ด่วน 21.30!! มท.1 สั่งการ ระบายน้ำ “เขื่อนลำปาว” 4 จังหวัดเตรียมรับมวลน้ำ

0
92

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 60 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับชลประทานในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ

พบว่า มีมวลน้ำปริมาณมากไหลเข้สู่เขื่อนลำปาว จึงมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำจากเขื่อน ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 60 ซึ่งตะส่งผลต่อพื้นที่จังหวัดท้ายเขื่อนลำปาว 4 จังหวัด ดังนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ อำเภอเชียงขวัญ อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภออาจสามารถ อำเภอพนมไพร อำเภอจังหาร และอำเภอเสลภูมิ

จังหวัดยโสธร ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง และ

จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอเขื่องใน อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์

จึงมีการสั่งการให้กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยประสาน 4 จังหวัดดังกล่าวเตรียมพร้อมรับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

ทางด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่า ปภ.ได้เน้นย้ำหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้ประสานการเชื่อมโยงการระบายน้ำในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดอย่างใกล้ชิด


พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของพนังกั้นน้ำ รวมถึงจัดทำแนวคันกั้นน้ำล้อมรอบสถานที่สำคัญ และพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลาก

ตลอดจนติดตามข้อมูลปริมาณน้ำฝน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ เพื่อวางแผนการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here