เผย 10 อาชีพ ธุรกิจ ที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะเจ้งแน่นอนในปี 2561 เหตุผลเป็นไปได้สูงมาก (รายละเอียด)

0
768

วันนี้ truststore online จะพาทุกคนมาดูกับว่าธุรกิจอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการปิดกิจการ ในปัจจุบันโลกของเรามีธุรกิจที่แปลกๆใหม่เกิดขึ้นมามากมายจึงทำให้ธุรกิจแบบเก่าๆที่ล่าสมัยไม่มีใครให้ความสนใจเหมือนแต่ก่อน

ซึ่งนาย วชิร คูนทวีเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแถลงถึง 10 อันดับธุรกิจที่จะเป็นดาวรุ่งในปี 2561 ประกอบด้วย

1.ธุรกิจด้านหัตถกรรม งานฝีมือขาดการพัฒนาการต่อยอด เป็นอาชีพของคนรุ่นเก่า เด็กรุ่นใหม่ไม่สืบทอดและไม่นิยมซื้อหา เป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ความคุ้มของแรงงานที่ทำไม่สอดคล้องกับราคาที่ขาย จึงนับวันจะลดค่าลง

2.ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่ เนื่องจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นอุตสาหกรรมสร้างมลพิษต่อสังคมโดยรอบเป็นอันมาก ได้รับการต่อต้านจากสังคมอย่างสูง

นอกจากนี้อุตสาหกรรมพลังงานในยุคใหม่จะไปทางด้านพลังงานสะอาดมากขึ้น มีพลังงานทดแทนประเภทอื่นเข้ามาทดแทนมากขึ้น การผลิตเหมืองแร่จึงไม่ใช่คำตอบสำหรับยุคนี้

3.สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และธุรกิจเช่าหนังสือ การเข้ามาของโลกดิจิทัลและอินทอร์เน็ตได้ฆ่าธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และธุรกิจเช่าหนังสือ

ให้ล้มหายตายจากไปจากสังคมไทยในรอบปีที่ผ่านมาอย่างมากมาย พฤติกรรมคนรุ่นใหม่เสพความรู้ ความบันเทิง จากสื่ออินเทอร์เน็ต ตลอดจนสื่อในแพลตฟอร์มอื่นๆ

4.ธุรกิจและผลิตจำหน่ายเครื่องเล่น DVD CD การเข้ามาของยูทูป ตลอดจน Social Media ต่างๆ ที่สามารถเผยแพร่ความบันเทิงด้วยระบบภาพเคลื่อนไหว

มีความหลากหลายของประเภทความบันเทิง เปิดดูได้ฟรี ทำให้คนไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องเล่น DVD CD เพื่อมาเสพความบันเทิงเหมือนแต่ก่อน

5.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่น DVD CD เป็นไปตามปรากฏการณ์การลดลงของความไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเล่น DVD CD ส่วนธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานนั้น

เนื่องจากปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือ และการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นความจำเป็นของโทรศัพท์พื้นฐานจึงลดบทบาทลงอย่างมาก

6. ธุรกิจเคเบิลทีวี จากทาง กสทช.ได้เปิดประมูลให้ทีวีทั้งหมด 36 สถานีสามารถดำเนินการผลิตรายการประเภทต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการขอประมูล ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเสพรายการต่างๆ

ในปริมาณที่มากและหลากหลาย ตลอดจนการแข่งขันอย่างรุนแรงเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัล ได้ส่งผลให้ธุรกิจเคเบิลทีวีไม่สามารถอยู่รอด หรืออยู่รอดได้ยากหากมี Content ไม่แข็งแรงพอ

7.ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร ปาล์ม ยาง ข้าว สินค้าเกษตรจัดเป็นหมวดหมู่ของธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนด้านราคาขึ้นอยู่กับภาวะตลาดโลก สินค้าเกษตรบางตัวของไทยก็มีราคาดี แต่สำหรับในปีหน้าคาดว่าสินค้าเกษตรในหมวดของน้ำมันปาล์ม

ซึ่งก่อนหน้านี้จัดเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับน้ำมันไบโอดีเซล ช่วงราคาน้ำมันโลกสูง ปาล์มก็จะได้ราคาดี นับตั้งแต่ราคาน้ำมันโลกต่ำลง ราคาปาล์มก็ตกต่ำ เช่นเดียวกับยาง ซึ่งก่อนหน้านี้ยางเทียมที่มีวัตถุดิบมาจากการกลั่นน้ำมันมีราคาสูง ยางพาราก็เข้ามาทดแทน ทำให้ได้ราคา แต่เมื่อยางสังเคราะห์ราคาต่ำ

ก็ส่งผลให้ยางแผ่น ยางพาราตกต่ำด้วย ส่วนราคาข้าวในปีหน้ายังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ตลอดจนการแข่งขันของประเทศในย่านอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามก็มีปริมาณการเพาะปลูกข้าวมากขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

