เป็นพระมหากรุณาธิคุณ”ในหลวง ร.10″พระราชทาน พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 61 (รายละเอียด)

0
144

วันที่ 9 มกราคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า

“บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมาย ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุุทธศักราช ๒๕๖๐”

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำหนังสือถึงสำนักพระราชวัง ขอให้พระราชทานความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราโชวาท

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เพื่ออัญเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี แนะผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายสุภาพ เดินทางด้วยรถขนส่งมวลชนเลี่ยงการจราจรติดขัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

ทั้งนี้ ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าได้ทางฝั่งประตูศูนย์ศิลปาชีพ 904 ถนนสุโขทัย และขอให้ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเข้าร่วมงาน แต่งกายด้วยชุดสุภาพ พร้อมแนะนำให้เดินทางมาด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะสะดวกที่สุด

โดยกิจกรรมวันเด็กปี 2561 ที่จัดขึ้น มีสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ SCG และบริษัทเวศน์ประกันภัย ร่วมกันจัดซุ้มกิจกรรมให้กับเด็กๆ

ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การนำห้องออกอากาศจำลองของสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 มาติดตั้งในบริเวณพื้นที่จัดงาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจ

และเป็นการให้ความรู้พื้นที่ฐานในการออกกาศด้านงานวิทยุ รวมทั้งเป็นการเพิ่มทักษะด้านการพูด การออกเสียง บุคคลิกภาพ ของผู้ดำเนินรายการและพิธีกรเบื้องต้น

โดยจะให้เด็กๆ ได้ทดลองเป็นผู้ประกาศตัวจิ๋ว อ่านสารคดี นิทาน และข่าวสั้น ออกอากาศจริงทางคลื่นวิทยุ FM 99.5 นอกจากนี้ยังมีการเล่นเกมส์

ชิงของรางวัลมากมาย อาทิ การเล่นเกมส์บิงโกจราจร ซึ่งจะมีการสอดแทรกกฏจราจรเบื้องต้นที่เด็กควรทราบ เกมส์ โยนห่วง และเกมส์ลวงไข่

โดยจะมีผู้ดำเนินรายการของสถานีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างความบันเทิงให้กับเด็กและเยาวชน อาทิ คุณสายพิณ ผาสุพงษ์

คุณพศมนตร์ ตันบริภัณฑ คุณชมพร ศุภวงศ์ คุณเรวัต สังข์ช่วย คุณจิรันธนิน เลามาสุวพันธ์ คุณกฤตธัช เสือดี และคุณปนัดดา เกษศิลป์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ

-ซุ้มที่ 1 กิจกรรมสอยดาว (เป็นของขวัญ)
-ซุ้มที่ 2 กิจกรรมนิทานในสวน เพ้นท์ผ้า เพ้นท์ขวดน้ำ (สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคี อาทิ SCG บริษัทเทเวศน์ประกันภัย จำกัด)(กระปุกออมสิน + เงินขวัญถุง)

-ซุ้ม 3 จำลองห้องอ่านข่าวพระราชสำนัก / และจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของแต่ละพระองค์ เพื่อให้เด็กได้ใส่พระนามของแต่ละพระองค์ที่ถูกต้อง (กรมราชเลขานุการในพระองค์)

-ซุ้ม 4 – 6 กรุงเทพมหานคร
-ซุ้ม 7 รถรางที่จะให้เด็กได้นั่งวนดูรอบงาน / มาสคอต ( มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 10 เมตร ซึ่งการประปาก็จะนำน้ำมาลง เพื่อให้เด็กสามารถพ่ายเรือเล่นในสระได้)

-ซุ้ม 11-14 เป็นของธนาคารต่างๆ
-ซุ้ม 15-16 ประกันชีวิต / บรรเทาสาธารณภัย

-ซุ้ม 17 แว่นท๊อปเจริญ ตรวจสายตาประกอบแว่น ตัดแว่นให้เด็ก
-ซุ้ม 18-19 การบินไทย เล่นเกมส์ / แจกขนม

-ซุ้ม 20 การสาธิตและสอนวิธีการแต่งหน้าเค้กและให้ได้นำกลับไปรับประทาน (โรงเรียนจิตรลดา)
-ซุ้ม 21 สวนสนุกขนาดเล็ก ประกอบด้วย ม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ เรือถีบ

-ซุ้ม 22-23 เป็นสวนสนุก ยินปืน ปาเป่า
-ซุ้ม 24 การแสดงปลาสวยงาม (กรมประมง)

-ซุ้ม 25-26 เกมส์และการแสดง ของสุนัขตำรวจ ม้าตำรวจ และการแสดงของไดโนเสาร์ที่มีความสูง 4 เมตร(สำนักพระราชวัง )

-ซุ้ม 27 แจกต้นกล้า กล้าเพื่อพ่อ 10,000 ต้น
-ซุ้ม 28-31 การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเยาวชนกับการอนุรักษ์พันธุพืช พร้อมเกมส์รางวัล การจับฉลาดของขวัญพระราชทาน (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ)
-ซุ้ม 32–34 อาหารและเครื่องดื่ม

พระนามเดิมของพระองค์ เดิมว่า สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร

ซึ่งเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เมื่อเวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

การศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาที่พระที่นั่งอุดร พระราชวังดุสิต และทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ระหว่างพุทธศักราช ๒๔๙๙ –๒๕๐๕ ที่ประเทศอังกฤษระหว่างพุทธศักราช ๒๕๐๙ – ๒๕๑๓

หลังจากนั้นได้ทรงศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย แล้วเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (การศึกษาด้านทหาร) คณะการศึกษาด้านทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙

นอกจากนี้ ยังทรงศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจำชุดที่ ๕-๖ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๑ และทรงได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ครั้นถึง พ.ศ.๒๕๓๓ ทรงได้รับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรด้วย

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ปวงชนชาวไทยต่างมีความปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มีพระนามาภิไธย ตามจารึกพระสุพรรณบัฏว่า

“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ สยามมกุฎราชกุมาร”

ในมงคลวาระนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณในการพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ซึ่งแสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นจะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อชาติบ้านเมือง และประชาชนชาวไทย เป็นที่ซาบซึ้งประทับใจพสกนิกรอย่างยิ่ง ดังความว่า

“ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางสันนิบาตนี้ว่า

ข้าพเจ้าผู้เป็น สยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่าง

โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่”

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here