‘ไพบูลย์’ แถลงเดินหน้าตั้ง ‘พรรคประชาชนปฏิรูป’ ดัน ‘ประยุทธ์’ เป็นนายกฯ (ฟังคลิป)

0
233

พรรคประชาชนปฏิรูป

เมื่อ‪เวลา 11.00 น. ‬วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป

พร้อมด้วย นพ.มโน เลาหวณิช พล.อ.ลือพงศ์ โชติวิทยากาญจน์ นายเทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล

นายธรรมนูญ อัตโชติ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษตร นายธนพัฒน์ สุขเกษม นายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล ในฐานะตัวแทนคณะ 117 คน

ที่เตรียมเช้าชื่อยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอเตรียมการจัดตั้ง พรรคประชาชนปฏิรูป ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ข้อ 16 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว

นายไพบูลย์กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะเตรียมการจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปทั้ง 117 คน

จะรวบรวมประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกันทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 500 คน พร้อมทุนประเดิมคนละ 1,000 บาท

ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคาดว่าจะครบจำนวนแล้วเปิดประชุมใหญ่ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรับรองข้อบังคับ

ตลอดจนเลือกกรรมการบริหารพรรคการเมือง และหลังวันประชุมใหญ่จะยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองต่อไป

นายไพบูลย์กล่าวว่า จากนั้นจะดำเนินการขยายสมาชิกพรรคที่ยินดีจ่ายค่าบำรุงพรรคปีละ 100 บาทในทุกจังหวัด

จังหวัดละไม่น้อยกว่า 100 คน เพื่อให้สมาชิกเลือกตัวพรรคประจำจังหวัด และสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ

โดยคาดว่าจะส่งผู้สมัคร ส.ส.ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด 350 เขต สำหรับอุดมการณ์และนโยบายเบื้องต้นมี 3 ข้อ

คือ 1.ปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา 2.ปฏิรูปการเมือง สนับสนุนคนซื่อสัตย์สุจริตมีความสามารถเป็นนายกรัฐมนตรี

เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. และ 3.ปฏิรูปเพิ่มอำนาจให้ประชาชน

Leave your vote

-2 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 2

Downvotes percentage: 100.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here