ของโลก เศรษฐีของประเทศไทยอันดับ 1 ในปี พ.ศ. 2553, 2554, 2555 เศรษฐีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับ 15 ในปี พ.ศ. 2547 เศรษฐีของโลกอันดับ 351 ในปี พ.ศ. 2545 เศรษฐีของโลกอันดับ 329 โดยมีทรัพย์สินสุทธิคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 280,000 ล้านบาท) เศรษฐีของโลกอันดับ 81 ในปี พ.ศ. 2558

2. เจริญ สิริวัฒนภักดี 5.313 ล้านบาท ประธานกรรมการบริษัท ไทยเบพเวอเรจ จากการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บ (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) เจริญ สิริวัฒนภักดี มีทรัพย์สินรวมทั้งหมด 10,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่ 1 ของประเทศไทย (อันดับ 2 คือนายธนินท์ เจียรวนนท์ เจ้าของธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ อันดับ 3 คือนายวาณิช ไชยวรรณ เจ้าของธุรกิจไทยประกันชีวิต คิดเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่ 94 ของโลก

นายกองเอก เจริญ สิริวัฒนภักดี สมรสแล้วกับ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มีบุตร 5 คน (ชาย 2 คน หญิง 3 คน) ได้แก่ นันท์ วัลลภา ฐาปน ฐาปนี และ ปณต สิริวัฒนภักดี ตำแหน่งทางธุรกิจในปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) ประธานกลุ่มบริษัท สุรามหาราษฎร จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัททีซีซี กรุ๊ป ประธานบริษัท มิลเลียไลฟ์ อินชัวรัส์ จำกัด มหาชน

3. ตระกูล จิราธิวัฒน์ เซ็นทรัลกรุ๊ป 5.278 ล้านบาท บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม และร้านอาหาร ของบุคคลผู้เป็นสมาชิกในสกุลจิราธิวัฒน์ ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์ เป็นผู้สร้างห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่างเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่ปัจจุบันมีสาขาทั่วกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด

ชีวิตครอบครัวนั้น ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน ของนายเตียง และนางหวาน จิราธิวัฒน์ โดยได้สมรสกับ นางสุมาลี ด่านภัทรกุล (ซึ่งเสียชีวิตแล้ว) มีบุตร 5 คน ชาย 4 หญิง 1 คน ดังนี้ 1. นางจินตนา บุญรัตน์ สมรสกับ นายฉัตรชัย บุญรัตน์ มีบุตร-ธิดา 3 คน 2. นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์ 3. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ สมรสกับนลินี อรรถกระวีสุนทร มีบุตร-ธิดา 2 คน 4. นายศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ สมรสกับสุรางค์รัตน์ วิทยะเวทิน มีธิดา 1 คน 5. นายพิชัย จิราธิวัฒน์

4.เฉลิม อยู่วิทยา 4.312 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องดื่ม สปาย ไวน์คลเลอร์, เป็นผู้ผลิตไวน์ชื่อ “มอนซูน แวลลีย์” (Monsoon Valley) และ เครื่องดื่มแอปเปิ้ลไซเดอร์ล่าสุดภายใต้แบรนด์ MOOSE( มูส ) และ [บริหาร Red Bull] ในประเทศอังกฤษ นอกจากเป็นกรรมการในกลุ่มนายเฉลิมแล้วได้ทำธุรกิจขายสินค้าร่วมกับ พล.อ.รังสฤษดิ์ แจ้งเจนกิจ

ในชื่อ บริษัท โกลบอล ทีแอนด์ที จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 (พล.อ.รังสฤษดิ์ เป็นกรรมการ บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์ ร่วมกับ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์) เป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มนางจิตติมา สังขะทรัพย์ ภรรยานายบัญญัติ บรรทัดฐาน ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ในชื่อ บริษัท บ้านสมถวิล จำกัด ร่วมกับ นางธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา นางกิ่งมณี ไกรฤกษ์ นางปัทมน อดิเรกสาร นายฐิติพัทธ ณ ป้อมเพ็ชร์

5. วิชัย ศรีวัฒนประภา 1.621 ล้านบาท ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ในอังกฤษ ทำงานด้านธุรกิจต่างๆ มามากมาย ทั้งกิจการของตนเองและร่วมบริหาร เช่น บริษัทศรีอักษร (1980) จำกัด, กรรมการบริษัทไทยนิชิกาวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรป้าปริ๊นซ์ จำกัด (มหาชน), กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาวน์ทาวน์ ดี.เอฟ.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัด,

กรรมการบริษัท ยูโรป้าปริ๊นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย เป็นต้น ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ และมีสถานะทางสังคมเป็น นายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย และประธานสโมสรฯเลสเตอร์ ซิตี้ โดยเข้าไปซื้อกิจการในปี พ.ศ. 2553ซึ่งช่วงแรกถือหุ้น 51% ก่อนที่ในปีเดียวกันได้เข้าถือหุ้นเพิ่มเป็น 100% และในปี พ.ศ. 2554 ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสโมสรฯอย่างเต็มตัว

