เก็บใบเสร็จไว้ตั้งแต่วันนี้!! ‘อนุมัติแล้วช็อปช่วยชาติ’ ลดหย่อนภาษีได้ “15,000บาท” เริ่มแล้ววันนี้ (แชร์ไว้เลย-รายละเอียด)

0
314

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี “ช้อปช่วยชาติ” นาน 23 วัน

ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย-3 ธ.ค.60 ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท คาดรัฐบาลเสียรายได้ 2,000 ล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี เช่น ช้อปช่วยชาติ ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย-3 ธ.ค.60 หรือประมาณ 23 วัน

สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท คาดรัฐบาลเสียรายได้ 2,000 ล้านบาท แต่สามารถกระตุ้นใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ หลักการกำหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือ

ค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 11 พ.ย.60 ถึงวันที่ 3 ธ.ค.60 มาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

โดยผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าว

และต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

สำหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในประเทศหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น

และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7% แต่สินค้านั้น

ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

และการบริการนั้นไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และการจ่ายค่าที่พัก ในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

– ไทยรัฐ

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here