ลับ ลวง พราง ทิศทางยุทธศาสตร์ การจัดตั้งพรรค คสช.

0
190

วันนี้ Truststore online จะพาทุกคนมาดูทิศทางต่อไปของคสช. ก็คือการจัด ตั้งพรรคการเมืองไม่ว่าจะฟังจาก

พล.อ.ประยุทย์ จันทรืโอชา และ พล.อ.ประวิตร วงา์สุวรรณ แม้จะมิได้รับอย่างตรงไปตรงมา แต่ก็เริ่มมีความแจ่มชัดมาก

ยิ่งขึ้นในเชิงเปรียบเทียบ จุดสำคัญก็คือ มิได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงให้ความสำคัญกับคำขึ้นอยู่กับ สถานการณ์

ถือเป็นความแจ่มชัดอันยีงดำเนินไปบนพื้นฐานแห่ง “ลับ ลวง พราง”

ถามว่าการก่อรูปขึ้นเอง “คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ” สะท้อนลักษณะ “จัดตั้ง” หรือไม่ก็เหมือนกับ “คณะรัฐประหาร”

เมื่อปี 2490 และก็เหมือนกับ “คณะปฏิวัติ” เมื่อปี 2500 โดยพื้นฐานเป็น “การจัดตั้ง” ในทางการทหาร

กระนั้นก็อาศัยความแข็งแกร่ง เฉียบขาดทางการทหาร ไปบรรลุเป้าหมายในทาง “การเมือง” นั่นก็คือ

การยึดอำนาจตั้งตนเป็น “รัฎฐาธิปัตย์” เมื่อได้อำนาจมาอยู่ในมือ เมื่ออาศัยอำนาจนั้นจัดตั้งรัฐบาล

และดำเนินการบริหารบ้านเมือง ก็ไม่แปลกแต่อย่างใดที่จะพัฒนา รูปการจัดตั้งนี้ไปเป็น “พรรคการเมือง”

คำถามอยู่ที่ว่าบรรดาพรรคการเมือง”นักการเมือง”มืออาชีพตระหนักในความเป็นจริงหรือไม่หรือยังมอง”คสช”

อย่างหมิ่นแคลน หรือยังมองไม่เห็น”ฐาน”กำลังที่เป็นจริงของ”คสช”

ในฐานะอันเป็นกระบวนการในทาง”การเมือง”ที่เติบโตมาจาก”ราชการ” นี่คือทิศทางในทางยุทธศาสตร์ของ “คสช”

-ขอขอบคุณ มติชน

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here