คลังชงกฎหมายใหม่!! เงินฝากไม่มีการเคลื่อนไหว 10 ปี รัฐสามารถนำมาใช้ได้ (เหตุเพราะ)

0
174

กระทรวงการคลัง เตรียมออกกฎหมายบริหารจัดการเงินฝาก ให้อำนาจกระทรวงการคลังดึงเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า 10 ปีขึ้นไปของประชาชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ

สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมบัญชีเงินฝาก ทั้งสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ เฉพาะในบัญชีออมทรัพย์

และบัญชีกระแสรายวันบังคับใช้กับบัญชีที่ไม่มีการฝากถอน หรือ โอน เป็นระยะเวลา เกินกว่า 10 ปี โดยจะนับจากวันที่ 1 มกราคมของปีถัด

จากวันสุดท้ายที่บัญชีมีการเคลื่อนไหวการติดตาม ทุกบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีบัญชีเงินฝากอื่นที่เคลื่อนไหวก็ตาม โดย สถาบันการเงินนำส่งเงินในบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวให้กับกรมบัญชีกลาง

เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องให้กับเงินคงคลัง แต่เจ้าของบัญชีเงินฝาก หรือ ทายาทสามารถขอรับเงินคืนได้ที่กรมบัญชีกลาง โดยไม่มีดอกเบี้ย

แนวทางการบริหารจัดการเงินฝากในปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า กรณีเงินฝากมียอดเงินฝากคงเหลือน้อยกว่า 2,000 บาท

ธนาคารจะเรียกเก็บค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝาก (จนกระทั่งเงินในบัญชีหมด) กรณีบัญชีเงินมียอดเงินฝากคงเหลือสูงกว่าขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีได้

โดยธนาคารจะแยกเงินในบัญชีนี้ออกเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรกที่นำกกหมายบริหารเงินฝากมาใช้ หลายประเทศได้ใช้กฎหมายนี้ ออสเตรเลีย, อังกฤษ, ไอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา

แต่อย่าเพิ่งตกใจไปเนื่องจากว่ากฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการ เปิดรับฟังความคิดเห็นข้อคิดเห็น และเสนอแนะ จากทุกภาคส่วน ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2560 ทาง Fax: 0 2618 3366 และ Email : fpo.hearing@gmail.com

ที่มา – http://money.sanook.com/522857/

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here