ผลสำรวจเผยประชาชนหนักใจปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง แนะรัฐแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ตั้งใจทำงานต่อเพื่อบ้านเมืองต่อไป

0
48

ดุสิตโพลเผยปชช.หนักใจปัญหาศก.-ปากท้องแนะรัฐแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ตั้งใจทำงานต่อเพื่อบ้านเมืองต่อไป

5ส.ค.60 “สวนดุสิตโพล” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,204 คน เรื่อง

“ปัญหาของรัฐบาล ในสายตาประชาชน” ทำการสำรวจในระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค. ที่ผ่านมา

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล เมื่อถามว่า ประชาชนคิดอย่างไร กับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันนี้

ร้อยละ 65.70 ยังมองว่ารัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีหลายปัญหา ที่ยังแก้ไม่ตรงจุด, ร้อยละ 59.97 ของให้รัฐบาลตั้งใจแก้ปัญหาเพื่อบ้านเมืองต่อไป

เมื่อถามว่า “5 ปัญหาหนักอก” ของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไข ประชาชน ร้อยละ 81.89 ระบุว่าปัญหาที่หนักอก หนักใจมากที่สุด เรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง เพราะกระทบต่อความเป็นอยู่ ข้าวของแพง ทำให้ลำบาก, ร้อยละ 78.51 ระบุปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

เพราะมองว่าเป็นปัญหาที่ไม่เคยแก้ไขได้ กระทบต่อการพัฒนาประเทศ และร้อยละ 68.27 ปัญหาความขัดแย้ง ขาดความสามัคคี ปรองดอง เพราะ กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง มีเหตุรุนแรง บ้านเมืองไม่สงบ

สำหรับคำถามที่ว่าประชาชนพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

มากน้อยเพียงใดตามประชาชน ร้อยละ 43.61 ค่อนข้างพอใจการทำงานของรัฐบาล เพราะ สามารถควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ

ได้ มีแผนการทำงานเป็นระยะชัดเจน แต่ร้อยละ 31.36 ไม่ค่อยพอใจ เพราะ ยังทำงานล่าช้า สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ดีขึ้น

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here