‘ไพบูลย์’ มั่นใจ ‘บิ๊กตู่’ นั่งนายกฯ ต่ออีก 4 ปี เชื่อคำถามพ่วงที่ปชช.โหวตเห็นชอบกว่า 10 ล้านเสียง คงมีอุดมการณ์เดียวกัน (ฟังคลิป)

0
243

นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป พร้อมด้วยแกนนำคณะเตรียมการจัดตั้งพรรค จำนวน 117 คน ที่ร่วมกันเข้าชื่อ เพื่อเตรียมจะยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อขอเตรียมการจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 18 ที่กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คนขึ้นไป และขณะนี้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ข้อ16  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 60  ถือว่ามีผลบังคับใช้แล้ว คณะเตรียมการจัดตั้งพรรคมีจำนวน 117คน จะได้รวบรวมประชาชนที่มีอุดมการณ์ตรงกันทั่วประเทศมาร่วมเป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมืองที่กฎหมายกำหนด

ให้มีไม่น้อยกว่า 500 คน และทุกคนต้องมีทุนประเดิมตั้งพรรคไม่น้อยกว่าคนละ 1,000บาท คาดว่าจะครบตามกฎหมายและจัดประชุมใหญ่พรรคได้ภายในเดือนก.พ.61 เพื่อรองรับข้อบังคับพรรคและเลือกกรรมการบริหารพรรค จากนั้นจะยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และเริ่มหาจำนวนจำนวนสมาชิกพรรคที่ยินดีจ่ายเงินค่าบำรุงพรรคปีละ 100 บาทต่อคนในทุกจังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่า 100คน เพื่อให้สมาชิกพรรคแต่ละจังหวัดเลือกตัวแทนพรรคประชาชนปฏิรูป จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหาผู้สมัครส.ส.ทั้งระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขต ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ครบทั้ง 77 จังหวัด

พรรคประชาชนปฏิรูป

เมื่อ‪เวลา 11.00 น. ‬วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป

พร้อมด้วย นพ.มโน เลาหวณิช พล.อ.ลือพงศ์ โชติวิทยากาญจน์ นายเทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล

นายธรรมนูญ อัตโชติ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษตร นายธนพัฒน์ สุขเกษม นายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล ในฐานะตัวแทนคณะ 117 คน

ที่เตรียมเช้าชื่อยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอเตรียมการจัดตั้ง พรรคประชาชนปฏิรูป ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ข้อ 16 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว

นายไพบูลย์กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะเตรียมการจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปทั้ง 117 คน

จะรวบรวมประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกันทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 500 คน พร้อมทุนประเดิมคนละ 1,000 บาท

ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคาดว่าจะครบจำนวนแล้วเปิดประชุมใหญ่ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรับรองข้อบังคับ

ตลอดจนเลือกกรรมการบริหารพรรคการเมือง และหลังวันประชุมใหญ่จะยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองต่อไป

นายไพบูลย์กล่าวว่า จากนั้นจะดำเนินการขยายสมาชิกพรรคที่ยินดีจ่ายค่าบำรุงพรรคปีละ 100 บาทในทุกจังหวัด

จังหวัดละไม่น้อยกว่า 100 คน เพื่อให้สมาชิกเลือกตัวพรรคประจำจังหวัด และสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ

โดยคาดว่าจะส่งผู้สมัคร ส.ส.ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด 350 เขต สำหรับอุดมการณ์และนโยบายเบื้องต้นมี 3 ข้อ

คือ 1.ปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา 2.ปฏิรูปการเมือง สนับสนุนคนซื่อสัตย์สุจริตมีความสามารถเป็นนายกรัฐมนตรี

เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. และ 3.ปฏิรูปเพิ่มอำนาจให้ประชาชน

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here