ประกาศแล้ว!! หยุดแน่นอนคือ 5 วันนี้ เช้าจรดค่ำ 5 วัน 5 คืนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เหตุการณ์ที่คนไทยต้องผ่านไปให้ได้(รายละเอียด)

0
62

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 อันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย ในอดีตนั้นพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ เมื่อเสด็จสวรรคตแล้วนั้น จะถูกอัญเชิญบรรจุเพื่อลงประทับสู่พระบรมโกศ ซึ่งมิใช่เพียงแค่พระมหากษัตริย์เท่านั้น

จากกรณี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เผยภาพหนังสือของราชเลขาธิการถึงนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Tongthong Chandransu ระบุว่า… ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดของการพระราชพิธี กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560


กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีดังนี้
กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีดังนี้

งานวันที่ 1ในวันที่ 25 ต.ค. 2560
เวลา 17.30 น. :: พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

งานวันที่ 2 วันที่ 26 ต.ค. 2560
เวลา 07.00 น. :: พระราชพิธีเชิญพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาศ
เวลา 17.30 – 22.00 น. :: พระราชพิธีเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ

งานวันที่ 3 วันที่ 27 ต.ค. 2560
เวลา 08.00 น. :: พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ

งานวันที่ 4 วันที่ 28 ต.ค. 2560

เวลา 17.30 น. :: พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

งานวันที่ 5 29 ต.ค. 2560
เวลา 10.30 น. :: พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งมหาจักรีมหาปราสาท
เวลา 17.30 น. :: พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารมและวัดบวรนิเวศวิหาร

25 เมษายน 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้ “วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน” ซึ่งเป็น วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ (ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560) รวม 5 วัน แต่ให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นหยุดวันราชการ 1 วัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ

Leave your vote

1 point
Upvote Downvote

Total votes: 3

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 66.666667%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 33.333333%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here