6.กฤตย์ รัตนรักษ์ 1.345 ล้านบาท ประธานกรรมการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 อดีตเจ้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และอดีตสมาชิกวุฒิสภา กฤตย์ รัตนรักษ์เป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในบรรดานักธุรกิจในประเทศไทย[4] เริ่มทำงานในธนาคารกรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ. 2515 และขึ้นเป็นประธานกรรมการในปีพ.ศ. 2525 และซีอีโอในปีพ.ศ. 2533 ในปีพ.ศ. 2536 เขาก็ขึ้นเป็นประธานและซีอีโอของธนาคาร

ประธานบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ประธานบริษัท สยามซิตี้ ซิเมนต์ จำกัดและประธานบริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด ปัจจุบันกฤตย์ลาออกจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และเป็นประธานกรรมการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีหุ้นใหญ่ในบริษัทมีเดีย ออฟ มีเดียส์ และบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นต้น

7.วานิช ไชยวรรณ 1.311 ล้านบาท เป็นนักธุรกิจไทย, ประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศไทย วานิช ไชยวรรณเป็นผู้ถือหุ้นประมาณ 60% ของไทยประกันชีวิต และตอนนี้ นายชัย ไชยวรรณ เป็นประธานอยู่ วานิช แต่งงานกับนนทนา มี บุตร-ธิดา 8 คน ตน อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เขาจึงถูกบ่มฟักตั้งแต่เด็ก จนกระทั่ง จบการศึกษา

เป้าหมายในการทำงานจะต้องเข้ามาอยู่ที่บริษัทไทยประกันชีวิต ไชย ไชยวรรณ เริ่มเข้าทำงานในไทย ประกันชีวิต ตั้งแต่อายุ 25 ปี หลังจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน แม้ว่าธุรกิจจะขยายตัวออกอย่างหลากหลาย แต่ไชยก็ยังใช้เวลาส่วนใหญ่ ทำงานให้กับบริษัทไทยประกันชีวิต เพราะนอกจากจะเป็นธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวแล้ว ยังเป็นธุรกิจแกนหลักของกลุ่มและที่สำคัญที่สุดคือ เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดี

8. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 0.897 ล้านบาท เป็นผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด, ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้อำนวยการ กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) ยังทำธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิตอล คือสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เป็นสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลที่นำเสนอรายการวาไรตี้ สาระ บันเทิง และข่าวสาร ภายใต้คอนเซปต์ PPTV Life is Awesome ชีวิตยังสุดได้อีก

ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยอีกเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2556 เป็นปีแรกที่หมอเสริฐ ขึ้นมาเป็นแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยหมอเสริฐถือครองหุ้นมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่ารวม 67,244.71 ล้านบาท ซึ่งรวยขึ้น 4,879.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.82 สำหรับหุ้นที่หมอเสริฐถือครอง ล้วนแล้วแต่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้ว ทำให้ในปีนี้ หมอเสริฐ มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นอีกและได้เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุน และกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของช่อง One HD ด้วยสัดส่วน 50%

9. สันติ ภิรมย์ภักดี 0.794 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด “สันติ ภิรมย์ภักดี” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มาปรากฏกายก็คราวนี้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือบุญรอด นำคณะสื่อมวลชนไปทำความรู้จักกับบริษัทร่วมทุนใหม่เอี่ยมอ่องอย่าง “บริษัท ดีวีเอส 2014 จำกัด” โดยส่งบริษัท วราฟู้ดส์ แอนด์ ดริ๊งค์ ผนึกกับบริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล

ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท พร้อมให้เงินก้อนโตอีก 200 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สันติ ปรากฎตัวด้วยมาดเข้ม สวมเสื้อโปโล ปะโลโก้ “ดีวีเอส 2014” สวมแว่นตากันแดด ก่อนทักทายลูกน้อง ตามด้วยพันธมิตรใหม่ หนึ่งในนั้นคือเจ้าของโลโก้กาแฟดอยช้าง “พิก่อ แซ่ดู่” ก่อนที่บทสนทนาจะเริ่มขึ้น จากใครคนหนึ่ง ที่ถามถึงไถ่ถึงสุขภาพในวัย 69 ปีของสันติ ซึ่งยังดูแข็งแรง รวมทั้งซักไซ้สาเหตุที่ไม่ค่อยออกงาน

10. Aloke Lohia 0.6.4 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท IVL กรรมการผู้บริหาร บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด ซึ่ง อาลก โลเฮีย นี้ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 20 ปี ทำกิจการธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตพลาสติก เป็นการติดอันดับ ท็อปสิบครั้งแรก ด้วยมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด 40,000 ล้านบาท เป็นหนึ่งในบริษัทระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นกลาง และขนสัตว์

บริษัทมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ไอวีแอลผลิตแบ่งได้เป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ สารตั้งต้น (Feedstock) พลาสติกโพลีไธลีน เทเรฟธาเลท (PET), และ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ปัจจุบัน ไอวีแอลเป็นเจ้าของบริษัทย่อยในกลุ่มจำนวน 66 แห่ง ใน 21 ประเทศ ใน 4 ทวีป ได้แก่ ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา และเอเชีย

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here