ไฟเขียว ! ขสมก. กู้เงิน 2.8 พันล้าน จ่ายหนี้ค่าน้ำมัน-ซ่อมรถ

0
89

คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินจำนวน 2.83 พันล้านบาท ชำระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศ ช่วยเหลือปัญหาขาดสภาพคล่อง หลังพบว่า ขสมก. มีหนี้ค้างชำระสูงกว่า 1 แสนล้านบาท

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อนำไปชำระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศ ประจำงบประมาณปี 2561 วงเงิน 2,830 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลง จำนวน 1,900 ล้านบาท และค่าเหมาซ่อม จำนวน 927.54 ล้านบาท

โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การดำเนินการกู้เงินในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของ ขสมก. ในปี 2561 โดยปัจจุบัน ขสมก. มีหนี้สินค้างชำระรวมทั้งสิ้น 1.02 แสนล้านบาท ประกอบด้วย

ค่าเชื้อเพลิงและค่าซ่อมเหมา รวมไปถึงค่าไถ่ถอนธนบัตร และงินกองทุนบำเหน็จของพนักงาน ซึ่งจะดำเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่อไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการรถโดยสารประจำทางแก่ประชาชน

ข่าวจาก : KAPOOK.COM เรียบเรียงโดย TRUSTSTORE.COM

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here