รถหาย ต้องผ่อนกุญแจต่อ จริงหรือไม่..ที่นี่มีคำตอบ

0
139

รถหาย รถโดนขโมย ไม่ต้องผ่อนค่างวดต่อ เพราะเนื่องจาก กรณีที่รถหายเพราะโดนโขมย สัญญาเช่าซื้อที่ทำไว้กับไฟแนนซ์จะถูกระงับไปด้วย การผ่อนค่างวดรถยนต์ที่สูญหายก็จะถูกระงับไปด้วย

รถที่โดนโขมยแต่ยังมีค่างวดค้างอยู่นั้น สำหรับค่างวดที่ยังคงค้างอยู่กับไฟแนนซ์จะกลายเป็นค่าเสียหาย คำถาม คือ รถหาย ใครต้องรับผิดชอบ จากจุดนี้แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ

1.รถหายแต่ทำประกันภัยเอาไว้คุ้มครอง บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าของรถ เนื่องจากคนที่เสียเบี้ยประกันภัยก็คือเจ้าของรถ

เมื่อรวมค่าเช่าซื้อที่ผู้ซื้อชำระกับเงินที่บริษัทประกันภัยจ่ายให้กับไฟแนนซ์ไปแล้ว เกินราคาที่ไฟแนนซ์ควรจะได้ บริษัทไฟแนนซ์จะไม่มีสิทธิเรียกราคาให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้องวดที่เหลือภายหลังจากรถหาย แต่ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่างวดที่ยังคงค้างอยู่ก่อนที่รถจะหาย

2.รถหายแถมไม่ได้ทำประกันภัยเอาไว้ ถ้าไม่ได้ทำประกันภัยเอาไว้แล้วรถถูกโจรกรรม ก็ต้องหยุดผ่อนชำระค่างวดเหมือนกัน บริษัทไฟแนนซ์จะมาตามทวงถามค่างวดจากผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้องหยุดชำระเนื่องจากสัญญาการเช่าซื้อได้ถูกระงับไปแล้วเมื่อรถหาย

แต่ค่าเสียหายที่มีอยู่นั้น บริษัทไฟแนนซ์จะดำเนินการฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่างวดที่ยังเหลือค้างอยู่กับศาล

ค่าเสียหายที่ผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายให้กับไฟแนนซ์จะเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำพิพากษาของศาล ศาลจะคำนวณว่า รถยนต์ที่สูญหายนั้น ปัจจุบันมีราคาเท่าไหร่ ขายออกไปเป็นรถมือสองได้เท่าไหร่ ผู้เช่าซื้อได้ผ่อนค่างวดมาแล้วเท่าไหร่ รวมถึงไฟแนนซ์ ควรจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่

โดยจะไม่ได้จำนวนเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่บริษัทไฟแนนซ์เรียกร้องอย่างแน่นอน

รถหาย รถถูกโขมย ควรทำอย่างไร เบื้องต้นคือ หยุดผ่อนชำระค่างวด รีบไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความไปติดต่อบริษัทประกันภัยโดยด่วน

เพื่อให้บริษัทประกันภัยชำระค่าสินไหมทดแทนให้กับไฟแนนซ์ ผู้เช่าซื้อจะได้หลุดพ้นจากการผ่อนกุญแจเปล่าๆ ไม่ควรปล่อยให้ประกันภัยขาดเมื่อยังผ่อนรถไม่หมด เพราะหากไม่มีประกันภัยคุณจะรับไปเต็มๆ

หลังจากนั้น หากพบรถที่สูญหาย รถคันนั้นจะยังเป็นของบริษัทไฟแนนซ์เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อได้ถูกระงับไปแล้ว

หากไฟแนนซ์รับเงินจากบริษัทประกันภัยไปแล้ว ผู้เช่าซื้อก็ยังคงส่งค่างวดที่ค้างชำระต่อ หลังจากนั้นก็เจอรถที่หาย ไฟแนนซ์ได้ทั้งรถคืน ได้ทั้งเงินค่างวดจากผู้เช่าซื้อ ได้เงินจากบริษัทประกันภัย เป็นการได้ถึงสามทาง ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับสัญญาเช่าซื้อที่ได้ระบุไว้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากรถเช่าซื้อหาย คุณจะต้องหยุดผ่อนชำระในทันที

การหยุดส่งค่างวดหรือหยุดผ่อนชำระเมื่อรถหายนั้นไม่ใช่การเบี้ยวเงินหรือฉ้อโกง เพราะเป็นการดำเนินการตามข้อกฎหมายที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อ

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าซื้อ ไฟแนนซ์ และบริษัทประกันภัย

เมื่อรถหาย ไฟแนนซ์ต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อซึ่งมีขั้นตอนระบุไว้ชัดเจนในสัญญาเช่าซื้อ ไม่สามารถมาเรียกร้องค่างวด ค่าเสียหายกับผู้เช่าซื้อได้อีก

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here