8.ธุรกิจร้านขายมือถือมือ 2 จากราคาของมือถือใหม่ที่ผลิตจากจีน เกาหลีใต้ ในราคาที่ต่ำ ได้คุณภาพ เข้ามาตีตลาดในเมืองไทยมากขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลให้ตลาดธุรกิจขายมือถือมือ 2 ต้องได้รับผลกระทบ

9.ธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิม อันที่จริงกลุ่มธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบมานับหลายทศวรรษแล้ว แต่จะยิ่งได้รับผลกระทบมากขึ้น จากอิทธิพลของการค้าออนไลน์ที่รุกและเติบโต สอดรับกับพฤติกรรมของคนยุคใหม่

นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการขยายตัวของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ของประเทศ ขยายสาขาอย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้ธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิมที่ไม่ปรับตัวอยู่รอดไม่ได้

10.ธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต ยุคหนึ่งร้านอินเทอร์เน็ต ถือเป็นธุรกิจของทุกชุมชน ในชุมชนหนึ่งต้องมีร้านอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 1 ร้าน แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้มือถือราคาถูก

คนส่วนใหญ่เล่นและทำงานบนมือถือ ตลอดจนค่าบริการอินเทอร์เน็ตเข้าสู่บ้านมีราคาถูกลง ทำให้การเข้าถึงมีมากขึ้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องมาใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป

สำหรับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างจากในอดีต เมื่อก่อนเรามีความเชื่อกันว่า บริษัทต้องมีทุนหนา สายป่านยาวจึงจะอยู่รอดได้ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทำให้บริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทต้องปรับกระบวนทัพกันอย่างมากมาย

ยูนิลีเวอร์เข้าสู่ตลาดออนไลน์ด้วยกลยุทธ์ Omni channel Marketing ด้วยการผสมผสานทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันทำให้ลูกค้าเกิดการซื้อในที่สุด ด้วยเหตุนี้ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา มีการเกิดขึ้นของแบรนด์ใหม่ๆ ทั้งที่เป็นธุรกิจ SME รวมถึง Tech Startup มากมาย

ในอดีตเราคงได้ยินคำว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” แต่วันนี้เป็นยุคของ “ปลาเร็วกินปลาช้า” คุณสมบัติของ “ความเร็ว” Speed) 

จึงเป็นการคว้าโอกาสบางอย่างที่บริษัทยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ไปได้ลำบาก เพราะต้องตัดสินใจ ตัดสินใจ และตัดสินใจ กว่าจะตัดสินใจได้ ก็เสร็จปลาเร็วไปซะแล้ว กฎของความเร็ว คือถ้าในตลาดยังไม่มีใครทำต้องรีบทำและทำให้เร็ว

เร็วทั้งการนำเสนอความแปลกใหม่ เร็วทั้งการสื่อสารผ่านออนไลน์ ช่องทางออนไลน์จะเป็นช่องทางที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กเพราะต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก เปลี่ยนจากการพึ่งพาโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ที่แสนจะแพงมาสู่การสร้างสรรค์คอนเท้นท์ที่น่าสนใจและเผยแพร่ในแพลทฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

โลกออนไลน์เป็นอีกหนึ่งแรงกระแทกธุรกิจรูปแบบเดิมให้แตกกระเจิงไปไม่น้อย เพราะวิธีคิดแบบดั้งเดิมหรือออฟไลน์กับออนไลน์ไม่เหมือนกัน คุณลักษณะเด่นของโลกออนไลน์ที่เด่นชัด คือทำให้เรื่องที่เคยไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวและง่าย

เรามาลองนั่งทบทวนกันว่าท่านทำกิจกรรมอะไรต่อไปนี้บ้างในโลกออนไลน์ ดูรอบหนัง จองตั๋วหนัง ช้อปปิ้งออนไลน์ โอนเงินออนไลน์ ร่วมโปรโมชั่นของแบรนด์ต่างๆ ด้วยการแชร์ การกดไลค์เพื่อรับส่วนลด สิทธิประโยชน์ต่างๆ

ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ระบบนำทาง GPS จ่ายค่าไฟ ค่านํ้า สุขภาพออนไลน์ จ่ายค่ากาแฟออนไลน์ ค้นหาข้อมูลที่อยากรู้เดี๋ยวนั้นทันที เรียก UBER/Grab Taxi ด้วยแอพพลิเคชัน เป็นต้น

หลายกิจกรรมที่ทำให้ผู้บริโภคง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้น ทุกวันนี้ผู้บริโภคหลายคนมีพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลทางออนไลน์และเกิดพฤติกรรมการซื้อในโลกออฟไลน์ (Research Online Purchase Offline : ROPO) ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจึงต้องใส่ข้อมูลทุกอย่างให้ลูกค้ามีโอกาสฟีดเจอในออนไลน์

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here