ไม่ใช่ดาราก็โดน!! โพสต์รูปเหล้าเบียร์ผิด พ.ร.บ.เสี่ยงถูกปรับ500,000 คนแจ้งเบาะแส เอาไปเลยรางวัลนำจับ1ใน4!!

0
84


วันที่ 25 ก.ค. จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อม ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งมีการถกเถียงว่า บุคคลธรรดาทั่วไปเข้าข่ายด้วยหรือไม่


นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า เนื่องจากตอนนี้ทางบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มักใช้ผู้มีชื่อเสียงในการโฆษณาผ่านทางโลกโซเซียลฯ


จึงเน้นตรวจสอบที่บุคคลมีชื่อเสียงเพราะบุคคลเหล่านี้จะมีเยาวชนติดตามจำนวนมาก แต่ในบุคคลธรรมดานั้นหากโพสต์ในเชิงโฆษณา และมีผู้ร้องเรียนเข้ามา ทางเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบว่าครบองค์ประกอบที่เข้าข่ายความผิดหรือไม่


เพราะตามมาตรา 32 ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อม หากเข้าข่ายก็จะมีโทษจำและปรับเช่นกันกับบุคคลมีชื่อเสียง ส่วนคนที่แจ้งเบาะแสเข้ามา ตามกฎหมายแล้วสามารถให้ค่าสินบนได้เมื่อคดีถึงที่สุดมีการเปรียบเทียบปรับแล้วก็จะมอบสินบนให้ 1 ใน 4 ของค่าเปรียบเทียบปรับ แต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ครบองค์ประกอบที่กระทำความผิดก็อาจจะมีการตักเตือนเท่านั้น


เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้มีคำถามจากกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงว่า เหตุใดยังไม่ชี้ว่ากระทำความผิดแล้วจึงมีการเรียกสอบสวนเสมือนว่ามีความผิดแล้ว นพ. สุเทพ กล่าวว่า เมื่อมีข้อมูลว่าอาจมีการกระทำความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการเรียกตัวมาสอบสวนเพื่อดูว่าเหตุที่โพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเจตนาใด มีการรับเงินจากบริษัทหรือไม่ มีที่มาที่ไปอย่างไร


หากสอบสวนแล้วครบองค์ประกอบกระทำความผิดจึงจะมีการดำเนินคดี ดังนั้นการเรียกตัวมาสอบสวนก็ถือว่าเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่บังคับใช้มานานแล้ว ที่มีการดำเนินคดีก็เป็นการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและบุคคลมีชื่อเสียงมีจิตสำนึกดีๆต่อสังคมส่วนรวม ว่าควรเชิญชวนกันทำให้สิ่งดีๆ

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here